V Prvej stavebnej sporiteľni možno vyhrať v lete hneď dvakrát

02.07.2012, PSS, ABC-bývanie.sk | Bývanie, ceny, financovanie

Každý, kto počas tohtoročných letných prázdnin uzatvorí v Prvej stavebnej sporiteľni novú zmluvu o stavebnom sporení, môže mať hneď dva dôvody na radosť.

Podpísaním zmluvy o stavebnom sporení v novej tarife ušetrí desiatky eur na poplatku za jej uzatvorenie. A navyše, každého klienta zaradí Prvá stavebná sporiteľňa do žrebovania o výhry po tisíc eur.

Klient, ktorý po 1. júli 2012 uzatvorí v Prvej stavebnej sporiteľni pre seba zmluvu o stavebnom sporení v novej štandardnej extra tarife alebo pre svoje dieťa v tarife junior extra, zaplatí poplatok len 20 eur. A to bez ohľadu na výšku zvolenej cieľovej sumy. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím a tarifami platnými aj pred 30. júnom 2012 stavebný sporiteľ ušetrí niekoľko desiatok eur. Ponuka je určená pre všetkých klientov Prvej stavebnej sporiteľne – súčasných aj tých budúcich.
 

Príklad

Poplatok za uzatvorenie zmluvy v tarifách platných aj pred 30. júnom 2012
 poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení: 0,9 percenta cieľovej sumy
 priemerná cieľová suma v Prvej stavebnej sporiteľni: 15 000 eur
 poplatok za uzatvorenie takejto zmluvy: 135 eur

Poplatok platný pre nové tarify po 1. júli 2012
 poplatok za uzatvorenie novej zmluvy o stavebnom sporení v novej štandardnej extra tarife alebo tarife junior extra: 20 eur, bez ohľadu na výšku cieľovej sumy
 úspora v prospech klienta: 135 eur - 20 eur = 115 eur

Prvá stavebná sporiteľňa v novembri 2012 oslávi svoje 20. narodeniny. K okrúhlemu jubileu úspešného pôsobenia na slovenskom trhu financovania bývania pripravila pre klientov prekvapenie už v lete. Každý stavebný sporiteľ, ktorý v Prvej stavebnej sporiteľni uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení od 1. júla do 31. augusta 2012, bude v septembri zaradený do žrebovania o 20 výhier po tisíc eur.