Thermo|Solar poradí so všetkým, čo súvisí so slnečnými panelmi

15.01.2014, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

Thermo/Solar Žiar, najväčší slovenský výrobca solárnych kolektorov, poskytuje na webe svojim potenciálnym klientom aj poradenskú službu. Počet návštev záujemcov sa blíži už k pol miliónu.

Vzhľadom na pracovné teploty a tlaky sa v solárnom systéme smú používať len kovové potrubia. Plastové potrubia pre ich nedostatočnú tepelnú odolnosť v žiadnom vyhotovení nevyhovujúNajčastejšie sa ľudia na stránke www.thermosolar.sk pýtajú, na čo sa dajú použiť slnečné kolektory, koľko panelov treba na rodinný dom, na ohrev vody, kúrenie či vyhrievanie bazéna. Zaujímajú sa aj o to, na akú teplotu ohreje kolektor vodu, a na súvislosti s materiálmi a súčasťami potrebnými na inštaláciu kolektorov.

"V našich podmienkach sa slnečné kolektory najčastejšie používajú na prípravu teplej úžitkovej vody. Menšia časť inštalácií slúži aj na podporu vykurovania a na ohrev vody v bazénoch. Vo svete sú časté aj aplikácie na výrobu priemyselného tepla do 100°C. Na prípravu teplej úžitkovej vody treba pre 4-až 5-člennú rodinu inštalovať zhruba 5 m² kolektorovej plochy. V prípade podpory vykurovania alebo ohrevu bazénu je potrebná väčšia plocha, ktorá sa určí výpočtom na základe energetickej bilancie. Tento výpočet pre zákazníkov môže vykonať niektorý z našich zmluvných partnerov," hovorí Alfréd Gottas, technický riaditeľ Thermo|Solaru Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

 

Aký kolektor sa na čo hodí

Kolektory môžu zohriať vodu aj na teplotu 100 °C, ale to už nie je potrebné ani zmysluplné, vysvetľuje A. Gottas. Teplá voda sa zvyčajne ohrieva na 55-65 °C. Dôležitý je fakt, že čím vyššia je požadovaná teplota, tým je nižšia účinnosť a energetická výťažnosť kolektorov. Nezanedbateľné je aj to, že pri teplotách nad 60 °C sa zvyšuje hrozba tvorby vodného kameňa.

Na prípravu teplej úžitkovej vody, prikurovanie alebo ohrev vody v exteriérovom bazéne v kombinovaných systémoch firma klientom odporúča svoj typový rad kolektorov TS300, prípadne vodorovné kolektory TS330.

V zariadeniach vyžadujúcich ohrev na vyššiu teplotu, pre technologické účely a pri požiadavkách na väčší energetický zisk v zime, ponúka Thermo|Solar typový rad kolektorov TS400. Tieto kolektory sú vhodné najmä na celoročné zohrievanie vody v interiérových bazénoch.

Na spoľahlivú a dlhodobú činnosť zariadenia je nutné používať uzavretý solárny systém s nepriamym ohrevom, zrôrazňuje A. Gottas. V kolektore musí byť nemrznúca teplonosná kvapalina umožňujúca celoročné využitie systému.

 

Gravitačné solárne systémy

Gravitačné solárne systémy, na prenos tepla z kolektorov do bojlera umiestneného nad nimi, fungujú špecificky v dôsledku rozdielnych merných hmotností chladnej a ohriatej kvapaliny. Nie sú tu potrebné čerpadlá, elektronická regulácia ani mnohé ďalšie komponenty, ktoré musia mať solárne systémy s núteným obehom.

"Často to vidíme na dovolenkách v krajinách pri Stredozemnom mori, s vysokou intenzitou slnečného žiarenia, ktoré kompenzuje menšiu energetickú výťažnosť systémov s núteným obehom. Takmer výlučne slúžia iba na prípravu teplej vody. Navyše, v našich zemepisných šírkach je dosť náročné zaručiť, aby v zime nezamrzol vstup a výstup pitnej vody do bojlera umiestneného v exteriéri. Ak sa preto u nás inštalujú, často sa využívajú iba sezónne," poznamenáva A. Gottas.

Solárne systémy s čerpadlovými jednotkami sú síce zložitejšie, a preto aj drahšie, ale majú vyššie energetické zisky, využívajú sa celoročne a môžu slúžiť tak na prípravu teplej vody, ako i na podporu vykurovania a zohrievanie vody v bazéne. V závislosti od množstva spotrebovanej teplej vody sa ponúkajú rozličné veľkosti cenovo a výkonovo optimalizovaných zostáv.

 

Príklad štvorčlennej domácnosti

Napríklad pre 4-člennú domácnosť so spotrebou 160 litrov teplej vody za deň je to solárny systém s približne 6 m² kolektorovej plochy a 300-litrovým solárnym bojlerom. Okrem čerpadlovej jednotky s poistným ventilom a so spätnými klapkami takýto systém obsahuje elektronickú reguláciu, expanznú nádobu, nosnú konštrukciu na kolektory, potrubia s inštaláciami, odvzdušňovacie zariadenia a potrebné množstvo drobného inštalačného materiálu.

V našich zemepisných šírkach môže svojmu majiteľovi ušetriť 60 až 70 percent z ročných nákladov za energie potrebných na prípravu teplej vody.

Na prikurovanie je potrebné urobiť energetickú bilanciu a na základe nej navrhnúť počet kolektorov, poznamenáva A. Gottas. S prikurovaním je vhodné uvažovať v domoch s malými tepelnými stratami, nesmú byť vyššie ako normou predpísané maximum pre novostavby. Je nevyhnutné použiť nízkoteplotný vykurovací systém, napríklad podlahové alebo stenové kúrenie.

 

Plocha a orientácia kolektorov

Na približný odhad sa dá uvažovať s plochou kolektorov rovnajúcou sa jednej sedmine vykurovanej plochy. Na ohrev exteriérového bazéna v kombinovaných systémoch je potrebné uvažovať s plochou kolektorov od 40 do 50 perc. plochy povrchu bazénu, pri interiérových bazénoch okolo 100 perc

V takomto prípade Thermo|Solar odporúča použiť vákuové kolektory a radí ich montovať na strechu orientovanú južným smerom – azimut 180° so sklonom 45°. Pri odchýlkach od azimutu 180° ± 45° nie je nutné robiť korekciu plochy kolektorov, pri väčších odchýlkach sa odporúča zväčšiť plochu kolektorov.

"Orientácia kolektorov na juhozápad je výhodnejšia ako orientácia na juhovýchod. Sklon kolektorov odporúčame zhodný so sklonom strechy. V rozsahu sklonu strechy 35° až 50° nie je plochu kolektorov potrebné korigovať. Na celoročné využitie je optimálny sklon 45° až 50°, na prevažne letné použitie 30°, na zväčšča zimné použitie 60°," hovorí A. Gottas.

 

Prečo sú prípustné len kovové potrubia?

Vzhľadom na pracovné teploty a tlaky sa v solárnom systéme smú používať len kovové potrubia. Plastové potrubia pre ich nedostatočnú tepelnú odolnosť v žiadnom vyhotovení nevyhovujú, varuje A. Gottas. Výrobca odporúča používať medené alebo nerezové rúry, ktoré sú vo vzťahu k životnosti systému optimálne.

"Extrémne teploty, ktoré môžu vzniknúť v solárnom systéme so štandardnými kolektormi, sú 180 °C a s vákuovými kolektormi až 230 °C. Preto odporúčame pre štandardné kolektory používať tepelné izolácie z minerálnej vlny alebo tzv. EPDM materiálov. Teplonosnú kvapalinu thesol na báze nejedovatého monopropylénglykolu po uplynutí lehoty použiteľnosti (šesť rokov) je možné zlikvidovať v priemyselnej spaľovni odpadov alebo odovzdať predajcovi na recykláciu," dodáva A. Gottas.

Spoločnosť Thermo|Solar Žiar sa ako jeden z mála svetových producentov termických slnečných kolektorov môže pochváliť vyše 30-ročnou životnosťou svojich výrobkov, potvrdenou v praxi. Za tento čas sa peniaze investované do solárneho systému majiteľovi niekoľkonásobne vrátia na úsporách energií.

Foto: Thermo|Solar Žiar

Podobné články