Pomáha vám stavať či opravovať dom stavebná firma? Pýtajte sa na ISO

23.03.2024, ABC-bývanie.sk | Rekonštrukcia bývania

Výstavba alebo rekonštrukcia domu sú činnosti, ktorých výsledkom by mala byť dlhá životnosť diela, vysoká kvalita a komfort bez negatívneho vplyvu na okolie. Dosiahnuť tieto ciele možno dodržiavaním určitých štandardov, na čo treba dbať bez ohľadu na to, kto konkrétne úlohy realizuje.

S príchodom jari a leta možno uvažujete stavať či rekonštruovať svoju nehnuteľnosť. Ak pritom plánujete využiť schopnosti a služby tretích strán, je nutné si overiť, či tieto subjekty majú potrebné certifikáty. Načo sú takéto certifikáty dobré?

Vystavba-domu-1-X.jpg


Záruka kvality a bezpečnosti

Zárukou kvality a bezpečnosti sú aj v stavebníctve normy ISO, ktoré sú potrebné tak pri budovaní alebo renovácii domova, ako aj pri vykonávaní mnohých iných činností. Len vďaka nim viete a máte istotu, že konkrétny subjekt, prípadne produkt či služba, spĺňajú všetky štandardy, postupy a používajú na daný účel vhodné materiály. Ktoré z dostupných certifikátov by ste pri výbere firmy zaoberajúcej sa stavebnými úpravami a rekonštrukciami nehnuteľností nemali podceniť?


O čom je ISO 45001 certifikácia

Základom akejkoľvek spokojnosti je kvalita. Definuje ju ISO 9001. Často oveľa dôležitejšia ISO 45001 norma sa však týka bezpečnosti a zdravia pri práci. Organizácie, ktoré získali tento certifikát, musia dodržiavať prísne štandardy na minimalizáciu rizík pracovných úrazov a ochrany zdravia zamestnancov, vďaka čomu sa môžete spoľahnúť na to, že proces výstavby alebo rekonštrukcie nebude ohrozený výpadkom pre úraz alebo práceneschopnosť ľudských zdrojov.

Pri výbere firiem na výstavbu či obnovu domu, ktoré majú certifikáciu ISO 45001, môžete teda predpokladať, že budú mať dobre navrhnutý spôsob riadenia bezpečnosti a zdravia pri práci, systematický prístup k identifikácii a riadeniu rizík a fungujúce opatrenia na zlepšenie bezpečnosti pracovníkov a minimalizovanie rizík pracovných úrazov.


Environmentálne pohľad

Okrem kvality, bezpečnosti a zdravia pri práci by ste nemali podceňovať ani environmentálne aspekty. Profesionálne ISO 14001 sa týka environmentálneho manažérstva a slúži na zabezpečenie toho, že výstavba alebo rekonštrukcia budovy bude mať vďaka vhodným materiálom a správnym postupom čo najmenší negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výbere firiem na postavenie či renováciu domu preto veľmi dobre zvážte aj ich environmentálne zásady a prístup k ochrane životného prostredia.

Služby tretích strán vám môžu zhotovenie alebo obnovu domova naozaj zjednodušiť. Dnes je však už nutné myslieť i na to, aby ich práce, služby alebo podukty boli certifikované podľa konkrétnych noriem a ohľaduplné nielen k rodinnému rozpočtu, ale aj prírode. Dosiahnete to tak, že si pri výbere posvietite na ich certifikáciu, ktorá ja najlepšou zárukou spokojnosti, kvalitného a bezpečného bývania.

Foto: Sutthicha/AdobeStock.com

Podobné články