Investícia do vŕtanej studne sa rodine môže vrátiť za šesť rokov

16.05.2022, Kristína Matúšek | Exteriéry, záhrada

So zdražovaním vodného a stočného, ako aj s problémami so suchom je vlastná studňa či vrt pre mnohých ideálnym zdrojom úžitkovej i pitnej vody. Na čo všetko treba myslieť pri zabezpečení studne a koľko to stojí? Zhrnuli sme to v piatich krokoch.

Meteorológovia a klimatológovia upozorňujú, že stredná Európa čelí v lete suchám, aké sú najzávažnejšie za posledných 2100 rokov. V dôsledku sucha a klimatických zmien klesá hladina podzemných vôd, prietokov riek, ako aj zásob vody v priehradách. Naopak, rastie priemerná cena za kubík vody. Tá dosahuje na Slovensku už 2,5960 eura/m³. Naša spotreba vody pritom zostáva vysoká.

Voda-studna-1-X.jpg

„Každý z nás spotrebuje denne v priemere približne 90 litrov vody. Na zavlažovanie trávnika s veľkosťou 200 m² spotrebujeme až 6-tisíc litrov týždenne,“ hovorí Martin Křapa, obchodný riaditeľ českej spoločnosti Pumpa, ktorá sa už viac ako 30 rokov venuje predaju, servisu a montáži vodných čerpadiel.

Odpoveďou na rastúce ceny vody a vysokú spotrebu je pre mnohých Slovákov nielen zachytávanie dažďovej vody, ale aj vlastná studňa či vrt. Ak o tom uvažujete, tu je päť krokov, ako na to.

29b-shutterstock_289979372-sprcha-1-X.jpg


1. Overte si potrebné povolenia

Zhotovenie vŕtanej studne patrí medzi vodné stavby, Potrebujete preto rozhodnutie o vydaní povolenia vodnej stavby, ktoré vám dá špecializovaný stavebný úrad (vodoprávny úrad). Pred vydaním povolenia nie je potrebné územné rozhodnutie, ale špecializovaný stavebný úrad si vyžiada stanovisko k umiestneniu stavby vŕtanej studne od miestne príslušného orgánu územného plánovania. Na základe tohto stanoviska vydá stavebný úrad rozhodnutie o povolení stavby formou súhlasu s povolením vodného diela.


2. Dajte si vyhotoviť projekt

Rovnako ako pre každú stavbu, aj na studňu potrebujete projekt. Najdôležitejším parametrom v projekte je požadovaná spotreba vody. „Súčasťou projektu by mal byť aj hydrogeologický prieskum, ktorý poskytne potrebné informácie na vyhĺbenie studne vrátane výdatnosti zdroja,“ vysvetľuje M. Křapa.


3. Studňa alebo vrt?

Studne sa využívajú v miestach s vysokou hladinou spodnej vody a dobrou priepustnosťou hornín. Voda zo studne je citlivejšia na klimatické podmienky a na prípadné znečistenie presakovaním odpadových a povrchových vôd.

Výdatnosť často závisí od množstva zrážok a v období sucha tak môže dôjsť k značnému poklesu hladiny v studni. Naopak, v miestach s nízkou hladinou spodnej vody je potrebné realizovať dodávku vody pomocou vrtu. „Vŕtané studne či vrty sú hlbšie a užšie a hĺbia sa v miestach, kde je voda hlboko,“ pokračuje M. Křapa.

Voda-studna-2-X.jpg


4. Vyberte vhodné čerpadlo

Do klasických studní je vhodné povrchové čerpadlo, ktoré je však schopné čerpať len z hĺbky do osem metrov. Od tejto hranice budete potrebovať ponorné čerpadlo. Dnes sú na dodávku vody bežnejšie vŕtané studne, ktoré sa hĺbia zväčša do 30 metrov, hoci vŕtať možno aj podstatne hlbšie. „Na dodávku vody do nehnuteľnosti môže byť vhodným riešením domáca vodáreň, ktorá zabezpečí dostatočný tlak vody,“ radí M. Křapa.


5. Prerátajte si náklady aj návratnosť investície

Celková investícia do vŕtanej studne v hĺbke 30 metrov (vrátane povolenia, vyhľadávania zdroja, vyhĺbenia šachty, potrubia, osadenia čerpadla a príslušenstva) môže dosiahnuť 3- až 5-tisíc eur. Cenu zásadne ovplyvňuje stav podložia. Nesúdržné podložie komplikuje a predlžuje proces vŕtania a zvyšuje celkovú investíciu. Tá však môže byť pri rastúcich cenách vodného a stočného napriek tomu výhodná.

„Pravdaže, návratnosť investície do vrtu sa líši od projektu k projektu. Napríklad ak je vrt určený pre rodinný dom, kde býva päť osôb s celkovou spotrebou vody do 800 litrov na deň, vráti sa investícia približne do šiestich rokov,“ dodáva M. Křapa.


Tip na záver: čerpadlo do studne

Pri výbere čerpadla treba prihliadať na objem spotreby, od ktorého sa odvíja prietok vody. Pre studne pri rodinných domoch sa hodí robustnejšie ponorné čerpadlo. Je vhodné pre vyššiu spotrebu vody a celoročnú prevádzku. Ideálne je, ak je čerpadlo vybavené aj frekvenčným meničom. Ten reguluje výkon čerpadla podľa aktuálneho odberu vody, čo zvyšuje jeho životnosť a znižuje nároky na spotrebu elektrickej energie.

„Frekvenčný menič navyše udržiava konštantný tlak v systéme a chráni tak čerpadlo proti behu nasucho,“ poznamenáva Vojtěch Homolka z predajne Pumpa PRO. Pre studne pri rekreačných chatách, ktoré sa nevyužívajú celoročne, stačí ponorné čerpadlo s tlakovou riadiacou jednotkou, ktorá zapína a vypína čerpadlo v prípade odberu vody.

Voda-studna-3-X.jpg

 Súprava MXS 306 s frekvenčným meničom Pumpa Drive a tlakovou nádobou


 

Foto: Pumpa, s.r.o., Hornbach, Shutterstock

Podobné články