Košický kraj ani cestári údržbu mosta cez Ružín nezanedbali

04.01.2017, SITA | Mestá, obce, regióny

Košický kraj ani jeho správa ciest nič nezanedbali pri kontrole a údržbe mosta na ceste II547, ktorý sa klenie nad priehradou Ružín a ktorý je pre havarijný stav uzavretý od 24. decembra 2016.

Ako dnes na tlačovej besede uviedol riaditeľ Správy ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) Zoltán Bartoš, most cez Ružín bol pravidelne udržiavaný a podľa platných technických predpisov sa vykonávali bežné a hlavné prehliadky. Až v novembri 2015 pri hlavnej prehliadke cestári zaznamenali na moste zhoršený stavebnotechnický stav a zaradili ho do stupňa päť zo sedemstupňového hodnotenia. Subjekty a vodiči nákladnej dopravy však obmedzenia týkajúce sa zníženia rýchlosti ani prejazdu nákladných vozidiel nad 12 ton nerešpektovali. Jazdy ťažkých vozidiel spôsobovali nadmerné vibrácie konštrukcie mosta, čo viedlo k rapídnemu zhoršeniu jeho technického stavu v priebehu roku, pričom svoju rolu zohrali aj poveternostné a miestne klimatické podmienky.

Ruzin-most-1-X.jpg


Po oprave má most vydržať aspoň 50 rokov

"Do desiatich dní by sme mali mať k dispozícii spracovanú odbornú štúdiu realizovateľnosti, v ktorej statik navrhne riešenie rekonštrukcie mosta. Návrh posúdi ešte konzílium stavebných odborníkov a statikov z akademickej obce aj praxe, aby riešenie bolo optimálne. Na základe toho by sme potom po konzultáciách s Úradom pre verejné obstarávanie išli k výberovému konaniu. V žiadnom prípade nedôjde k priamemu zadaniu, priamej zákazke," povedal riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.

Poznamenal, že kraj bude hľadať cenovo výhodné riešenie a zohľadní aj časový faktor realizácie. Technologický postup však podľa neho musí byť taký, aby most vydržal ďalších 50 rokov. Približne o 1,5 mesiaca by mohol byť už známy aj zhotoviteľ, aj termín ukončenia rekonštrukcie, myslí si riaditeľ Úradu KSK.


Peniaze na rekonštrukciu sú

Kraj má pripravené peniaze nielen na sanačné práce a zabezpečenie prevádzky obchádzkových trás, pokračoval O. Bernát. Na samotnú rekonštrukciu mosta chce krajská samospráva použiť prostriedky zo svojho rezervného fondu a z prebytku rozpočtu za rok 2016. V prípade potreby opravu KSK dofinancuje z úveru, ktorý má schválený v Európskej investičnej banke. V tejto súvislosti KSK oslovil aj vládu SR so žiadosťou o finančnú pomoc pri riešení. "Nebudeme však čakať, financovanie rekonštrukcie je pre kraj prioritou číslo jedna," vyhlásil O. Bernát.

Zdôraznil, že napriek týmto neplánovaným výdavkom "v žiadnom prípade nebudú dotknuté plánované investície do cestnej infraštruktúry v tomto a budúcom roku v celkovom objeme 24 miliónov eur v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves, kde nie je ani jedna cesta prvej triedy".

KSK prevzal od štátu do svojej správy 655 mostov, z nich 270 vykazuje určitý stupeň poškodenia. Na ich opravy pri preberaní nedostal od štátu peniaze, ich sanácia by mala stáť približne 700 miliónov eur.

Foto: aktuality.sk

Podobné články