Je najvyšší čas, aby štát konečne pochopil potenciál slnečnej energie

12.08.2021, Juraj Vedej | Správy zo stavebníctva

V kontexte plánu obnovy a avizovaných krokov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa začína hovoriť o novom solárnom boome. Splniť tieto vízie však vôbec nebude také jednoduché, ako by sa mohlo zdať.

Rozvoj slnečnej energie naďalej výrazne spomaľujú viaceré administratívne, regulačné či technické prekážky. Výrobcovia sú dnes povinní uhrádzať nielen neprimerane vysoké pripojovacie poplatky, ale aj poplatok za prístup, známy ako G-komponent. Vinou nesprávnej štátnej regulácie sa tak možno nebudú plniť slovenské plány na rozvoj obnoviteľných zdrojov energií (OZE).

9b-photovoltaic-4525178_1920-1-X.jpg

Ak chce Slovensko rozvoj OZE podporiť, musí začať s odstraňovaním kritických prekážok. Vízie o solárnom boome vzbudil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý prostredníctvom najnovšej vyhlášky chce oslobodiť ostrovné systémy (priamo napojené na spotrebič, napr. aj celý dom, od platenia tarify za prevádzkovanie systému (TPS).

Tento krok sa inak ako pozitívne hodnotiť nedá. Otázkou skôr je, ako bolo vôbec možné, že ostrovné systémy, ktoré neboli vôbec pripojené do siete, platili tarifu za prevádzkovanie systému, ktorý ani nevyužívali. TPS pritom zďaleka nepatrí medzi tie najväčšie prekážky rozvoja OZE.


Privysoké poplatky za pripojenie do siete

Po zrušení stop stavu na pripájanie do siete narazili výrobcovia, ktorí plánovali stavať nové OZE, na problém pripojovacích poplatkov zo strany distribučných spoločností: platby sú desaťnásobne vyššie ako reálne náklady na vybudovanie pripojenia.

"Poplatky za pripojenie do siete sú dnes príliš vysoké a ich výška nezodpovedá reálnym nákladom. Takto nastavené poplatky odrádzajú investorov od budovania nových zariadení OZE, čo bolo, zdá sa, aj pôvodným účelom tejto cenovej regulácie. ÚRSO by mal urýchlene pristúpiť k prehodnoteniu týchto poplatkov," vyzýva Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).


Diskriminačný G-komponent

Najväčšiu finančnú záťaž však pre všetkých výrobcov elektriny (s paradoxnou výnimkou pre malé vodné elektrárne) predstavuje poplatok za prístup do prenosovej alebo distribučnej sústavy – tzv. G-komponent.

"Tento poplatok vymyslený regulačným úradom tvorí značnú časť prevádzkových nákladov a v niektorých prípadoch môže byť pre výrobcov až likvidačný. Poplatok tak diskriminuje slovenských zelených producentov oproti výrobcom zo zahraničia, na čo SAPI už minulý rok poukázala prostredníctvom vo svojej sťažnosti na Európsku komisiu," hovorí J. Karaba.


Zdĺhavá a komplikovaná administratíva

Za problematický považujú výrobcovia aj samotný proces pripojenia do siete, ktorý je časovo zdĺhavý a tiež administratívne aj technicky komplikovaný. Riešením by tu mohla byť jeho plná elektronizácia, čo by si ale vyžadovalo väčšiu ochotu a angažovanosť zo strany distribučných firiem.

"Akokoľvek pozitívne vnímame zrušenie TPS pre ostrovné systémy, solárny boom to nespôsobí. Minimálne dovtedy, kým vláda, ÚRSO a distribučné podniky nepristúpia k odstráneniu alebo aspoň podstatnému zníženiu prekážok, ktoré fotovoltike bránia v rozvoji. Je najvyšší čas, aby sa dlhodobým problémom, na ktoré aj SAPI pravidelne upozorňuje, začali kompetentní venovať, pretože slovenské ciele v oblasti rozvoja OZE bude potrebné zvýšiť a tentoraz nás už spaľovanie dreva domácnosťami nezachráni," dodáva J. Karaba.

Ilustračné foto: Pixabay

Podobné články