Dnes je Deň zelených striech. Viete, že sa hodia aj na garáže?

06.06.2024, Juliana Murcínová | Materiály, technológie, konštrukcie

Šiesty jún je Dňom zelených striech, pripomíname si ho od roku 2020. Tejto výsady sa zeleným strechám nedostalo vďaka tomu, že sú čoraz populárnejšie, ale preto, že reálne zlepšujú život a najmä životné prostredie.

Zelená strecha sa v lete sa neprehrieva, v zime pomáha udržiavať stabilnú teplotu v interiéri. Okrem toho, zlepšuje mikroklímu okolitého prostredia – znižuje prašnosť a hlučnosť, zadržiava dažďovú vodu, čím pomáha predchádzať lokálnym povodniam, a rastlinky pohlcujú skleníkové plyny z ovzdušia. Zelené strechy sú jednou z ciest k uhlíkovej neutralite.

Strecha-zelena-garaz-1-X.jpg

Medzi ďalšie plusy zelenej strechy patrí to, že predlžuje sa životnosť strešnej konštrukcie aj samotnej stavby. Obavy, že by zelená strecha mohla zatekať, nie sú namieste. Veď popri vegetačnej vrstve sa skladá z hydroizolačnej vrstvy – tá bráni presakovaniu vody aj prerastaniu koreňov – z tepelnej izolácie a parozábrany. Ak sú vrstvy správne urobené, strecha bude mnoho rokov žiť a slúžiť, a nie zatekať.


Zelená strecha na garáži a nosnosť

Ak vás tieto možnosti a prednosti zelenej strechy zaujali a zvažujete, že by ste si ju umiestnili na svoju montovanú garáž, v prvom rade treba myslieť na nosnosť strešnej konštrukcie.

"Pri plánovaní treba určite myslieť na zvýšenú nosnosť strešnej konštrukcie, keďže bez toho by nebola možná realizácia zelenej strechy. Všetko však závisí od veľkosti stavby. So zelenými strechami máme skúsenosti, takže vieme zákazníkovi poradiť najvhodnejšie riešenie," hovorí Matej Truban zo spoločnosti Gardeon, ktorá sa podobnými realizáciami bežne zaoberá.

Nosnosť strechy sa dá jednoducho zvýšiť pridaním nosníkov. "Štandardná nosnosť strechy je 125 kg/m², zvýšiť sa dá až na 250 kg/m². Počet pridaných nosníkov závisí od hĺbky stavby. Ak je potrebná nosnosť nad 251 kg, tak sa k nosníkom pridajú aj podporné stĺpy. Ale v prípade zelenej strechy pre štandardnejšie rozmery garáže, teda pre jedno alebo pre dve autá, je zväčša dostačujúce pridanie nosníkov," spresňuje M. Truban.


Auto pod zelenou strechou

Okrem predĺženia životnosti samotnej stavby je garáž so zelenou strechou dobrou správou aj pre auto a veci uskladnené v garáži. Nie sú vystavené veľkým výkyvom teplôt, v lete sa neprehrievajú a v zime netreba v garáži toľko (alebo vôbec) kúriť.

Zelená strecha sa dá realizovať na plochej aj šikmej streche, má rovnaké vlastnosti, iba údržba je trochu iná. Našťastie sa o zelenú strechu stačí postarať raz alebo dvakrát do roka – zbaviť ju vysušených rastlín a náletov. To je všetko. Urobiť to môže aj záhradník.

Spôsob údržby však vie majiteľ do veľkej miery ovplyvniť sám podľa toho, aký druh rastlín si pre zelenú strechu vyberie. Všetko dostane už hotové, na kľúč. Nemusí siať, polievať ani plieť.

Strecha-zelena-garaz-2-X.jpg


Zhodnotenie nehnuteľnosti

Realizácia zelenej strechy na dome alebo na garáži zvyšuje okrem komfortu užívania nehnuteľnosti aj jej hodnotu. Samozrejme, iba pod podmienkou, že zelená strecha sa realizovala správne. Pre zelené strechy existujú tzv. štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu. Pokiaľ ich vy, resp. dodávateľ zelenej strechy dodrží, je vhodné prehodnotiť aj poistenie nehnuteľnosti, výšku poistnej sumy aj výšku poistného krytia, pretože sa zhodnotením strechy zmenila cena nehnuteľnosti.

"V súvislosti so zavádzaním ekologických riešení pri výstavbe či prerábaní rodinných domov sa tento trend odrazil aj na poistnom krytí. V rámci poistenia nehnuteľnosti môžu byť do poistenia automaticky, čiže bez nároku na ďalšie poistné, zahrnuté i náklady na obnovu trvalých trávnych porastov a rastlín ako súčastí konštrukcie stavby, tzv. zelené strechy alebo zelené steny. Ide o náklady vynaložené v súvislosti s poistnou udalosťou na obnovu trvalých porastov a rastlín, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie stavby," vysvetľuje Alena Kováčiková, produktová manažérka Poisťovne Premium.

Aj poisťovňa bude vyžadovať, aby sa pri realizácii zelenej strechy dodržali platné technické normy a zabezpečila sa správna údržba.

Foto: Gardeon

Podobné články