Výberu okien pri stavaní domu treba venovať veľkú pozornosť

22.12.2017, Eva Fačková | Materiály, technológie, konštrukcie

Výber okien pri stavaní rodinného domu nie je taká triviálna vec, ako by sa mohlo zdať. Stačí malá chyba, nepozornosť a dokončenie výstavby sa môže oddialiť o niekoľko týždňov či mesiacov.

Pri výbere okien je rozhodujúci najmä materiál, z ktorého sa výplne otvorov majú zhotoviť. "Zákazník by mal výrobcu okien navštíviť v štádiu hrubého projektu. Teda vtedy, keď s projektom možno ešte pracovať a prispôsobovať si ho. Producent dokáže podľa skúseností klientovi poradiť tak, aby mal v objekte dostatok svetla a aby sa v ňom v tomto ohľade dobre cítil," vysvetľuje Ľubomír Svetlík zo spoločnosti Mirador.

Zákazník by si podľa neho mal priniesť kompletnú projektovú dokumentáciu, v ideálnom prípade môže prísť aj s projektantom. Výrobca môže vďaka dokumentácii skontrolovať detaily navrhovaných výplní okenných otvorov. "Niekedy sa stane, že v projekte je uvedený užší stavebný otvor na vchodové dvere, prípadne sa klient na poslednú chvíľu rozhodne, že chce ku vchodovým dverám umiestniť svetlík," poznamenáva odborník z Miradoru.

Mirador-1-X.jpg

 Trvanie montáže nových okien závisí od ich počtu a rozmerov, od veľkosti stavby a prístupu k rozostavanému domu


 

Praktickým a dizajnovým doplnkom stavby je čoraz populárnejšie vonkajšie tienenie. Výrobcovia stále pripomínajú, že už v štádiu projektu by sa mali zákazníci rozhodnúť pre typ tienenia domu – pokiaľ chcú stavbu tieniť z exteriérovej strany, treba myslieť na stavebnú predprípravu. "Ak klient nemyslí včas na stavebnú predprípravu, potom môže byť inštalácia vonkajších žalúzií alebo roliet komplikovanejšia," dopĺňa Ľ. Svetlík.


Príprava cenovej ponuky

Ľ. Svetlík nabáda, aby si zákazník vždy prešiel cenovú ponuku s výrobcom. "Je potrebné sledovať, čo všetko je v cenovej ponuke, či je jej súčasťou povedzme i zameranie stavby alebo samotná montáž. Niekedy s tým klient ráta, hoci cenová ponuka tieto položky neobsahuje. Aby sa predišlo zbytočným reklamáciám a sporom, treba si na začiatku vyriešiť všetky nezrovnalosti. Aj ich neskoršia náprava predlžuje časy montáže a dodania okien," vysvetľuje.

Pri cenovej ponuke nie sú teda dôležité len čísla, ako je suma, či materiál, z ktorého sú okná vyhotovené. Treba sledovať rozmery, počty okien, typy zasklení, no aj napríklad úroveň bezpečnosti kovania. "V našej firme upozorňujeme každého zákazníka na bezpečnosť jednotlivých kovaní, ktoré môžu dom pasívne ochrániť pred zlodejmi," pokračuje Ľ. Svetlík.

Mirador-2-X.jpg

 V prípade priemerne veľkého bungalovu trvá montáž okien jeden-dva dni


 

Zameriavanie okien a ich výroba

Po prvých stretnutiach, keď si výrobca so zákazníkom ujasnia všetky požiadavky a stanovia sa presné podmienky a postup, nasleduje zameranie okien. Pracovníci firmy prichádzajú na miesto stavby, kde zamerajú jednotlivé stavebné otvory, kam neskôr osadia okenné výplne.

"V prípade rodinného domu takéto zameriavanie trvá dve až tri hodiny. Práve vtedy môžu investori urobiť ešte posledné zmeny v povrchových úpravách alebo vo farbe okien – preto je vhodné, aby počas tohto procesu bola prítomná aj budúca pani domáca," poznamenáva Ľ. Svetlík a upozorňuje, že so zameriavaním okien netreba čakať do dokončenia strechy.

Dopredu však treba vedieť, aká bude presná výška a typ podlahy a tiež hrúbka izolácie. "Jedna vec je správne zameranie, druhá zasa montáž –môže ju narušiť väčšia hrúbka izolácie, ako sa pôvodne plánovalo."

Po správnom zameraní na stavbe a po potvrdení rozmerov a objednávky sa údaje presúvajú do výroby. Zhotovenie drevených okien sa odhaduje na štyri až šesť týždňov, drevo-hliníkových na šesť-osem týždňov. Všetko však závisí od celkovej vyťaženosti vo výrobe.

Mirador-3-X.jpg

 Výroba drevených okien sa odhaduje na štyri až šesť týždňov, drevo-hliníkových na šesť-osem týždňov


 

Montáž okien

Po sfinalizovaní výrobných procesov a dohode s investormi prichádzajú dlhoočakávané okamihy – montáž okien. Jej trvanie závisí od počtu a rozmerov okien, veľkosti stavby a prístupu k objektu. "Napríklad v prípade priemerne veľkého bungalovu trvá osadenie všetkých okenných otvorov jeden až dva dni. Rýchlosť montáže ovplyvňuje do veľkej miery poriadok na stavbe. Preto sa zákazníkom snažíme pripomínať, aby objekt pre montážnu skupinu pripravili. Montáž je pri väčšom poriadku efektívnejšia a rýchlejšia," dodáva Ľ. Svetlík. Po dokončení montáže nasleduje podpísanie preberacích protokolov a zaškolenie o údržbe okien.

Foto: Mirador

Podobné články