Šesť nepravdivých tvrdení a mýtov o zatepľovaní budov polystyrénom

15.02.2022, Katarína Dudáková | Materiály, technológie, konštrukcie

Hoci si veľa ľudí uvedomuje výhody zateplenia budov, stále ho sprevádzajú aj nepravdivé mýty. Obnova domu vrátane zateplenia a výmeny okien prináša majiteľom viacero výhod. Najvýraznejšou je úspora energií a zvýšený komfort bývania.

Jedným z najvhodnejších tepelnoizolačných materiálov je expandovaný polystyrén (EPS). Mnohých ľudí od zateplenia s použitím tohto materiálu však odrádzajú "zaručené chýry", že napríklad bráni domu "dýchať", spôsobuje vznik plesní či po rokoch zmizne. Pozrime sa na to, čo sa o polystyréne hovorí a aká je pravda.

Zateplovanie-1-X.jpg


1. EPS na zateplenie zvyšuje riziko plesní

K vlhnutiu muriva dochádza v dôsledku rozdielu teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Ak je vzduch v interiéri príliš teplý a teplota stien je zásluhou chladného vonkajšieho vzduchu nízka, tvorí sa v murive vodná para. Na miestach, kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza ku kondenzácii.

Tam, kde je vysoká vlhkosť, môžu vznikať plesne. V žiadnom prípade však nemožno ich vznik spájať so zateplením domu. Pri vonkajšom zateplení domu, povedzme fasády, je to práve naopak. Vonkajšie zateplenie výrazne zníži alebo odstráni kondenzáciu vodnej pary vo vnútri konštrukcie. Ak sa zateplí obvodový plášť rodinného domu, rosný bod sa presunie z povrchu konštrukcie v interiéri do jej vnútra, čím sa zvýši vnútorná povrchová teplota obvodovej steny.

"Pri použití dostatočnej hrúbky polystyrénu a kvalitnom zateplení tak zabránite zvýšeniu vlhkosti na obvodových stenách a následnému vzniku plesní. Vonkajšie zateplenie s použitím polystyrénu je efektívne za každých vlhkostných podmienok," hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia výrobcov a spracovateľov EPS SR.


2. Zateplenie je vhodné iba na zimu

Väčšina majiteľov domov sa domnieva, že zateplenie funguje iba ako teplý zimný kabát a chráni stavbu pred únikmi tepla. Pravdou však je, že kvalitné zateplenie je skôr ako termoska, ktorá v interiéri udržiava stabilnú teplotu po celý rok. V zime uchováva teplo, v letných mesiacoch udržiava vo vnútri domu príjemnú klímu. Netreba toľko využívať klimatizáciu, v zime zasa stačí menej kúriť. To sa priaznivo prejaví aj na účtoch za energie.

Zateplovanie-2-X.jpg


3. Dom po zateplení "nedýcha"

Už samotný pojem "dýchanie domu" je fyzikálny nezmysel. Predstava, že by na výmenu vzduchu v dome slúžili práve obvodové steny, je mylná. Výmena vzduchu prebieha prirodzeným vetraním prostredníctvom okien, dverí, rekuperáciou či cez digestory. Môžeme však hovoriť o schopnosti obvodovej steny prepúšťať vodnú paru, čo vyjadruje veličina difúzny odpor. Čím je difúzny odpor steny väčší, tým menej vodnej pary stena prepustí.

"Paropriepustnosť obvodovej steny závisí najmä od materiálu, z ktorého je zhotovená, nie od samotnej tepelnej izolácie. Aj po zateplení vnútorná konštrukcia naďalej reaguje na zmeny vlhkosti vnútorného vzduchu a dom prirodzene 'dýcha'," vysvetľuje M. Strapková. A preto je mýtus, ktorý hovorí, že po zateplení prestane dom "dýchať", naozaj nepravdivý.


4. Polystyrén časom degraduje a zmizne

Polystyrén v konštrukciách ani po čase nemizne. Ide o ďalší nepravdivý mýtus, ktorý sa rozšíril v začiatkoch jeho používania, keď sa na zatepľovanie používali lepidlá s organickými rozpúšťadlami. Tie naozaj mohli s tepelnoizolačným materiálom reagovať a rozpustiť ho.

Pri správnom aplikovaní je však polystyrén vysokostabilný materiál s preukázanou životnosťou viac ako 50 rokov. Prvé budovy sa pomocou EPS zatepľovali už v 50. rokoch minulého storočia a dodnes plnia svoj účel. Je to ľahký, ale pritom veľmi pevný a odolný materiál s dlhou životnosťou.

Zateplovanie-3-X.jpg


5. Polystyrén je nebezpečný a neekologický

K častým mýtom patrí aj informácia, že expandovaný polystyrén je neekologický a má negatívny vplyv na zdravie človeka či prírodu. EPS je bezpečný materiál. Za mnohé roky, čo sa používa, sa nepreukázali žiadne negatívne účinky na ľudské zdravie. Neobsahuje freóny ani iné látky, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia.

Keďže nie je rozpustný vo vode, neunikajú z neho látky, ktoré by mohli kontaminovať podzemné vody. Na zateplenie stavieb sa používa už iba polystyrén s ekologickým retardérom horenia, ktorý je bezpečný.

"Polystyrén, čo sa zhotovuje dnes, je stopercentne recyklovateľný materiál. Tvorí ho z 98 percent vzduch, preto je jeho výroba a prípadná likvidácia jednoduchá a nezaťažuje životné prostredie nebezpečnými splodinami," pokračuje M. Strapková. Zateplenie s použitím EPS znižuje aj emisie skleníkových plynov. O jeho zdravotnej bezpečnosti hovorí tiež široké využitie v rozličných oblastiach, trebárs v potravinárskom či obalovom priemysle a pod.


6. Polystyrén je horľavý

Na stavebné účely sa v súčasnosti používa výhradne samozhášavý expandovaný polystyrén s ekologickým retardérom horenia, ktorý je vždy aplikovaný pod ochrannými krycími vrstvami tepelnoizolačného systému ETICS (angl. external thermal insulation composite system; vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém). Správne inštalované výrobky z EPS nepredstavujú žiadne požiarne riziko a nevedú ani k zvýšenej hrozbe vzniku hustého dymu.

Väčšina tepelnoizolačných systémov z EPS bola zaradená do triedy B, teda neľahko horľavý. Tvrdenie, že expandovaný polystyrén je horľavý, je nepravdivé. Podľa výsledkov skúšok a správania sa vzoriek pri skúškach možno tvrdiť, že EPS neprispieva k rozvoju požiaru a požiar sa ani po a ani v ETICS s použitím expandovaného polystyrénu nešíri.

Foto: Združenie EPS SR

Podobné články