Správne tienenie znižuje náklady na chladenie budovy v lete

20.06.2017, Juraj Púchlo | Materiály, technológie, konštrukcie

Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva traja zo štyroch Slovákov trávia v rozličných typoch vnútorného prostredia dve tretiny svojho dňa. Kvalita tohto prostredia má na nich značný vplyv.

Poznáte fenomén prezentizmus? Ide o stav, keď sú ľudia síce v práci, ale čas trávia neproduktívne. Len v Austrálii sa náklady na prezentizmus odhadujú na 26 miliárd amerických dolárov. Príčinou môže byť napríklad i tepelný diskomfort zamestnancov a nevhodný svetelný režim. Pracovné prostredie a energetickú bilanciu budovy pomáha zlepšiť aj efektívne tienenie.

Schuco-tienenie-1-X.jpg

 Veľkoplošné lamely Schüco ALB: vertikálne inštalované obdĺžnikové slnolamy v aktívnej konfigurácii


 

Dôsledky zníženého komfortu

"Pre pocit spokojnosti pracovníkov v administratívnych budovách je veľmi dôležité denné svetlo. Rovnako ako aj výhľad do okolia a zladenie prirodzeného a umelého osvetlenia. Potvrdzuje to aj štúdia Svetovej rady pre zelené budovy (WGBC), ktorá denné svetlo a správne osvetlenie zaraďuje medzi kľúčové parametre pre zdravie, pracovnú pohodu a produktivitu zamestnancov. Kancelárske budovy sú preto dnes projektované tak, aby sa maximalizovalo využívanie denného svetla aj v budovách s väčšou hĺbkou," hovorí Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ Slovenskej rady pre zelené budovy.

Práve štúdia Health, Wellbeing & Productivity in Officies (Zdravie, pohodlie a produktivita v kanceláriách), ktorú vydala WGBC, potvrdzuje, že náklady na prezentizmus, teda spomínanú neefektívnu prítomnosť v práci, len v Austrálii predstavujú 26 mld. USD.

Ďalšou nákladovou položkou firiem sú absencie. Kvalifikovaný odhad z rokov 2013 až 2015 hovorí, že keby sme vyčíslili neprítomnosť v práci na Slovensku v súkromnom a vo verejnom sektore, zamestnávatelia prišli o 1,177 mld. eur (748 miliónov eur v súkromnej a 429 mil. eur vo verejnej sfére). To sa rovná približne sume, akú toho roku štát plánuje v SR vynaložiť na školstvo.

Schuco-tienenie-7-X.jpg

 Veľkoplošné lamely Schüco ALB: nový produktový rad obdĺžnikových slnolamov v rozmanitých vyhotoveniach


 

Tienenie namiesto chladenia

"Budovy sa dnes stavajú tak, aby v zime maximalizovali tepelné zisky, a tým prirodzene vyhrievali priestory slnečnou energiou. Zároveň však vzniká riziko, že tepelné zisky z ľudí, zo zariadení a najmä slnečného žiarenia počas slnečných letných dní budú podstatne vyššie, ako sú tepelné straty energeticky hospodárnych budov," pokračuje L. Piršel.

Budova, ktorá nemá slnečnú ochranu, sa v takomto období nezaobíde bez chladenia. V lete je cieľom tepelné zisky potlačiť, teda zabrániť vstupu slnečného žiarenia do priestorov budovy, a minimalizovať potrebu chladenia.

"To sa dosahuje pomocou rozmanitých tieniacich systémov – predovšetkým vonkajších žalúzií, slnolamov, markíz a podobne. Správny typ tienenia a najmä vhodný spôsob jeho používania preukázateľne znižuje náklady na chladenie v lete, resp. vykurovanie budovy v zime," vysvetľuje L. Piršel.

Schuco-tienenie-8-X.jpg

 Veľkoplošné lamely Schüco ALB: nový rad "hi-tech" lamiel vyrobených z tvarovaného plechu s perforáciou a bez nej


 

Dôležité denné svetlo

Slnečné žiarenie je významný obnoviteľný zdroj energie a jeho využitie je pevnou súčasťou integrovaného plánovania. Žiaľ, v praxi sa často uprednostňujú lacnejšie a "jednoduchšie" riešenia, čo má vplyv na celkovú energetickú bilanciu budov. Náklady na chladenie tak môžu niekoľkonásobne prekročiť náklady na vykurovanie.

Významný prvok podmieňujúci pocit svetelnej pohody a tepelného komfortu ľudí na pracovisku je prítomnosť tieňa, príp. možnosť regulovať intenzitu denného svetla. Vhodné slnolamy zabraňujú tiež oslneniu a zabezpečujú rovnomernejšie rozptýlenie denného svetla. Niektorí ľudia sú citliví na kontrast medzi svetlom a tieňom, preto je lepšie, ak do miestnosti prúdi denné svetlo aspoň z dvoch strán. Ďalšie parametre týkajúce sa svetla a osvetlenia v budovách určujú svetlotechnické normy a predpisy.

Schuco-tienenie-3-X.jpg

 Veľkoplošné lamely Schüco ALB: vertikálne inštalované "hi-tech" lamely v aktívnej konfigurácii


 

Hliníkové slnolamy Schüco ALB

"Dôležitosť efektívneho tienenia si uvedomujú aj architekti a developeri, ktorí vyžadujú čoraz lepšie riešenia. Chcú flexibilné a variabilné tienenie, teda také, ktoré je účinné voči slnečnému žiareniu, odolné proti vetru, ale zároveň má vysokú úroveň voľnosti dizajnu. Odpoveďou na tieto požiadavky a trendy sú nové obdĺžnikové 'hi-tech' slnolamy Schüco. Tie sú súčasťou osvedčenej rodiny hliníkových veľkoplošných slnolamov Schüco ALB," hovorí Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku, ktorá je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej rady pre zelené budovy.

Slnolamy môžu byť usporiadané vertikálne a horizontálne pred fasádami alebo oknami. Sú k dispozícii v pevnej alebo aktívnej konfigurácii, pričom aktívny systém ponúka vysokoefektívne tienenie kedykoľvek počas dňa alebo roka, pretože uhol slnolamu možno nastaviť individuálne na základe polohy slnka.

Obdĺžnikové slnolamy sú k dispozícii so šírkou 250 milimetrov, 300 mm a 400 mm. Rovnako ako rovnobežníkové slnolamy s hĺbkou 300 mm otvárajú veľa možností pre atraktívne slnečné tienenie a individuálnu konštrukciu fasády. Vďaka systémovému rozhraniu sú k dispozícii široké možnosti integrácie slnečného tienenia do okenných a fasádnych systémov Schüco.

Schuco-tienenie-2-X.jpg

 Veľkoplošné lamely Schüco ALB: horizontálne nainštalované "hi-tech" lamely v aktívnej konfigurácii


 

Maximálny výhľad s tienením

V prípade fasádnych konštrukcií s "hi-tech" lamelami sa vyrába široká škála tvarovaných kovových lamiel s perforáciou alebo bez nej. Lamely sú namontované na nosnej systémovej rúrke Schüco. Plochá horná strana rúrky má už predvŕtané závitové otvory, ktoré umožňujú ľahko pripojiť veľa rozličných tvarov žalúzií.

Lamely, ktorých tvar, farba a usporiadanie sú voliteľné, tak vytvárajú individuálnu konštrukciu slnečného tienenia a fasády. Môžu sa použiť v horizontálnej alebo vo vertikálnej, v pevnej alebo aktívnej konfigurácii. Široká škála možností perforácie kovových žalúzií dovoľuje v prípade potreby vytvoriť maximálny výhľad so súčasným tienením.

Ďalšou novinkou sú lamely Schüco ALB v tvare písmen C a Z, ktoré sú špičkovou ochranou pred slnkom a poveternostnými vplyvmi. Určené sú pre veľkoplošné inštalácie a fasády. Či už sú na fasáde lamely usporiadané horizontálne alebo sú konštruované ako konzolový systém, vzdialenosti medzi lamelami sa dajú ľahko upraviť tak, aby vyhovovali miestnym podmienkam vzhľadom na polohu slnka alebo vizuálnym požiadavkám architekta. Vysoký stupeň prefabrikácie a jednoduchý inštalačný systém sú zárukou spoľahlivej a rýchlej inštalácie.

Schuco-tienenie-9-X.jpg

Schuco-tienenie-5-X.jpg

 Lamely Schüco ALB v tvare C a Z: ochrana pred poveternostnými vplyvmi pre veľkoplošné inštalácie


 

Inštalácia lamiel

Nosná konštrukcia žalúzií sa najskôr pripevní na konštrukciu budovy. Vzápätí sa plastové svorky žalúzií a dištančné profily môžu pohodlne vložiť do systémových profilov princípom stohovania. Lamely sa ukladajú zachytením do plastových upevňovacích svoriek. Svorky sú k dispozícii s uhlom 45° a 60° a môžu byť použité tak pre obloženie fasády, ako aj pre konzolové riešenia. Pre rohové konštrukcie žalúzií v tvare C a Z sú k dispozícii aj otočné svorky a držiaky.

Profily žalúzií pozostávajú z hliníkových profilov s jednostrannou extrúziou s konzolami lamiel. Žalúzie v tvare C sú k dispozícii v šírkach 100 mm a 150 mm a žalúzie v tvare Z v šírkach 100 mm a 120 mm. Aby sa zabránilo nežiaducemu znečisteniu budovy, sú k dispozícii aj dve žalúzie v tvare písmena Z s dodatočnou drážkou pre perforovanú alebo neperforovanú ochranu proti vtáctvu. Do žalúzií tvarov Z a C môže byť integrovaná sieťka proti hmyzu za predpokladu, že sa lamely používajú ako obloženie stien v kombinácii s profilom držiaka v tvare U.

Schuco-tienenie-4-X.jpg

 Lamely Schüco ALB v tvare C a Z: konzolový systém na ochranu pred slnkom a oslnením


 

Foto: Schüco

Podobné články