Ruší vás doma priveľký hluk zvonku? Možno je čas vymeniť okná

07.10.2021, Kristína Matúšek | Materiály, technológie, konštrukcie

Medzi najdôležitejšie vlastnosti okien patrí ich schopnosť izolovať hluk. Ak máte dom obklopený záhradou, široko-ďaleko žiadnu cestu alebo železničnú trať, problémy s hlukom riešiť nemusíte. Ak však žijete v hustej zástavbe, zbystrite pozornosť.

Zaujímať by vás mala technická norma STN EN ISO 717-1, podľa ktorej sa hodnotia zvukovoizolačné vlastnosti budov a stavebných konštrukcií, konkrétne parameter vzduchovej nepriezvučnosti. Rovnako ako v prípade iných stavebných prvkov aj tu sa líši klasifikácia podľa toho, či ide o samostatný výrobok alebo zabudovaný prvok tvoriaci súčasť obalu budovy.

Okna-Veka-hluk-2-X.jpg

V prvom prípade je sledovaným ukazovateľom hodnota váženej stavebnej nepriezvučnosti – R‘w, meraná v decibeloch (dB). V prípade samostatných okien ide o váženú nepriezvučnosť – Rw [dB]. Podľa hodnoty váženej nepriezvučnosti Rw sa výrobky v kategórii otvorových výplní zaraďujú do tried a platí, že čím vyššia trieda, tým menšia prestupnosť hluku do interiéru:


Akustika je veda

Pre lepšiu predstavu, v domácom prostredí hladina hluku býva 30-40 dB. Hovorené slovo má hladinu zhruba 35 dB, chladnička približne 40 dB, na rušných mestských križovatkách sa hladina hluku bežne blíži až k 100db. Pre pokojný spánok pritom potrebujeme prostredie, v ktorom je hladina hluku nižšia ako 30 dB.

Hluk je v prípade výberu okien jedným z najkomplexnejších faktorov na posúdenie. "V praxi je potrebné dodržať niekoľko noriem, pričom pri výbere a montáži okna nie je možné brať do úvahy iba vlastnosti samotného okna. Treba vychádzať aj z vlastností stien. Navyše je potrebné brať do úvahy hĺbku okna aj zdroje hluku," hovorí Milan Klepsa, hlavný zástupca spoločnosti Veka v SR a ČR, popredného svetového výrobcu plastových profilov okien a dverí triedy A.

Okna-Veka-hluk-3-X.jpg


Okno musí uniesť vyššiu hmotnosť

Ak bývate napríklad v blízkosti električkovej trate, treba zohľadniť aj schopnosť okien absorbovať otrasy a vibrácie. Hluk z dopravy je väčšinou tvorený zvukom na nižších frekvenciách a ani trojsklá nemusia zabezpečiť dokonalé riešenie. Potom je potrebné pristúpiť k zaskleniu vrstvenými sklami.

"Tým vznikajú vyššie požiadavky na mechanické vlastnosti okna, ktoré musí uniesť väčšiu hmotnosť. V takomto prípade vždy odporúčame používať plastové profily triedy A, pri ktorých má zákazník istotu, že aj v prípade výmeny bežných skiel za špeciálne bude mať technologickú rezervu," vysvetľuje M. Klepsa.

Okna-Veka-hluk-1-X.jpg


Stavte na akustické alebo vrstvené sklá

Zvukovú izoláciu je ideálne riešiť pomocou akustických skiel s rozdielnou hrúbkou tabúľ a rozšíreným medzisklenným rámčekom. Ďalšou alternatívou sú vrstvené sklá, keď sú tabule už z výroby "zlepené" akustickými fóliami.

Tieto fólie sa dajú na existujúce okná nalepiť aj dodatočne, nepôjde však o také účinné riešenie ako v prípade vrstvených skiel. Väčšinou získate zníženie hluku len v jednotkách decibelov. "Zjednodušene možno charakterizovať okná podľa zasklenia takto: trojsklá s rovnakou hrúbkou patria do triedy TZI2, trojsklá s akustickým sklom do TZI3 a vrstvené do TZI4," spresňuje M. Klepsa.

Okna-Veka-hluk-5-X.jpg

 Veka Softline 82, plastové okno vyrobené z profilu triedy A


 

Pozor na kvalitu inštalácie

Na hluk má vplyv aj montáž okna. Odporúča sa väčšia hĺbka profilu, keďže ten aj pri vyššej hmotnosti lepšie eliminuje niektoré oblasti akustického tlaku. Lepšiu schopnosť tlmiť majú okná s dorazom, teda so zalomeným tvarom rámu. Pozornosť venujte aj škáram, ktoré je vhodné utesniť špeciálnou akustickou montážnou penou.

"Výberu riešenia hlukovej izolácie by malo predchádzať meranie okolitého hluku. Preto je lepšie sa obrátiť na špecializovanú firmu, ktorá má dostatočné skúsenosti. Pri výbere rámu a skiel môžete veľmi ľahko urobiť chybu," uzatvára odborník zo spoločnosti Veka.

Foto a infografika: Veka

Podobné články