Nový stavebný zákon musí byť naozaj nový, nestačí ho vytiahnuť zo šuplíka

20.04.2016, Ingrid Kántorová, SITA | Správy zo stavebníctva

Nový stavebný zákon by mal byť naozaj nový, a nie oprášený. Myslí si to prezident Stavebnej komory SR a Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS) Ivan Pauer.

Prijatie celkom nového stavebného zákona je znovu úlohou dňa. Hovorí sa o tom aj v programovom vyhlásení novej slovenskej vlády. Za veľkú chybu však I. Pauer považuje zámer vracať sa k starej verzii návrhu stavebného zákona.

"Je čas prestať experimentovať v stavebnej legislatíve a pripraviť naozaj nový funkčný poriadok, s novými ľuďmi nezaťaženými dvoma verziami starého komplikovaného a nefunkčného návrhu," hovorí I. Pauer. Snaha oživiť starší návrh stavebného zákona podľa neho vyvoláva v odborných kruhoch veľkú pochybnosť, či je snaha stavebníctvu skutočne pomôcť.

26b-shutterstock_114098614-1-X.jpg


J. Počiatek návrh stiahol z parlamentu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pripravovalo návrh stavebného zákona tri roky, ale vtedajší minister Ján Počiatek ho z Národnej rady SR stiahol vlani v septembri po kritike opozície a profesijných organizácií. Schválenie zákona podmieňoval konsenzom v parlamente.

Proti pôvodnej verzii stavebného zákona, ktorú chce ministerstvo podľa stavebnej komory prevziať a pokúsiť sa presadiť s rozličnými úpravami v parlamente, protestovali minulý rok mnohí odborníci zo stavebného sektora. Označili ju za nekoncepčnú a neschopnú vyriešiť problémy v stavebníctve.

"Stavebný zákon je pre Slovensko hospodársky, ekonomicky a sociálne mimoriadne dôležitý a svojím charakterom jedinečný v rámci celej legislatívy štátu. Je preto najvyšší čas k jeho tvorbe a napokon k schváleniu pristúpiť s mimoriadnou zodpovednosťou," pokračuje I. Pauer.

Potrebné je podľa neho vypracovať nový zákon o územnom plánovaní a nový stavebný poriadok, ako aj zákon o urbanizme, ktorý zatiaľ neexistuje. Ako poznamenáva, nová legislatíva pre slovenské stavebníctvo musí rešpektovať urbanistický rozvoj Slovenska, jeho regiónov, krajov, okresov, miest a obcí.


Začať treba od základov

I. Pauer zdôraznil, že ak ministerstvo dopravy a výstavby má v úmysle naozaj progresívne naprávať chyby minulosti a rozvíjať slovenské stavebníctvo, musí zastaviť jeho kvalitatívny a odborný prepad, zvyšovať odbornosť na stavbách a ich bezpečnosť. Tvrdí, že treba začať od základov, a tým je vytvorenie logických legislatívnych pravidiel vychádzajúcich z prirodzených tradícií vo vzťahoch v stavebnom procese čitateľných a pochopiteľných každému občanovi.

Stiahnutý návrh nového stavebného zákona bývalého vedenia rezortu bol podľa I. Pauera v skutočnosti kompiláciou starej neschválenej verzie z roku 2006 a 33 noviel k pôvodnému zákonu z roku 1976. Prezident SASDARS pripomína, že vtedajšie vedenie rezortu proklamovalo ako najdôležitejší problém stavebníctva čierne stavby a ich tvrdé postihovanie, čo predstavuje podľa neho sotva 1-2 percentá všetkých problémov vo výstavbe. Návrh zákona podľa neho účinne neriešil ani skrátenie a zjednodušenie stavebného konania najmä pre výstavbu rodinných domov, ktoré sa od neho požadovalo.


Jedna z priorít novej vlády

Prijatie nového stavebného zákona bude jednou z priorít novej vlády SR. Problematiku čiernych stavieb je podľa návrhu vládneho programu potrebné vnímať najmä ako následok komplikovaného a zdĺhavého stavebného konania, a preto zabezpečí zjednodušenie stavebného konania, osobitne pre stavby rodinných domov a malých bytových domov.

"Súčasťou územného a stavebného konania musí byť aj hodnotenie stavebnej činnosti z hľadiska účinkov na kvalitu prostredia a architektúru. Posun v oblasti služieb občanom bude znamenať digitalizácia procesov v oblasti územného a stavebného konania. V rámci nového stavebného zákona budú implementované aj opatrenia, ktorých cieľom bude eliminácia možných daňových únikov, a to najmä pri dani z pridanej hodnoty," predpokladá vláda.

Foto: Shutterstock

Podobné články