Operačný program Doprava využil zatiaľ 66,29 perc. peňazí

24.04.2015, SITA | Správy zo stavebníctva

Na projekty v Operačnom programe Doprava 2007-2013 sa k 31. marcu 2015 vyčerpalo dovedna takmer 2,508 miliardy eur. Znamená to 66,29 percenta z celkového záväzku v objeme 3,783 mld. eur.

Z peňazí Európskej únie sa v Operačnom programe Doprava (OPD) použilo 2,077 mld. eur, čiže 65,71 perc. z 3,16 mld. eur, a domáce spolufinancovanie dosiahlo 431,21 milióna eur, čo je 69,24 perc. zo 622,73 mil. eur. Ako vyplýva z informácií o čerpaní eurofondov, z Kohézneho fondu sa v OPD z európskych zdrojov použilo 1,541 mld. eur a na spolufinancovanie 271,16 mil. eur. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa z peňazí EÚ vyčerpalo 535,25 mil. eur a na spolufinancovanie 160,04 mil. eur.

Využívanie európskych peňazí na dopravné projekty oproti koncu februára vzrástlo o 82,12 mil. eur a podiel sa zvýšil o 2,59 percentuálneho bodu (p.b.). V porovnaní s koncom roku 2014, teda za tri mesiace, stúplo o 125,09 mil. eur a miera o 3,95 p.b. Domáce spolufinancovanie sa medzimesačne zvýšilo o 14,35 mil. eur a úroveň o 2,3 p.b. Oproti koncu vlaňajška vzrástlo o 21,93 mil. eur a podiel o 3,52 p.b.

Eurovia-sk-2-X.jpg

 Na výstavbu rýchlostných ciest a opravu komunikácií prvej triedy sa v Operačnom programe Doprava ku koncu marca vyčerpalo 500,44 mil. eur


 

Nezrovnalosti a tzv. vratky v OPD koncom marca pri zdrojoch EÚ dosiahli 148,31 mil. eur (7,14 perc. z objemu čerpania) a pri domácom spolufinancovaní 33,47 mil. eur (7,76 perc.). Objem nezrovnalostí a vratiek v prípade peňazí EÚ oproti februáru vzrástol o 242,03-tisíca eur a za prvé tri mesiace tohto roku o 9,56 mil. eur. Pri domácom spolufinancovaní sa nezrovnalosti a vratky medzimesačne zvýšili o 42,71-tis. eur a od konca vlaňajška o 1,69 mil. eur. Financie z nezrovnalostí a vratiek sa vracajú späť do alokácie operačného programu a v zásobníku sú pripravené náhradné projekty.

V OPD zostáva do konca roku 2015 podľa stavu koncom marca využiť celkovo 1,275 mld. eur, teda 33,71 perc. zo záväzku. Zo zdrojov EÚ je potrebné minúť 1,083 mld. eur, resp. 34,29 perc. zo záväzku na rok 2013, ktorý má podiel čerpania 41,34 perc. Na spolufinancovanie projektov do konca roku zostáva použiť 191,53 mil. eur.

V prioritnej osi 1 Železničná infraštruktúra (modernizácia tratí a staníc) bolo ku koncu marca využitých celkovo 785,32 mil. eur, z toho zo zdrojov EÚ sa minulo 667,52 mil. eur a zo štátneho rozpočtu 117,8 mil. eur (miera čerpania v oboch prípadoch 76,78 perc.). V prioritnej osi 2 Cestná infraštruktúra (výstavba diaľnic) sa vyčerpalo 789,06 mil. eur – z európskych peňazí 670,7 mil. eur a z domácich zdrojov 118,36 mil. eur (po 65,81 perc.). V prioritnej osi 5 Cestná infraštruktúra (výstavba rýchlostných ciest a modernizácia komunikácií prvej triedy) sa minulo 500,44 mil. eur – z peňazí EÚ sa vyčerpalo 425,38 mil. eur a štát prispel sumou 75,07 mil. eur (po 61,29 perc.).

Zilina-krasno-transport-sk-X.jpg

 Na modernizáciu železničných tratí a staníc sa ku koncu marca využilo celkovo 785,32 mil. eur


 

V prioritnej osi 4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov bolo použitých 228,04 mil. eur – z rozpočtu EÚ sa minulo 194,55 mil. eur (45,77 perc.) a na spolufinancovanie 33,48 mil. eur (49,84 perc.). V prioritnej osi 6 Železničná verejná osobná doprava sa vyčerpalo 159,29 mil. eur – zo zdrojov EÚ aj zo štátneho rozpočtu po 79,64 mil. eur (zhodne 89,98 perc.). V prioritnej osi 7 Technická pomoc sa využilo 35,57 mil. eur – z európskych peňazí 30,23 mil. eur a z domácich 5,34 mil. eur (po 62,85 perc.). V prioritnej osi 3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy dosiahlo čerpanie 10,15 mil. eur – z EÚ sa využilo 8,63 mil. eur, spolufinancovanie bolo 1,52 mil. eur (úroveň čerpania po 54,12 perc.).

Foto: Eurovia, Železnice SR

Podobné články