Cech podlahárov robí aj odborné posudky na podlahárske práce

01.01.2018, Katarína Dudáková | Interiéry, domácnosť

Podlaha patrí k najviac exponovaným častiam domácností, preto sa oplatí investovať do kvality. Reklamácia podlahy totiž nie je jednoduchá a zákazník s ňou nemusí u predajcu či dodávateľa pochodiť.

Uznaniu reklamácie podlieha aj správne uloženie podlahy. K tomu, či sa dodržala technológia montáže, je často potrebný odborný posudok. Posudky na podlahárske práce vydáva aj Cech podlahárov Slovenska. Záruka na podlahu je zo zákona dva roky. V tejto lehote si môže zákazník uplatniť právo na zodpovednosť za vzniknuté chyby. Na Ministerstve spravodlivosti SR sú zapísaní len súdni znalci, ktorí sa zaoberajú posudzovaním stavieb ako takých. Znalci zameraní špeciálne na podlahy neexistujú, preto pri reklamácii zaváži a v mnohých prípadoch aj postačuje odborný posudok od renomovanej stavovskej organizácie.

Podlahy-stubau-sk-1-X.jpg


Odborný posudok pri reklamácii zaváži

Ak je zákazník presvedčený, že reklamáciu podlahy mu zamietli neoprávnene, môže si dať odborný posudok vypracovať v Cechu podlahárov Slovenska. "Vydávame odborné posudky na podlahu, pričom zhodnotíme jej stav a snažíme sa určiť konkrétnu príčinu poruchy. Posudzujeme fakty okolo správania sa materiálu a tiež technických okolnosti montáže. V cechu podlahárov je viacero renomovaných posudzovateľov, ktorí po kontrole podlahy určia, kde mohla nastať chyba, či v uložení, v realizácii podlahy alebo či ide o chybu materiálu," vysvetľuje Tibor Pásztor, tajomník Cechu podlahárov Slovenska.

Úlohou posudzovateľa je objektívne zhodnotiť stav, aký nastal, a výsledky zdôvodniť. Objednávateľ sa potom rozhodne, či mu odborný posudok od cechu podlahárov stačí na komunikáciu s realizátorom alebo dodávateľom materiálu. Vyjadrenie posudzovateľa je zvyčajne dostatočným argumentom na uznanie reklamácie. Ak však ani s odborným posudkom zákazník u realizátora alebo dodávateľa neuspeje,môže sa obrátiť na súd. Ten odborný posudok buď uzná, alebo si vyžiada vlastný súdnoznalecký posudok.


O záruku vás nepripraví správna montáž

Kupovať si v obchode podlahu a potom hľadať podlahára, ktorý ju uloží, sa veľmi neodporúča. Z hľadiska reklamácie dochádza k nepríjemnostiam, keď dodávateľ viní z poruchy podlahára a naopak. V každom prípade je najdôležitejšie uloženie podlahy skúseným odborníkom, čo zaručí funkčnosť podlahy, ale aj bezproblémové uznanie reklamácie.

"O uznanie reklamácie sa zákazník môže pripraviť práve nekvalitnou montážou. Členstvo v Cechu podlahárov Slovenska je zárukou zručných odborníkov, na ktorých sa možno spoľahnúť. Okrem šikovných realizátorov ponúkame tiež komplexné poradenstvo pre správne kladenie a zhotovenie rozličných druhov podláh," dodáva T. Pásztor.

Ilustračné foto: stubau.sk

Podobné články