ŠFRB schválil 567 úverov na bývanie za vyše 137 mil. eur

08.09.2015, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) schválil k 17. augustu t.r. celkovo 567 žiadostí o úver na štyri zo šiestich účelov podpory bývania v objeme 137,25 milióna eur.

Z toho 476 úverov fondu išlo na obnovu bytových budov za 106,9 mil. eur, 59 na obstaranie nájomných bytov s dotáciou v objeme 26,62 mil. eur, 30 na obstaranie bytov do vlastníctva fyzickej osoby za 1,51 mil. eur a dva úvery na obstaranie nájomných bytov v hodnote 2,22 mil. eur.

ŠFRB prijal elektronicky 825 žiadostí na podporu vo výške 225,52 mil. eur. Posúdil 665 žiadostí, pričom 98 predstavovali vrátené, storno a fyzicky nedoručené žiadosti za 24,77 mil. eur. Zostatok zdrojov fondu k uvedenému termínu dosiahol 88,78 mil. eur, z toho na obnovu bytovej budovy 44,3 mil. eur, na obstaranie nájomného bytu s dotáciou 23,2 mil. eur, na obstaranie nájomného bytu 15,78 mil. eur, na obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby 3,62 mil. eur, na výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnej starostlivosti 1,38 mil. eur a na obnovu takéhoto zariadenia 500-tisíc eur.

ŠFRB má v tomto roku po zvýšení rozpočet vo výške 292,57 mil. eur. Na obnovu bytových budov je určených 166,67 mil. eur, na obstaranie nájomných bytov s dotáciou 100 mil. eur, na obstaranie nájomných bytov 18 mil. eur, na obstaranie bytov do vlastníctva fyzickej osoby 5,4 mil. eur, na výstavbu alebo dostavbu zariadení sociálnej starostlivosti 2 mil. eur a na obnovu týchto zariadení 500 tis. eur. Z rozpočtu sú hradené aj zmluvy o úveroch z minulého roku v objeme vyše 3 mil. eur, na ktoré bol v banke otvorený účet v tomto roku.

Podobné články