Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

08.01.2017, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára 2017 znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura. Do konca decembra 2016 platila hranica 1 171,30 eura.

Získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je podmienené výškou príjmu žiadateľa. Horná hranica je zákonom stanovená ako 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Tak, ako sa počas roku vyvíja výška priemerného zárobku, mení sa aj táto hranica, a to štyrikrát ročne. Keďže v treťom štvrťroku 2016 priemerná mzda na Slovensku klesla z 901 eur na 889 eur, znižuje sa aj horná hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky. Mladí ľudia do 35 rokov tak môžu získať štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 percentá.

Dom-byvanie-XX.jpg

Ak o hypotéku žiada dvojica, posudzuje sa ich príjem spoločne. Maximálna povolená výška ich spoločného zárobku je tak dvojnásobná, od januára vo výške 2 311,40 eura. Keďže kľúčový je ich spoločný príjem, môže jeden zo žiadateľov zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca, pokiaľ ten druhý zarába menej.

Dotáciu k úrokovej sadzbe možno získať najviac na sumu 50-tisíc eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 perc. z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Úrokové zvýhodnenie platí počas piatich rokov od poskytnutia hypotéky.

Záujemcom o zvýhodnenú hypotéku pre mladých banka ČSOB odporúča, aby pravidelne sledovali vývoj maximálnej hranice príjmu. Najvyššia býva spravidla od apríla do konca júna. Vtedy sa zohľadňuje priemerná mzda za posledný kvartál roku a zaratúvajú sa do nej aj koncoročné odmeny či prémie, čo priemernú mzdu zvyšuje.

"Mladým ľudom, ktorých príjem presahuje aktuálne stanovenú hranicu, sa so žiadosťou o dotovanú hypotéku môže oplatiť počkať na druhý štvrťrok 2017. Podľa našich odhadov by priemerná mzda v národnom hospodárstve v poslednom štvrťroku 2016 mohla dosiahnuť úroveň zhruba 985 eur. Príjmová hranica na získanie dotovanej hypotéky by tak na obdobie od apríla do júna 2017 mohla stúpnuť zhruba na 1 280 eur pri jednotlivcoch a 2 560 eur pri dvojiciach," vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Foto: ABC-bývanie.sk

Podobné články