Slovenské domácnosti budú môcť znovu žiadať o dotáciu na OZE

12.06.2020, SITA | Úsporné bývanie, energie

Domácnosti na Slovensku budú môcť opäť žiadať o dotáciu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií. Dotačný program Zelená domácnostiam II bol pre pandémiu koronavírusu pozastavený.

O poukážky z projektu Zelená domácnostiam II sa budú môcť v júni uchádzať domácnosti žijúce mimo Bratislavského kraja, ktoré chcú zariadenia na využívanie obnoviteľného zdroja energií (OZE) inštalovať tento rok. "Novinkou je otvorenie zásobníkov a možnosť upravovať žiadosť až do vydania poukážky," hovorí manažér komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič.

Biomasa-kotol-Attack2-1-X.jpg


Najbližšie kolo už v stredu 17. júna

Zásobník má domácnostiam zjednodušiť podávanie žiadostí, zhotoviteľom má pomôcť pri plánovaní inštalácií a energetickej agentúre umožní plynulejšie vydávanie poukážok. "Podávať žiadosti bude možné dovtedy, kým sa naplnia zásobníky na tento rok. O poukážku by sa mali medzi prvými uchádzať tie domácnosti, ktoré sú pripravené na inštaláciu zariadenia do troch mesiacov od vydania poukážky," vysvetľuje S. Jurikovič.

Ako prvé plánuje SIEA otvoriť v stredu 17. júna 2020 o 15.00 h prijímanie žiadostí pre kotly na biomasu. Následne bude 22. júna otvorený zásobník pre slnečné kolektory, 24. júna pre tepelné čerpadlá a 29. júna pre fotovoltické systémy. Každú zaregistrovanú žiadosť ihneď po potvrdení záujmu zaradia do zásobníka pre daný druh zariadenia, kde bude čakať na vydanie poukážky.


Možnosť sledovať poradie

Počas tohto obdobia môže domácnosť sledovať poradie a žiadosť upravovať s výnimkou miesta inštalácie, druhu žiadaného zariadenia a e-mailovej adresy. Na zadanú e-mailovú adresu budú zasielané správy s aktívnym odkazom na potvrdenie záujmu, ale napríklad aj heslo na úpravu žiadosti čakajúcej v zásobníku. "Preto je dôležité, aby k adrese mala domácnosť prístup," zdôrazňuje S. Jurikovič.

Prvé poukážky budú vydané už na druhý deň od otvorenia zásobníkov po 11. hodine. Ďalšie poukážky informačný systém vydá vtedy, keď bude doručený a vybavený dostatočný počet žiadostí o preplatenie poukážok pre daný druh zariadenia. "Vydávanie nových poukážok priamo závisí od pripravenosti domácností a zhotoviteľov zariadenie v lehote nainštalovať a predložiť kompletné dokumenty k žiadosti o preplatenie poukážky," dopĺňa S. Jurikovič.


Žiadosti o preplatenie vybavujú priebežne

Žiadosti o preplatenie SIEA naďalej vybavuje priebežne. Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 6 800 realizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Celková suma preplatených poukážok je viac ako 13 miliónov eur.

Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov eurofondového Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie OZE. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawattov.

Ilustračné foto: attack.sk

Podobné články