Príspevok na zateplenie vzbudzuje záujem, ale vyvoláva aj otázky

07.04.2016, Ingrid Kántorová | Rodinné domy

Od 16. marca t.r. začala plynúť lehota na podávanie žiadostí na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja o štátny príspevok na zateplenie rodinného domu. Za prvé dva dni rezort evidoval 125 žiadostí.

Celková kapacita prvej výzvy k príspevku na zateplenie rodinného domu je tisíc žiadostí do 12. apríla. Ministerstvo dopravy a výstavby avizuje, že ďalšie výzvy ešte prídu, najbližšie v druhom štvrťroku. Na podporu má rezort v rozpočte 30 miliónov eur.

5b-Depositphotos_11942296_dom-1-X.jpg

S otázkami ohľadne štátneho príspevku na zateplenie rodinných domov sa ich vlastníci obracajú aj na výrobcov tepelnoizolačných materiálov. Zaujíma ich napríklad, čo im príspevok prinesie a či sa dá čerpať aj pri zateplení len časti domu, povedzme strechy.

Peter Robl zo spoločnosti Knauf Insulation sa stretáva s otázkou, či sa kvôli príspevku vo výške 30 percent investičných nákladov vôbec oplatí absolvovať celý proces žiadosti a preukazovania výdavkov. "Vysvetľujeme, že príspevok umožňuje realizovať zateplenie podstatne kvalitnejšie, než je bežné pri svojpomocnom zateplení, a to za rovnakých alebo dokonca nižších výdavkoch majiteľa rodinného domu," hovorí.

Ponúka aj príklad na ilustráciu: pri rodinnom dome so zatepľovanou plochou fasády 132 m² výdavky vlastníka so štátnym príspevkom budú 5 850 eur a bez dotácie aj "bez papierov" 6 340 eur. V tomto prípade ušetrí takmer 500 eur. Podrobnejší výpočet uvádzajú tabuľky k tomuto článku.

Riešenie tepelných mostov a detailov zateplenia si vyžaduje odbornosť projektanta a kvalitnej zhotoviteľskej firmy. Veľa prípadov z praxe ukazuje, že šetrenie na projektovej príprave a výbere realizačnej spoločnosti so skúsenosťami sa majiteľovi vráti neskôr na poruchách zateplenia. Sumy za opravy týchto chýb väčšinou presiahnu ušetrené náklady – najmä ak sa vlastník domu pripraví o možnosť reklamovať práce, keďže pri platbe za zateplenie "nepotreboval papier". Na projektovú dokumentáciu (a energetický certifikát) sa pritom poskytuje príspevok vo výške do 500 eur nad rámec spomínaných 30 perc.

Zateplenie obvodových stien a strechy.jpg

Občania tiež nadobudli nesprávny dojem, že príspevok môže získať iba ten, kto zateplí a vymení všetky stavebné a otvorové konštrukcie rodinného domu naraz. "Nie je to pravda. Záujemca môže žiadať o príspevok aj v prípade, ak zatepľuje napríklad iba strechu a vymieňa časť okien. Podmienkou však je, aby aj ostatné časti domu spĺňali tzv. maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla," pripomína P. Robl. "Tieto hodnoty vo väčšine prípadov spĺňajú okná či zateplenie realizované v posledných 10-15 rokoch. Ich splnenie overí a preukáže projektant v projektovom energetickom hodnotení alebo v energetickom certifikáte," dodáva.

Mnohí projektanti sa na nové požiadavky vopred pripravili. Vyššie požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti slovenských budov boli plánované už od roku 2012, a tak mnohí absolvovali viaceré školenia. Záujemcovia o vypracovanie projektovej dokumentácie ich môžu nájsť aj na webovej stránke www.ecose.sk/zoznam-projektantov.

Foto: Depositphotos

Podobné články