Koniec vykurovacej sezóny sa blíži, onedlho vám príde vyúčtovanie

12.04.2017, SITA | Úsporné bývanie, energie

Vykurovacia sezóna na Slovensku sa pomaly končí. Podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva trvá toto obdobie oficiálne od začiatku septembra do konca mája nasledujúceho roku.

Kúrenie v bytových domoch a dodávky tepla sa môžu odstaviť, ak vonkajšia teplota stúpne nad 13 stupňov Celzia počas dvoch za sebou nasledujúcich dní a zároveň predpoveď počasia pokles teploty pod túto hodnotu neočakáva. "Ak sa však vonku ochladí aj po oficiálnom ukončení vykurovacej sezóny, väčšina dodávateľov tepla dokáže kúrenie obnoviť. Treba, aby správca o obnovenie dodávky tepla požiadal dodávateľa," hovorí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný.

31b-shutterstock_88308940-kurenie-1-X.jpg


Vyúčtovanie do konca mája

Ukončenie vykurovacej sezóny je spojené s termínom vyúčtovania nákladov za služby súvisiace s užívaním bytu, teda aj vyúčtovaním nákladov za teplo a teplú úžitkovú vodu. Podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný doručiť odberateľom vyúčtovanie najneskôr do 31. mája.

"Správca môže spotrebiteľom vyúčtovať iba skutočné náklady za službu od výrobcu, resp. dodávateľa tepla. Ak správca má iné náklady súvisiace s dodávkou tepla v bytovke, povedzme opravu ventilov, vyregulovanie systému rozvodov a podobne, mal by ich fakturovať v inej položke ako v cene za dodávku tepla," pripomína M. Obšivaný.


Ak sa vám čosi nezdá, pýtajte sa

Ak sa vyúčtovanie za teplo a teplú vodu odberateľovi nepozdáva, môže ho reklamovať. V prvom rade by si mal overiť správnosť vyúčtovania priamo u svojho správcu či predsedu spoločenstva vlastníkov bytov. Ak odberateľ nie je spokojný s vysvetlením, môže podať podnet na prešetrenie vyúčtovania na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI).

"Tá preverí, či vyúčtovanie správne obsahuje formálne, zákonom stanovené náležitosti, akým je správnosť započítaných údajov, zálohových platieb, fakturovaných cien, spôsob rozpočítavania ceny za dodávku tepla a podobne. Ak je vyúčtovanie spracované chybne, SOI správcovi uloží pokutu a ten je povinný vyúčtovanie opraviť," poznamenáva M. Obšivaný. Nespokojní odberatelia sa môžu obrátiť až na súdy.


Je čas skontrolovať komín

Po skončení vykurovacieho obdobia výrobcovia a dodávatelia tepla rozbiehajú plánované opravy a odstávky zariadení a vykonávajú aj ďalšie zákonom stanovené prehliadky a revízie tepelnotechnických zariadení. M. Obšivaný upozorňuje, že prevádzkovatelia vlastných kotolní by po ukončení vykurovacej sezóny nemali zabúdať predovšetkým na kontrolu komína.

"Za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá majiteľ domu. Podľa zákona je povinný sa postarať o ich pravidelné čistenie a kontrolu. Prevádzkovatelia domových kotolní by si mali naplánovať aj pravidelnú kontrolu a údržbu kotla stanovenú zákonom," dodáva M. Obšivaný.

Foto: Shutterstock

Podobné články