V Santovke pribudnú nové bytové domy, okolie navrhli študenti

04.06.2013, Michal Ondruš | Bytové domy

Okolie nových domov v Santovke získa novú tvár vďaka študentom. Na workshope študentov krajinnej a záhradnej architektúry navrhli spôsob úpravy zelene v okolí bytoviek, ktoré sa chystá obec stavať.

"Študenti pod odborným vedením pedagógov a garantov spracovali urbanistické štúdie riešenia verejného obecného priestranstva v Santovke," vysvetľuje Ivan Čitáry, hlavný organizátor medzinárodného workshopu z Katedry krajinnej a záhradnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre.

Ako najlepší návrh komisia zložená zo zástupcov školy, partnera workshopu, ktorým bola spoločnosť Husqvarna, a starostu obce vybrala projekt študentov SPU Mateja Brodanského, Magdalény Hrdličkovej a Júlia Kopponovej pod názvom Hra v záhrade. "Náš projekt má potenciál vytvoriť komunitu prostredníctvom spoločných aktivít. Jeho dominantou je tzv. jedlý les. Ide o ovocný sad, voľne prechádzajúci do prírody. Zamerali sme sa tiež na prvky zdôrazňujúce prepojenie medzi obývanou časťou a prírodou – napríklad na lavičky či preliezky pre deti," hovorí M. Hrdličková z víťazného tímu.

Na to, že návrhy nezapadnú prachom, dohliadne starosta obce Santovka Ľubomír Lőrincz: "Keď bytovky začneme stavať, čo by malo byť už tento rok, s poslancami sa dohodneme na riešení, ktoré vzíde z návrhu študentov. Nové obytné domy budú určené mladým i seniorom, preto rátame aj s bezbariérovými prvkami," poznamenáva Ľ. Lőrincz.

Partner workshopu venoval víťaznému študentskému návrhu finančnú odmenu. "Husqvarna si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť, preto sa snažíme podporovať projekty, ktoré prispievajú ku krajšiemu a k zelenšiemu prostrediu okolo nás. Skvalitnenie zelených plôch v Santovke prispeje k ich lepšiemu využitiu na odpočinok, rekreáciu a športovanie obyvateľov a návštevníkov obce," uvádza Barbora Čapková, marketingová manažérka spoločnosti Husqvarna.

Podľa Ľ. Lőrincza už v minulosti s podporou eurofondov a na základe prác študentov modernizovali športový areál, a vlani zasa mladí ľudia navrhli skrášlenie okolia dôchodcom. "Minuloročné výsledky workshopu máme zapracované do stavebného projektu na obnovu pri domove dôchodcov. Úpravy budeme priebežne realizovať a podobne chceme postupovať aj teraz," dodáva starosta.

Podobné články