Po májovom vzostupe sa tržby v stavebníctve zvýšili aj v júni 2011

13.08.2011, ABC-bývanie.sk | Štatistiky, analýzy, trendy

Tržby v stavebníctve vzrástli v medziročnom porovnaní už druhý mesiac po sebe. Ako oznámil Štatistický úrad SR, po májovom vzostupe o 2,7 percenta sa tržby stavebných podnikov zvýšili aj v júni 2011.

Oproti vlaňajšiemu júnu zaznamenali tržby stavebných firiem za vlastné výkony a tovar v júni 2011 prírastok o 2,4 perc. a dosiahli 847,2 milióna eur. Po sezónnom očistení však zaostali za májovou hodnotou o 0,1 perc.

Za prvých šesť mesiacov 2011 tržby v stavebníctve stúpli medziročne o 1,3 perc. na 3,7016 miliardy eur. V prvom polroku 2010 dosiahli tržby stavebných firiem 3,6033 mld. eur, čo bolo o 9,9 perc. menej ako v rovnakom období roku 2009.

Za celý rok 2010 sa v slovenskom stavebníctve vygenerovali tržby 8,6493 mld. eur, čo bolo o 6,1 perc. menej ako v predošlom roku. V roku 2009 sa tržby v stavebníctve znížili medziročne o 13,9 perc., keď dosiahli celkovo 9,1209 mld. eur.

Tržby za architektonické a inžinierske činnosti sa v júni 2011 (v stálych cenách z decembra 2000) zvýšili medziročne o 15,2 perc. Vzostup tržieb v priemysle po prírastkoch, ktoré sa začiatkom roku blížili k 20 perc., sa znovu spomalil, keď v júni vzrástli medziročne o 9 perc. (v máji o 15,5 perc., v apríli o 10,7 perc.).

V júni 2011 pokračoval v stavebníctve trend medziročného poklesu zamestnanosti, pričom počet zamestnancov sa v porovnaní s vlaňajším júnom znížil o 3,8 perc. na 174-tisíca osôb.

Spomedzi všetkých sektorov išlo podľa štatistického úradu znovu o najvýraznejší relatívny pokles, čím sa zopakoval vývoj vo februári, v marci, apríli aj máji. V priemere za prvých šesť mesiacov tohto roku bolo v odvetví 172,6-tis. zamestnancov, o 3,5 perc. menej ako v porovnateľnom období vlani.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v stavebníctve sa v júni zvýšila medziročne o 5,4 perc., keď dosiahla 607 eur (v máji bol prírastok 3,2 perc. pri mzde 582 eur). Priemerná reálna mzda v odvetví stúpla v júni medziročne o 1,4 perc. Najlepšie sa na Slovensku zarábalo opäť v sektore informácií a komunikácie (1 766 eur).

Za prvých šesť mesiacov roku sa mzda v stavebníctve zvýšila v medziročnom porovnaní o 0,9 perc. na priemerných 577 eur. Reálna mesačná mzda v odvetví vzrástla v priemere za šesť mesiacov medziročne o 0,9 perc.

Ako spresňuje štatistický úrad, tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb z predaja vlastných výrobkov, služieb a obchodného tovaru, realizovaných v sledovanom období a určených pre tuzemských a zahraničných odberateľov. Uvádzajú sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Index reálnej mzdy je vypočítaný ako podiel indexu nominálnej mzdy a spotrebiteľských cien.

Podobné články

 • Stavebné firmy SR očakávajú tento rok rast výkonov o 5,9 perc.

  6c-Depositphotos_23353092_stavbar-2-X.jpg

  Výkony domáceho stavebníctva podľa očakávania slovenských stavebných spoločností by sa v tomto roku mali zvýšiť priemerne o 5,9 percenta. Mierne optimistickejšie sú v odhadoch malé a stredné stavebné firmy s predpokladom vzostupu produkcie o 6,1 perc., pesimistickejšie sú veľké podniky, ktoré predikujú rast o 4,8 perc.

 • Tržby v stavebníctve v novembri vzrástli medziročne o 6,3 perc.

  55c-shutterstock_627164012-2-X.jpg

  Tržby v slovenskom stavebníctve stále rastú. V novembri 2017 sa v medziročne zvýšili o 6,3 percenta. Po sezónnom očistení novembrové príjmy stavebných firiem oproti vlaňajšiemu októbru stúpli o 1 perc.

 • Výkon slovenského stavebníctva by mal tento rok vzrásť o 2,8 perc.

  42c-shutterstock_300064289-2-X.jpg

  Riaditelia stavebných firiem očakávajú za rok 2017 zvýšenie výkonu stavebníctva SR priemerne o 2,8 percenta. Rýchlejšie by mali rásť tržby, ktoré tento rok stúpnu o ďalších takmer 5 perc. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2017 spracovanej spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, Ladce.

 • Nálada slovenských stavbárov v decembri 2016 výrazne pookriala

  37c-shutterstock_233305984-2-X.jpg

  Nálada stavebných firiem sa po novembri zlepšila aj v závere tohto roku. Indikátor dôvery v stavebníctve sa v decembri 2016 oproti predošlému mesiacu zvýšil o 9,5 bodu a dosiahol -2 percentuálne body (p.b.).

 • Stavebná produkcia SR vzrástla tento rok vo februári o 18,8 perc.

  6c-Depositphotos_23353092_stavbar-2-X.jpg

  V slovenskom stavebníctve pokračuje výrazný rast výkonov. Celková stavebná produkcia vo februári 2016 medziročne vzrástla o 18,8 percenta na 297,4 milióna eur.

 • Môže ekonomika SR v roku 2016 prekonať vlaňajší rast?

  Dollarphotoclub_95194640-XX.jpg

  Ekonomiku SR čaká v roku 2016 rýchly rast minimálne na úrovni vlaňajška. Svedčí o tom nielen zväčša pozitívna nálada v kľúčových sektoroch ako priemysel a stavebníctvo, ale aj rast ekonomiky ťahaný prvýkrát po dlhom čase domácou spotrebou.