Rozostavanú kanalizáciu a ČOV v Zámutove dokončí Skanska

12.04.2015, SITA | Správy zo stavebníctva

Obec Zámutov, okr. Vranov nad Topľou, dokončí rozostavanú kanalizačnú sieť a čistiareň odpadových vôd (ČOV). Za stavebné práce zaplatí 698,7-tisíca eur (bez dane z pridanej hodnoty).

Za zhotoviteľa si zemplínska obec vybrala spoločnosť Skanska SK, a.s., spomedzi ponúk troch uchádzačov. Vyplýva to z oznámenia o vyhodnotení výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej v decembri 2014. Predpokladaná hodnota zákazky plánovanej na štyri mesiace bola 889,8-tis. eur. Vysúťažená cena tak predstavuje 78,5 percenta odhadovaných nákladov. Na financovanie projektu chce Zámutov, ktorý má zhruba 3-tisíc obyvateľov, použiť peniaze Európskej únie z Operačného programu Životné prostredie.

V obci je potrebné dobudovať kanalizačnú sieť dvoch stôk v dĺžke 204 metrov. V čistiarni odpadových vôd zasa treba realizovať takmer kompletnú strojovotechnologickú časť, okrem už osadených nádrží dvoch reaktorov biologického čistenia zo smaltovaných plechov.

"V plnom rozsahu je potrebné realizovať aj elektrotechnickú časť ČOV vrátane merania a regulácie. Pri zemných prácach v trase kanalizačných stôk situovaných v telese miestnych komunikácií – po uložení potrubia, je potrebné narušenú vozovku komunikácie uviesť do pôvodného stavu na všetkých stokách," oznámila obec. Nevyhnutná je spätná úprava spevnených plôch nad ryhou v rozsahu 13 315 m².

Podobné články