Výška podpory na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov sa mení

27.03.2017, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) upravila výšku podpory na kúpu a inštaláciu fotovoltických panelov. Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách prideľovania dotácií a nie sú výrazné.

"Z predložených faktúr za preplatené poukážky je zrejmé, že v roku 2016 sa znížili ceny pri inštaláciách fotovoltických zariadení. V mnohých prípadoch sa preto musela pôvodná výška poukážky krátiť, aby nebola prekročená maximálna intenzita pomoci 50 percent. Zmeny sadzieb tak reagujú na pohyb cien," vysvetľuje vedúci komunikačného oddelenia SIEA Stanislav Jurikovič.

V kolách vyhlásených v tomto roku sa pri fotovoltických systémoch príspevok za prvý inštalovaný kilowatt zníži o 100 eur na 1 100 eur. "Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva, maximálny príspevok na zariadenie je 2 450 eur," doplnil S. Jurikovič. SIEA taktiež upravila výšku podpory pri veterných turbínach, aj keď o vydanie poukážok na tieto zariadenia nie je možné naďalej požiadať vzhľadom na viaceré legislatívne prekážky. "Sadzby pri kotloch na biomasu, tepelných čerpadlách a slnečných kolektoroch zostávajú nezmenené," dodáva S. Jurikovič.

Na podporu malých obnoviteľných zdrojov energií rozdelí SIEA v tomto roku domácnostiam celkovo 15 miliónov eur. Najbližšie, šieste kolo s alokáciou 2 mil. eur je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla o 15:00 h.

Počas prvých piatich kôl prideľovania poukážok, na základe ktorých domácnosti získali peňažnú podporu na kúpu a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energií, sa podporilo 5-tisíc zariadení, k nim sú už preplatené poukážky za viac ako 11 mil. eur. SIEA aktuálne spracúva alebo čaká na doručenie ďalších žiadostí o preplatenie v hodnote takmer 4,5 mil. eur. Tento rok by sa vďaka podpore mohlo realizovať ďalších 8 700 inštalácií.

Podobné články