Ako pripraviť rekonštrukciu bytu tak, aby ste susedov neobťažovali?

25.02.2016, Dana Mrázová | Rekonštrukcia bývania

Pár mesiacov, v lepšom prípade týždňov, keď sa vaši susedia rozhodnú zveľadiť si bývanie menšími či väčšími stavebnými zásahmi, nevyhnutne znamená pre okolité byty stratu akustickej pohody. Do akej miery možno tento dočasný stav tolerovať?

Internetové fóra sú plné sťažností na susedov prerábajúcich byty. Hluk – čo neprekvapuje – je pritom problémom číslo jeden, ktorý dokáže predtým družné vzťahy ochladiť až na bod mrazu. Ak v blízkej budúcnosti plánujete rekonštrukciu, spomeňte si na vlastnú frustráciu z minulých skúseností, keď ste sa ocitli v úlohe nútene tolerantného suseda, a pristupujte k prestavbe nielen korektne, ale aj empaticky.

Bosch-domaci-majster-7-XX.jpg

 Hluk býva pri rekonštrukcii bytu často hlavným problémom, ktorý dokáže predtým dobré susedské vzťahy pokaziť a ochladiť až na bod mrazu


 

Prerábajte férovo

Na rozdiel od príslušného stavebného úradu susedia nemusia o vašom pláne prestavby byť vopred informovaní. Je však nepísané pravidlo slušnosti povedať im to. Aj forma takéhoto oznámenia ukazuje, nakoľko si vážite ľudí, s ktorými sa delíte o spoločné priestory. Rukou napísaný oznam v strohom štýle, vylepený vo vchode dva dni pred spustením prác skutočne nie je postačujúce riešenie.

Informujte susedov aspoň s týždňovým predstihom a nešetrite slovami prosím a ďakujem, nech je adresátom po prečítaní jasné, že ich toleranciu neberiete ako samozrejmosť. Vyhnete sa krivým pohľadom či dokonca udaniam na polícii. Tých podľa hovorcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michala Szeiffa z dôvodu zvýšenej hlučnosti ročne evidujú v našom hlavnom meste približne sto.


Majstri pohrúžení do práce

Neraz ide o dôsledok prílišného entuziazmu domácich majstrov, ktorí sú takí pohrúžení do roboty, že zložia nástroje až pred polnocou. "Niektorí ľudia nerešpektujú, že od desiatej hodiny večernej do šiestej hodiny ráno platí nočný pokoj – a v tomto čase by sa mali zdržať konania, aké by obťažovalo ich susedov. Navyše, pri rekonštrukciách či úpravách alebo prestavbách bytov zabúdajú na to, že by bolo ideálne upozorniť na to susedov a požiadať ich minimálne o zhovievavosť," radí M. Szeiff.

Situáciu podľa neho treba prioritne skúsiť riešiť upozornením, žiadosťou o nápravu či osobným dohovorom. Právo na ochranu pokojného užívania bytu alebo domu má pritom nielen jeho vlastník, ale aj jeho nájomca. Keď argumenty nestačia, polícia môže hlučnému susedovi uložiť blokovú pokutu 33 eur.

"Ak sa podobné priestupky susedov proti občianskemu spolunažívaniu opakujú, mal by sa poškodený so sťažnosťou obrátiť na správcu domu alebo na mestský či miestny úrad. Hoci sú ich právomoci značne limitované, keďže hlučných susedov môžu iba upozorniť, aby dodržiavali Občiansky zákonník, je tento krok dôležitým medzičlánkom v prípade, že je sťažovateľ odhodlaný hájiť svoje práva na súde," dodáva M. Szeiff.

Rigips-sadrokarton-1-X.jpg

 Pred samotnou rekonštrukciou je vhodné investovať čas do prípravy a poradiť sa s odborníkom o vhodnom materiáli, aby sa v maximálnej možnej miere znížil prestup hluku od susedov. Výborné izolačné vlastnosti má sadrokartón. Majster na snímke lepí v kúpeľni kachličky na stenu obloženú práve sadrokartónom.


 

Keď akustická nepohoda pretrváva

Máte podozrenie, že rekonštrukcia vedľajšieho bytu neprebehla podľa platných predpisov? Prvou varovnou indíciou, ktorú by ste rozhodne nemali ignorovať, je zvýšená hlučnosť spoza stien, pretrvávajúca dávno po tom, ako majster dokončil svoju robotu. To je problém, s ktorým sa často obracajú aj na špecialistu na montáž sadrokartónu Jozefa Gergelčíka z Technickej akadémie Rigips.

"Mali sme prípad, keď za nami prišiel človek, ktorý mal hluk v detskej izbe. Dcéra sa mu prestala dobre učiť, bola nervózna. Nemohla spať, lebo z vedľajšieho bytu bolo všetko počuť," spomína J. Gergelčík. Sused si z druhej strany totiž urobil kúpeľňu. Pri rekonštrukcii vyhodil umakarty s izoláciou a obkladačky si nalepil priamo na betónový panel. Každý jeden pohyb bolo počuť, umývanie zubov, odkladanie kefky do pohára, skrátka všetko.

"I tu sme si však potvrdili, že hluk neprechádza len jednou stenou, ale aj stropom, podlahou, bočnými stenami. Steny medzi bytmi musia mať adekvátnu akustickú izoláciu. Keďže sused toto pravidlo nedodržal a ničím ju nenahradil, porušil zásady správnej montáže," vysvetľuje J. Gergelčík.


Lepšie chybám predchádzať, ako ich riešiť

V podobných prípadoch vedia odborníci z Technickej akadémie Rigips promptne ponúknuť posudkovú činnosť a poradiť konkrétne kroky pri hľadaní riešení. To isté platí, ak komplexnosť rekonštrukcie podceníte vo vlastnom byte. "Prídeme na konkrétnu stavbu a často aj otvoríme podhľad alebo priečku, aby sme zistili, čo sa vnútri deje a čo tam je. Výsledok je však stále alarmujúci a je dôsledkom toho, že čoraz častejšie má pri ponukách konkrétnych konštrukcií rozhodujúci vplyv cena. Tá je prvoradá – býva však aj hlavnou príčinou, že sa používajú podradné, druhotriedne a nedostačujúce materiály," dodáva J. Gergelčík.

Špecialista na montáž sadrokartónu odporúča investovať pred samotnou rekonštrukciou čas do prípravy a poradiť sa s odborníkom o vhodnom materiáli, aby sa v maximálnej možnej miere znížil prestup hluku od susedov. Na Slovensku takúto možnosť ponúkajú napríklad profesionálne vybavené školiace strediská Technickej akadémie Rigips so sídlom v Bratislave a Prešove, pripravené poskytnúť kvalifikovanú pomocnú ruku projektantom, montážnikom, ale aj individuálnym stavebníkom.

Rigips-sadrokarton-4-X.jpg

Foto: Rigips, Bosch

Podobné články