Pri energetických úsporách môžu mať Slováci len jednu dotáciu

17.02.2020, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovenské domácnosti sa musia pri riešení svojej energetickej budúcnosti rozhodnúť len pre jednu dotáciu od štátu. Nemôžu tak využiť štátnu podporu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja a zároveň dotáciu na nový rodinný dom s takmer nulovou spotrebou energie.

Obmedzenie súbehu čerpania podpory pre výzvy vyhlásené od roku 2020 vyplýva z novelizácie zákona o energetickej hospodárnosti budov, upozorňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Novela zákona nadobudne účinnosť 10. marca 2020.

5b-Depositphotos_11942296_dom-1-X.jpg

"V novelizácii bola spresnená podmienka, ktorá upravuje financovanie prác na novom rodinnom dome z viacerých finančných inštitúcií. Podľa schválenej úpravy zákona bude možné príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie poskytnúť, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému neboli poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov," vysvetľuje manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Podľa neho sa to týka aj národných projektov Zelená domácnostiam, ktoré sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. "Štátnych príspevkov na zateplenie starších rodinných domov sa vylúčenie súbehu podpôr netýka," spresňuje S. Jurikovič.

Domácnosti sa budú môcť opäť uchádzať o dotácie na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií už vo februári. SIEA zverejnila v projekte Zelená domácnostiam II podrobný harmonogram k prvým štyrom tohtoročným kolám. Tie budú vyhlasované tak ako vlani samostatne pre jednotlivé druhy zariadení. "Plánujeme v nich vydať poukážky v celkovej hodnote 5,2 milióna eur," uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h.

Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára 2020. K dispozícii budú 3 mil. eur. Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu so sumou 500-tisíc eur. Na slnečné kolektory je pripravený jeden milión eur. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s čiastkou 700-tis. eur a termínom otvorenia 10. marca.

Ilustračné foto: Depositphotos

Podobné články