Predbežný návrh stavebného zákona považujú za neprijateľný

18.02.2018, SITA | Správy zo stavebníctva

Stavebná komora SR pokladá predbežný návrh nového stavebného zákona za neprijateľný. K jeho aktuálnej pripravovanej verzii má vážne výhrady a neodporúča pokračovať na jej dokončení.

Oproti tomuto návrhu podľa Stavebnej komory SR nateraz viac vyhovuje novelizácia súčasného stavebného zákona. Komora tvrdí, že predložený návrh stavebného zákona prináša viac nejasností a problémov ako riešení. Nespĺňa dlhoočakávaný cieľ dosiahnuť konečne jednoduchý, jasný a vykonateľný stavebný zákon a vrátenie systému do stavebníctva, jeho školstva a sekundárne aj hospodárstva.

42b-shutterstock_300064289-1-X.jpg


Sú proti experimentovaniu

Zástupcovia stavebnej komory sú presvedčení, že nový stavebný zákon má byť skutočne nový a že to nebude len ďalší experiment. "Považujeme za nevyhnutné, aby bol zákon jednoznačný, vyžadoval kvalifikáciu a odbornosť, jej zvyšovanie a pravidelné aktualizovanie na všetkých stupňoch prípravy, schvaľovania, vykonávania, kontroly, údržby a spravovania stavieb," hovorí prezident Stavebnej komory SR Ivan Pauer.

Ako poznamenáva, potrebné je jasne definovať a sprehľadniť práva, povinnosti a zodpovednosť za výkon jednotlivých činností v celom stavebnom procese. Tiež je podľa neho nutné vrátiť do prípravy stavieb presné definície, čo je urbanistická projektová dokumentácia, územnoplánovacia projektová dokumentácia a projekt stavby.

Stavebná komora žiada, aby budúcu výstavbu bolo potrebné schvaľovať podľa jednoduchšieho projektu pre stavebné povolenie, vykonávať každú stavbu len podľa vykonávacieho projektu a archivovať realizačný projekt skutočného vyhotovenia. Tento postup sa podľa komory prestal plniť v roku 1992 a ani v jednom z doterajších návrhov od roku 2006 nebol zahrnutý.


Nejasná a nejednoznačná verzia

Stavebná komora odmieta experimentovanie s odobratím preneseného výkonu obciam a vytvorenie nových stavebných inšpektorátov v novovytvorených umelých, neprirodzených obvodoch a vytvorenie inštitútu stavebného komisára, ktorý sa prakticky nikde vo svete neujal.

"Sme proti snahe o zavádzanie nových definícií a názvov z nesprávnych prekladov z iných európskych jazykov či z nedostatočnej znalosti praxe. Je kontraproduktívne, aby sme sa tvárili novátorsky a pritom obsah zostane pôvodný alebo ešte horší, " upozorňuje I. Pauer. Problémov na riešenie v pripravovanom zákone je však podľa neho ešte omnoho viac.

"Aktuálna verzia pripravovaného stavebného zákona je v mnohých prípadoch nejasná a nejednoznačná, čo spôsobí problémy pri vynucovaní práva. Za súčasného stavu navrhujeme v najlepšom prípade vykonať audit teraz platného stavebného zákona so všetkými jeho desiatkami zmien od roku 1992, aj s roztrúsenými položkami v iných zákonoch, a vyradiť nesystémové a nefunkčné zmeny a nejasnosti," pokračuje I. Pauer. Po audite by potom bolo možné vyhovujúce a použiteľné ustanovenia zachovať a sústrediť ich s novými, pre prax použiteľnými návrhmi z predloženého návrhu a pripomienkami konzultačnej komisie do veľkej novely.


Priorita vlády

Prijatie nového stavebného zákona namiesto terajšieho ešte z roku 1976 je jednou z priorít vlády SR. Problematiku čiernych stavieb je podľa vládneho programu potrebné vnímať najmä ako následok komplikovaného a zdĺhavého stavebného konania, preto vláda zamýšľa zjednodušiť stavebné konanie, osobitne pre stavby rodinných a malých bytových domov.

"Súčasťou územného a stavebného konania musí byť aj hodnotenie stavebnej činnosti z hľadiska dôsledkov na kvalitu prostredia a architektúru. Posun v oblasti služieb občanom bude znamenať digitalizácia procesov v územnom a stavebnom konaní," vyplýva z programového vyhlásenia vlády. V rámci nového stavebného zákona majú byť implementované aj opatrenia s cieľom eliminácie možných daňových únikov najmä pri dani z pridanej hodnoty.

Foto: Shutterstock

Podobné články

 • Most v Nižnej sa môže zrútiť, ministerstvu dopravy je to jedno

  nasaorava-sme-sk-2-X.jpg

  Kritická situácia mosta v obci Nižná na Orave pripomenula vážny problém, aký slovenská legislatíva nedokáže jednoznačne riešiť. Znalci vyhlásili objekt za nebezpečný s reálnou možnosťou jeho nepredvídateľného zrútenia. Krízový štáb na ňom však len upravil prevádzku, stavebný zákon to umožňuje.

 • Nový stavebný zákon je v SR stále v nedohľadne, myslia si stavbári

  37c-shutterstock_233305984-2-X.jpg

  Nový stavebný zákon je na Slovensku stále v nedohľadne. Ministerstvo dopravy a výstavby podľa Stavebnej komory SR zatiaľ nemá koncepciu jeho prípravy a nereaguje ani na návrhy odborníkov.

 • Štát by mal zmeniť svoj prístup k stavebníctvu a výstavbe

  37c-shutterstock_233305984-2-X.jpg

  Štát by mal podľa Stavebnej komory SR zásadne zmeniť prístup k stavebníctvu a jeho legislatíve. Dôvodom je pokračujúci prepad výkonov domáceho stavebníctva v tomto roku. Ak sa tak nestane, podľa komory nemôže štát očakávať skutočný vlastný hospodársky rozvoj a rast stavebnej produkcie.

 • Vzdelávanie stavebných odborníkov v SR škrípe už sedem rokov

  2c-Silhouette-workers-2-X.jpg

  Úroveň prípravy na nadobudnutie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti stavebných odborníkov na Slovensku už niekoľko rokov klesá. Poznačuje to aj projektovú prípravu, čo sa čoraz viac premieta do kvality stavieb a znižovania ich bezpečnosti.

 • Nový stavebný zákon musí byť naozaj nový, nestačí ho vytiahnuť zo šuplíka

  26c-shutterstock_114098614-2-X.jpg

  Nový stavebný zákon by mal byť naozaj nový, a nie oprášený. Myslí si to prezident Stavebnej komory SR a Slovenskej asociácie stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby (SASDARS) Ivan Pauer.

 • Piešťanský Centroom pripomenul problémy v stavebníctve SR

  Centroom-tebau-sk-2-X.jpg

  Medializovaný prípad budovy Centroom v Piešťanoch so závažnými poruchami nie je len problémom jedného chybujúceho projektanta - statika. Tvrdí to Stavebná komora Slovenskej republiky. Podľa nej tento prípad iba znovu poukazuje na pretrvávajúce problémy v slovenskom stavebníctve, ktoré potrebuje jasné pravidlá.