Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov nájdete v Trenčíne

10.09.2012, ABC-bývanie.sk, PSS | Rekonštrukcia bývania

O obnovu spoločných častí bytoviek sa málokto zaujímal ešte aj dlho po tom, ako sa na Slovensku spustila privatizácia bytového fondu. Až rastúce ceny energií donútili ľudí uvažovať, kde a ako ušetriť.

Obnova starších domov je dnes mimoriadne aktuálnou témou, no pre vlastníkov bytov je to zároveň aj finančne nákladná záležitosť. Ako sa na rekonštrukciu pripraviť čo najlepšie?

Hoci o význame investícií do obnovy bytového fondu zrejme už nik nepochybuje, na Slovensku je pomerne málo ľahko dostupných informácií pre správcov bytových domov, na pleciach ktorých starostlivosť o kvalitu bývania často leží.

Znížiť informačný deficit a poskytnúť záujemcom potrebné teoretické aj praktické informácie si kladie za cieľ Združenie pre propagáciu obnovy bytových domov, ktoré sídli v Trenčíne na Rozmarínovej ulici 4 a dnes začína svoju činnosť.

Združenie nie je v plnení svojich zámerov nováčikom. „Nadväzujeme na úspešné aktivity Informačného a konzultačného strediska pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré od roku 2009 fungovalo pri Regionálnej pobočke Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. (PSS), v Trenčíne. Za tri roky sme poskytli vyše 250 bezplatných konzultácií, odborne a organizačne sme zabezpečili 25 špeciálnych seminárov pre správcov bytových domov,“ hovorí predseda združenia Ján Pavlis, ktorý je zároveň regionálnym riaditeľom PSS v Trenčíne.

Združenie sa zameria na organizovanie odborných seminárov pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov, naďalej bude poskytovať i poradenský servis v právnych, ekonomických, finančných a technických otázkach. Služby združenia sú bezplatné. Jeho členmi sa môžu stať fyzické aj právnické osoby, ktoré sa zaujímajú o rekonštrukciu bytových domov na Slovensku. Jedným z prvých členov združenia je PSS.

„Pre našu stavebnú sporiteľňu je obnova bytových domov trvalou súčasťou podnikateľskej stratégie, pričom sme sa jej začali venovať ako prvá banka na Slovensku už v roku 2000. Naša motivácia sa ani po rokoch nemení – usilujeme sa, aby náklady na bývanie zaťažovali peňaženky ľudí čo najmenej,“ hovorí Imrich Béreš, predseda predstavenstva PSS. Združenie predpokladá, že jeho činnosť a aktivity postupne presiahnu regionálny rámec. Bytové domy so zanedbanou údržbou a s vysokou spotrebou tepla – to je predsa celoslovenský problém, dodáva I. Béreš.