Vlastníci bytov sa protipožiarnym zábranám zatiaľ vyhýbajú

15.03.2017, Ingrid Kántorová | Materiály, technológie, konštrukcie

Protipožiarne predpisy pri zatepľovaní bytových domov, ktoré na Slovensku platia od 1. marca 2016, pri použití polystyrénu vyžadujú protipožiarne zábrany. Druhou možnosťou je zateplenie minerálnou vlnou.

Protipožiarne normy pre bytové domy dnes obmedzujú používanie expandovaného polystyrénu EPS na celú budovu. Na zabránenie šírenia požiaru po fasáde a v zatepľovacom systéme sa pri hrúbkach izolantu od 101 do 200 milimetrov zaviedla povinnosť používať protipožiarne zábrany z minerálnej vlny.

Úprava protipožiarnych predpisov sa týka dodatočného zatepľovania budov postavených pred rokom 2001, zmena nadobudla účinnosť 1. marca 2016. Za ten čas sa na Slovensku veľa takýchto projektov neuskutočnilo, skúsenosti s nimi má dnes asi 20 percent stavebných firiem. Hlavná vlna projektov sa očakáva až v tomto roku. Stavbári a projektanti sa tomuto postupu v roku 2016 zatiaľ radšej vyhýbali.

Protipoziarne-zabrany-1-X.jpg


Požiadavky nového systému

Pri zatepľovaní polystyrénom sú po novom potrebné protipožiarne zábrany z minerálnej vlny MW so šírkou aspoň 20 centimetrov nad každým podlažím s oknami, ale aj zvislé zábrany na nárožiach budovy a ďalších miestach. "Prv bolo použitie minerálnej vlny povinné až nad požiarnou výškou 22,5 metra. To platí aj naďalej, pribudli však požiarne zábrany a ďalšie požiadavky," vysvetľuje Karol Tužinský zo spoločnosti Knauf Insulation.

Minerálna vlna sa vyžaduje napríklad na bočné steny balkónov a lodžií či na obvodovú stenu nad vchodmi. Zatepľovanie pri kombinácii EPS a protipožiarnych zábran z MW kladie oveľa vyššie nároky na projektantov i realizačné firmy.

Na zatepľovací systém kompletne z minerálnej vlny tieto opatrenia, pochopiteľne, nie sú potrebné. To stavia vlastníkov bytov pred rozhodnutie – buď si zvoliť zatepľovací systém s EPS a protipožiarnymi zábranami z MW, alebo sa spoľahnúť na kompletné zateplenie z nehorľavej minerálnej vlny.

Protipoziarne-zabrany-2-X.jpg

 Spoj oboch materiálov na fasáde – polystyrénu a minerálnej vlny


 

Čo priniesla realita

Pri projektoch so zábranami stúpa časová náročnosť a prácnosť, a teda aj cena. Pri styku dvoch odlišných materiálov dochádza k navrstveniu materiálov a na fasáde vznikajú nerovnosti, čo je podľa prezidenta Stavebnej komory SR Ivana Pauera rizikom pre trvácnosť stavby.

"Pri tomto postupe sa zvyšuje prácnosť aj spotreba materiálov, čo dvíha celkovú cenu diela. Ľudia potom porovnávajú ceny stavieb v minulých obdobiach a sú nespokojní s vyššou cenou, hoci to realizačná firma nedokáže ovplyvniť," poznamenáva Ľubomír Malicher, konateľ spoločnosti Stavob.SK z Turzovky, ktorá ako jedna z prvých firiem na severe Slovenska realizovala vlani dva bytové domy podľa novej normy.


Náročnejšia projektová príprava

Mnohé obytné budovy sa komplikáciám radšej vyhli. "V minulom roku sa vlastníci bytového domu, ktorý sme mali zatepľovať, rozhodovali medzi novým postupom a kompletným zateplením minerálnou vlnou. Napokon sa rozhodli pre MW, cenový rozdiel sa im zdal nepodstatný oproti problémom pri realizácii, ktoré by protipožiarne zábrany priniesli," hovorí Jozef Korduliak, riaditeľ stavebnej firmy Ekonomservis zo Staškova.

Nový postup je náročnejší aj na projektovú prípravu. "Vlani sme nerealizovali ani jeden projekt s protipožiarnymi zábranami. Vlastníkov bytových domov, ktoré sme zatepľovali, presvedčili projektanti, aby zvolili radšej zatepľovací systém z minerálnej vlny," uvádza Jaroslav Varga, konateľ košickej spoločnosti Izola. Ako ďalej dodáva, často to súvisí s neznalosťou projektantov s projektovaním zateplenia s protipožiarnymi zábranami.


Rozhodovanie vlastníkov bytov

Pri polystyréne s protipožiarnymi zábranami je viac ako v minulosti dôležitý výber skúsenej a vyškolenej realizačnej firmy, aby konštrukčné detaily vykonala správne. Zateplenie z minerálnej vlny je o 15-20 perc. drahšie, pri vyšších nákladoch na postup s EPS a protipožiarnymi pásmi sa však rozdiel v cene pravdepodobne zníži. Navyše, pri typickom financovaní zateplenia z úveru predstavuje rozdiel v cene pri použití minerálnej vlny zvýšenie mesačných splátok jednej domácnosti maximálne 3 eurá. Ak sa bytové domy predsa len rozhodnú pre zateplenie z polystyrénu, mali by si dať veľký pozor na správne zhotovenie protipožiarnych detailov stavebnou firmou.

Foto: Knauf Insulation

Podobné články