Vlastníci bytov sa k výpisu z účtu bytového domu dostanú ľahšie

26.07.2012, SITA | Bytové domy

Vlastníci bytov a nebytových priestorov by sa mali bez problémov dostať k výpisu z účtu bytového domu. Umožniť to má novela zákona o spotrebiteľských úveroch a ďalších zákonov od rezortu financií.

Zámerom novelizácie, ktorej návrh schválila vláda SR, je podľa ministerstva zaručiť vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov vyššiu ochranu, keďže v drvivej väčšine ide o spotrebiteľov, pri čerpaní úverov na obnovu alebo rekonštrukciu bytových domov. Účinnosť novely sa navrhuje od začiatku roku 2013.

Materiál navrhuje novelizovať aj zákon o platobných službách, čím sa umožní vlastníkom bytov alebo nebytových priestorov získať bezplatne na základe žiadosti raz ročne výpis z účtu bytového domu, v ktorom vlastnia byt alebo nebytový priestor. A to aj bez súhlasu spoločenstva alebo správcu. Toto právo vlastníkov bytov a nebytových priestorov si zároveň vyžaduje novelizáciu zákona o bankách týkajúcu sa bankového tajomstva.

Dôvodom novelizácie zákona o spotrebiteľských úveroch je však aj povinnosť Slovenska zaviesť do právneho poriadku SR novú smernicu stanovujúcu dodatočné predpoklady na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov. Nové ustanovenie sa týka výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov pri úveroch bez pevne stanoveného trvania alebo opakovane plne splatných.