Odmena k úveru na bývanie od Prvej stavebnej sporiteľne

01.02.2017, Radovan Slobodník | Bývanie, ceny, financovanie

Kto využije úver na kúpu nehnuteľnosti alebo modernizáciu svojho bývania od Prvej stavebnej sporiteľne (PSS), dostane lákavú odmenu. Ponuka platí od 1. februára do 31. mája 2017.

Každý klient (fyzická osoba), ktorý si od začiatku februára do konca mája 2017 zoberie v PSS medziúver s konštantným splácaním s lehotou splatnosti až 30 rokov, má šancu na odmenu vo forme 15 splátok. Základnou podmienkou získania odmeny je riadne a včasné splácanie úveru bez žiadnej upomienky. Po úplnom splatení úveru a splnení podmienok vznikne klientovi nárok na vyplatenie peňažnej sumy, ktorá zodpovedá jednej mesačnej splátke za každé dva roky riadneho splácania pôžičky. Výška peňažnej odmeny bude klientovi známa už pri schválení úveru.

Byvanie-PSS-1-X.jpg

Na získanie odmeny je potrebné vyrovnať pôžičku k termínu jej konečnej splatnosti dohodnutej v úverovej zmluve, resp. najskôr tri mesiace pred týmto dátumom. Celá odmena sa klientovi pripíše na účet po uhradení poslednej splátky úveru. Klient nebude mať na odmenu nárok, ak požiada o úver, ktorý použije na splatenie iného, už skôr poskytnutého úveru od PSS. Viac informácií je stránke www.pss.sk.

Podobné články