Základná škola v Revúcej má nové javisko aj vďaka podpore PSS

25.11.2016, Radovan Slobodník | Mestá, obce, regióny

Základná škola Ivana Branislava Zocha v Revúcej, ktorá sa už roky venuje dramatickej výchove, vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) má nové kryté javisko. Divadelné predstavenia žiaci už môžu skúšať i hrať priamo v škole.

Deväťročná základná škola Ivana Branislava Zocha v Revúcej je moderným zariadením, vo výchove a vzdelávaní detí uplatňuje tvorivo-humanistickú koncepciu s dôrazom na aktivitu a slobodu tvorivosti. Súčasťou vzdelávacieho programu je aj predmet Tvorivá dramatika venovaný dramatickej výchove žiakov.

Revuca-PSS-javisko-1-X.jpg

"Škola leží v regióne s vysokou nezamestnanosťou, čo vo veľkej miere ovplyvňuje a obmedzuje možnosti rodičov, aké môžu svojim deťom ponúknuť. Preto sme tento projekt podporili a tešíme sa, že deti budú mať profesionálne javisko na svoj rozvoj," hovorí predseda predstavenstva PSS Imrich Béreš. Vďaka dramatickej výchove sa aj menej nadaní žiaci alebo deti z menej podnetného prostredia môžu posunúť dopredu – rozvíjať svoju osobnosť, zažiť pocit úspechu, ocenenia a sebadôvery. Žiaci získavajú nový rozmer komunikačných zručností a učia sa spolupracovať s inými.

"Na vyučovanie dramatickej výchovy a nácvik divadielok sme doteraz využívali priestory školy, najmä telocvičňu a chodby, ktoré sú však nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti, priestorového rozloženia aj akustiky," vysvetľuje riaditeľka školy Adriana Kvetková. "Už dlhšie sme zvažovali výstavbu javiska priamo v areáli školy, kde by sme okrem samotnej výučby mohli realizovať aj naše pravidelné divadelné súťaže a iné školské aktivity. Na realizáciu projektu sme však nemali prostriedky, preto si nesmierne vážime pomoc PSS. Vďaka nej sme deťom mohli splniť ich sen," dodáva A. Kvetková.

Nové kryté javisko bude plne vyťažené. Pravidelne sa bude využívať v rámci výučby, na nácvik divadelných predstavení, ale aj na každoročné súťažné prehliadky malých detských školských divadelných súborov pod názvom Detská divadelná hra, ktoré sa doteraz konali v Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej.

Amfiteáter poslúži aj na mnohé ďalšie školské a mimoškolské aktivity. Napríklad na slávnostné otvorenie spojené s privítaním prvákov, slávnostné ukončenie školského roku, vyhodnocovanie rozličných školských súťaží či oslavy Medzinárodného dňa detí.
"Výstavba krytého amfiteátra posunie vpred nielen základnú školu, ale aj celé mesto Revúca. Tento kultúrny stánok bude totiž slúžiť i na prezentáciu divadelných a hudobných súborov v rámci kultúrnych podujatí. V lete sa počas kultúrnych akcií či večerných dataprojekcií, organizovaných v spolupráci s mestským kultúrným strediskom, sprístupní aj širšej verejnosti. Pomoc PSS vnímam ako pomoc deťom aj všetkým občanom Revúcej. Veľmi si ju vážim," hovorí primátorka mesta Eva Cireňová.

„Tento projekt sme sa rozhodli podporiť preto, že sme v ňom videli skutočný zmysel. Pokrokový prístup k výučbe a nadšenie pre divadlo, s akým sme sa tu stretli u detí, rovnako ako u učiteľov, nás nenechal na pochybách, že si vytúžený amfiteáter skutočne zaslúžia a budú mať z neho úžitok. Je radosť podporiť mladých ľudí v ich kreatívnom rozvoji a pomôcť im pripraviť sa do života. O to viac, keď vidíte, že si poskytnutú pomoc skutočne cenia. Zároveň som rád, že vybudované kryté javisko bude slúžiť aj širšej verejnosti,“ dodáva Imrich Béreš.

Revuca-PSS-javisko-3-X.jpg

 Slávnostné otvorenie exteriérového javiska sa uskutočnilo v polovici novembra 2016. Pásku prestrihli (zľava) riaditeľka základnej školy Ivana Branislava Zocha Adriana Kvetková, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš a primátorka mesta Revúca Eva Cireňová.


 

Foto: Prvá stavebná sporiteľňa

Podobné články