Predávate nehnuteľnosť? Poradíme vám, ako odhadnúť jej cenu

02.11.2016, ABC-bývanie.sk | Bývanie, ceny, financovanie

Predávate nehnuteľnosť a neviete určiť jej hodnotu? Takáto situácia môže nastať pred dedičským konaním, majetkovým vyrovnaním či rozvodom, keď nehnuteľnosť treba rozdeliť spravodlivo. Budete musieť stanoviť hodnotu nehnuteľnosti a na to je potrebné vypracovať odhad jej ceny.

Cenu by ste nemali stanovovať svojvoľne. Jednou z najväčších nevýhod ohodnocovania nehnuteľnosti je to, že každý v nej vidí inú hodnotu. Jednu má pre rodinných príslušníkov, ktorí sa dostávajú do úlohy dedičov, inú pre starších ľudí, keďže v nej prežili časť svojho života, a ďalšiu zasa pre človeka, čo chce aj z mála vyťažiť čo najviac.

Dom-cena-1-X.jpg


Nechajte si poradiť od odborníkov

Odhad ceny nehnuteľnosti vám dokáže urobiť i realitný poradca. Takýto odhad je najvhodnejší, ak ste v niektorej zo spomínaných situácií, ako je majetkové vyrovnanie, dedičské konanie a podobne. Treba si však dať pozor, že ak potrebujete zistiť cenu nehnuteľnosti pre potreby banky a mať znalecký posudok , potrebná je spolupráca so súdnymi znalcami. Banky vám na to zväčša ponúknu svojich ľudí. Takýto znalecký posudok budete potrebovať najmä vtedy, ak žiadate o hypotekárny úver.


Trhová cena nehnuteľnosti

Trhová cena hovorí o aktuálnej hodnote nehnuteľnosti na trhu a je odzrkadlením ponuky a dopytu. Najčastejšie využívanou metódou pri jej určovaní je porovnávacia analýza. Nevychádza sa preto z tabuliek, lež sledujú sa ceny susedných a podobných nehnuteľností. V lokalitách, kde predaj nehnuteľnosti nie je veľmi rozšírený, sa využíva metóda polohovej diferenciácie.

A aký je rozdiel medzi trhovou hodnotou a znaleckým posudkom? Mnohí ľudia si tieto pojmy zamieňajú. Ak si dáte vyhotoviť znalecký posudok, ide o všeobecné ocenenie, ktoré neurčuje hodnotu nehnuteľnosti. Cena stanovená znalcom – na rozdiel od trhovej hodnoty, je navyše fixná a nehýbe sa.

Foto: pexels.com

Podobné články