Na čo treba dať pozor, keď pri dome staviate zimnú záhradu

09.05.2015, Ondřej Fridrich | Rodinné domy

Zimná záhrada je špecifická stavebná konštrukcia, ktorú je ideálne si naplánovať ešte pred výstavbou domu. Je vhodné zladiť ju aj s celkovým štýlom rodinného domu, aj s rámami okien a dverí.

Majitelia zimných záhrad si kontakt s vonkajším priestorom môžu vychutnávať bez ohľadu na počasie. Na obrázkoch v tomto článku vám ukážeme nádhernú zimnú záhradu v Ľubici. Je to príjemné miesto rodinných stretnutí počas slnečné dní, ale aj pod nočnou oblohou. Použili sa pri nej plastové PVC profily zo systému Inoutic Arcade.

Konstrukcia-X.jpg

 KONŠTRUKCIA. Pre optimálny príjem slnečnej energie má byť sklenená plocha nastavená pokiaľ možno kolmo na zimné slnečné lúče. Tie v našich zemepisných šírkach dopadajú na zemský povrch pod uhlom asi 20°, kým letné lúče pod uhlom zhruba 60° (uhol sa, pravdaže, mení každý deň a každú hodinu). Pre zimné "prikurovanie" slnkom je preto optimálny sklon sklenej steny asi 80°. Lúče voľne prechádzajú a záhrada prijíma dostatok tepla. V lete sa časť lúčov odrazí a interiér sa toľko nezahrieva.


 

Ak sa zberáte stavať dom a snívate aj o zimnej záhrade, oslovte odborníkov. Rozhodne nejde o lacnú záležitosť, mnohí preto realizáciu záhrady odložia na neskôr. Už v procese výstavby rodinného domu je dobré urobiť technickú predprípravu, aby sa záhrada mohla bez problémov vybudovať aj dodatočne.

Zimná záhrada by mala byť harmonickou súčasťou budovy, preto je dobré zladiť jej konštrukciu nielen s celým charakterom domu, ale aj s rámami okien a dverí.

Najčastejšie sa zimné záhrady stavajú z PVC profilov, ktoré vždy musia byť vybavené kovovou (pozinkovanou) výstužou. Z hľadiska statiky sú dobrou voľbou hliníkové konštrukcie, z pohľadu tepelnej izolácie sú však problematické. Drevo sa na stavanie zimných záhrad používa len výnimočne. Hoci pôsobí prirodzene, je veľmi náročné na údržbu. Výrazne totiž trpí pri zvýšenej vlhkosti, ktorá je pre zimné záhrady typická, keďže v nich často bývajú umiestnené rastliny, bazény či vírivé vane.

Ak teda túžite po zimnej záhrade, spojte sa s odborníkom ešte pred tým, než začnete stavať dom. Technická príprava už vo fáze projektu podstatne uľahčí jej realizáciu. Pozor na premrštené rozmery – pri veľkej konštrukcii je potrebné statické posúdenie od autorizovaného statika. Myslite aj na to, že pri poistení majetku treba zimnú záhradu poistiť osobitne.

Zimná záhrada môže byť výborným zdrojom tepla počas slnečných zimných dní, vďaka čomu pomôže ušetriť značné množstvo tepelnej energie. Treba však klásť dôraz na výber PVC profilov s nízkym koeficientom prestupu tepla. Iba tak zabránite únikom tepla a tvorbe vodných pár na profiloch.

Pri užívaní zimných záhrad je najväčším problémom vlhkosť. Odporúča sa použiť podlahové vykurovanie alebo podlahové konvektory pozdĺž okenných plôch, aby tepelná clona zabránila kondenzácii ohriateho vzduchu na studenom skle.

Tvar-a-umiestnenie-1-X.jpg

Tvar-a-umiestnenie-2-X.jpg

Tvar-a-umiestnenie-3-X.jpg

Tvar-a-umiestnenie-4-X.jpg

 TVAR A UMIESTNENIE. Pozor na umiestnenie zimnej záhrady a jej tvar. Nevhodná voľba tvaru a umiestnenia zapríčiňuje vyše polovice problémov, aké sa objavujú pri týchto konštrukčných prvkoch. Vyvarovať sa treba väčšieho množstva výklenkov a podobne. Jednak stavbu predražia, jednak môžu spôsobovať problémy s cirkuláciou vzduchu.


 

Zasklenie-X.jpg

 ZASKLENIE. Na zasklenie možno použiť polykarbonát, jednoduché sklo, dvojsklo alebo bezpečnostné sklo s určitou maximálnou šírkou (väčšinou okolo 26 mm). Možno použiť aj trojsklo, ale vzhľadom na rozmer skiel v prípade zimných záhrad je potom konštrukcia veľmi mohutná a ťažká a hrozí preťaženie nosných profilov. V závislosti od typu skla možno dosiahnuť koeficient tepelnej priestupnosti okna Uw= 2,7 - 1,1 (W/m².K).


 

Vyber-profilov-X.jpg

 VÝBER PROFILOV. Na zimnej záhrade v Ľubici sa použil systém plastových profilov Inoutic Arcade s dvojsklom. Vyberajte kvalitné profily, ktoré zaručia, že sa systém nebude krútiť, nebudú vyskakovať sklá a pod. Zimná záhrada je rozmerná konštrukcia, kde môže dochádzať k veľkým tlakom a pnutiu, takže treba voliť kvalitné profily, ktoré týmto silám odolajú.


 

Udrzba-X.jpg

 ÚDRŽBA. Presklená strešná plocha má mať sklon aspoň 10°, aby sa zabránilo zhromažďovaniu dažďovej vody a znečisteniu strechy. Odvodnenie prostredníctvom odkvapových žľabov a zvodov najlepšie funguje pri sklone 20° a viac.


 

Systém-vetrania-X.jpg

 SYSTÉM VETRANIA. Všeobecne sa odporúča 25 až 35 perc. celej plochy zimnej záhrady urobiť tak, aby bola vetrateľná, a to systémom otváravých alebo výklopných okien, dverí a posuvných dielcov. V tomto prípade treba znovu dbať na kompatibilitu systému zimnej záhrady s posuvnými dverami. Svoje využitie tu nájdu aj špeciálne mikroventilačné klapky. Dnes už je celkom bežné napojenie vetracích systémov na meteostanicu (teplomer, vlhkomer a pod.) alebo elektronicky ovládaná zasúvacia strešná konštrukcia.


 

Vykurovanie-X.jpg

 VYKUROVANIE. Výber vykurovacieho systému treba zvážiť podľa podielu slnka a iných zdrojov vykurovania (podlahové kúrenie a pod.). Vyššia tepelná priestupnosť síce umožní lepšie prehrievanie priestoru slnkom v zime, ale v prípade nepriaznivého počasia treba priestor dodatočne vykurovať. Napríklad podlahovým vykurovaním ako v rodinnom dome v Ľubici. V lete sa takýto priestor rýchlejšie zahrieva a treba ho viac vetrať alebo použiť klimatizáciu.


 

Pozor-na-detaily-X.jpg

 POZOR NA DETAILY. Dbajte na výber spoľahlivej a osvedčenej montážnej firmy. Kvalitná inštalácia je v prípade zimných záhrad kľúčová. V nedôslednom "zapravení" rohov môžu nastať problémy so zatekaním cez konštrukciu a pod.


 

Farebnost-X.jpg

 FAREBNOSŤ A TIENENIE. Aj keď sa zimné záhrady robia najmä v bielom vyhotovení, možno, samozrejme, použiť aj farebné profily s exteriérovou fóliou v RAL farbách alebo drevodekoroch. Na zimnej záhrade v Ľubici sa použil farebný odtieň zlatý dub. Napríklad spoločnosť Inoutic ponúka širokú paletu až 40 farieb. Ak sa na strechu umiestni polykarbonát, čo je materiál, ktorý neprepúšťa toľko svetla, vrch záhrady netreba tieniť. Vždy však treba počítať s plánovanými možnosťami zatienenia – žalúzie, rolety a pod.


 

Autor je marketingovým manažérom v spoločnosti Inoutic

Foto: Martin Matula, Inoutic

Podobné články