Ako často a prečo treba vykonávať revíziu bleskozvodov?

26.03.2019, ABC-bývanie.sk | Materiály, technológie, konštrukcie

Búrka v osobnom živote a vzťahu nie je síce príjemná, ale vcelku sa dá zvládnuť. Horšie to môže byť v prípade poveternostnej smršte, ak sme sa na ňu slabo pripravili nedobrým stavom príslušných zariadení a zlou ochranou nehnuteľnosti.

Blesk nie je len krásny prírodný fenomén. Ide zároveň o nebezpečný úkaz, ktorý môže viesť k požiaru, poškodeniu elektrického vedenia a domácich spotrebičov. Ohrozenie bezpečia a zdravia je zrejmé, preto sa majitelia domov, bytových alebo nebytových priestorov musia pred obrovskou energiou blesku chrániť.

Bleskozvod-Pluska-1-X.jpg


Pravidelné revízie sú životne dôležité

Moderná technológia má na ochranu budovy pred bleskom veľa prostriedkov, ale aj tie nyjvýkonnejšie zariadenia a technika si vyžadujú pravidelnú kontrolu a údržbu. Nielen z tohto dôvodu je nutné vykonávať pravidelné revízie bleskozvodov, ktoré sa podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov považujú za spoločné zariadenia domu.


Oslovte správcu budov

O všetky spoločné priestory, ktoré nie sú priamo vo vlastníctve jednotlivého majiteľa, sa treba pravidelne starať. To by malo byť v prvom rade predmetom záujmu každej dobrej správy budov a spoločenstva, ktoré si vytvoria vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Dokonca aj vo fáze výstavby sa treba zamyslieť nad systémom bleskozvodu: ak inštalácia nie je správna, môže to ohroziť vaše bývanie a bezpečnosť. Vyberte si preto na kontrolu certifikovanú spoločnosť Safe Works, ktorá vám okrem dôslednej kontroly bleskozvodov zabezpečí aj montáž hrotov proti vtákom alebo vykoná iné výškové práce v menej dostupnom teréne.


Ako často by sa mali revízie robiť?

Blesk dokáže napáchať obrovské škody. Stačí si predstaviť jeho silu a teplotu, ktorá je zhruba 33 000 °C. Bleskozvod je preto unikátne zariadenie, ktoré chráni budovu, majetok a ľudí v nej pred týmto živlom.

Aby to však tak naozaj bolo, aj bleskozvod potrebuje pravidelnú kontrolu. Pred ňou by ste mali vedieť, že sa rozoznávajú aktívne a pasívne bleskozvody s úrovňou ochrany I až IV. Dôležité je vedieť aj to, že kontrola pri konkrétnom type bleskozvodu môže byť:

  • vizuálna
  • alebo vykonaná formou kompletnej revízie.

Pasívny bleskozvod je ten klasický, ktorý zvedie blesk do špeciálnej uzemňovacej sústavy. Tieto bleskozvody môžu byť vyrobené z rozličných materiálov, z pozinkovanej ocele, medi a rozmanitých zliatin.

Aktívny bleskozvod má v sebe navyše integrovaný senzor, pomocou ktorého dokáže zmeniť alebo ovplyvniť dráhu blesku, ba dalo by sa povedať, že mu aktívne vychádza v ústrety. Má tiež vyššiu úroveň bezpečnosti.

Podľa toho, či máte aktívny alebo pasívny bleskozvod, revízie a kontroly sa vykonávajú v určitom časovom horizonte, napríklad aktívny bleskozvod treba preveriť raz za tri roky. Postupuje sa podľa technickej normy STN EN 62305-3 (Ochrana pred bleskom) a kontrolu vykonáva, samozrejme, len oprávnená osoba, ktorou je revízny technik.


Dôležité je spoločné dobro

Ak vám niektorý zo susedov v bytovom dome spôsobuje vrásky na čele a ustavične vážne porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, môžete mu ako vlastník alebo celé spoločenstvo cez súd v krajnom prípade nariadiť aj predaj bytu. Alebo mu tým prinajmenšom pohroziť.

Teraz vám však bude jasné aj to, že revízia bleskozvodov a kontrola dôležitých častí bytovky je povinná a musí byť pod drobnohľadom. Kto to odmieta či nerešpektuje, ohrozuje nielen svoju, ale aj bezpečnosť všetkých spolubývajúcich a vlastníkov bytových a nebytových priestorov.

Foto: pluska.sk

Podobné články