Ďalšia šanca na poukážky pre slnečné kolektory v utorok 16. apríla

15.04.2019, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

Veľký záujem o získanie poukážok Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na inštaláciu slnečných kolektorov trvá. Tohtoročné prvé kolo bolo ukončené už za sedem minút, vydalo sa 490 poukážok.

Dotácie na podporu inštalovania obnoviteľných zdrojov energií (OZE) sa tešia priazni Slovákov. Už teraz sa zdá, že 3,1 milióna eur vyčlenených v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II na päť kôl podporujúcich inštaláciu slnečných kolektorov, pravdepodobne nebude stačiť veľkému záujmu verejnosti. Je preto potrebné, aby tento úspešný program pokračoval aj v ďalších rokoch, najlepšie s čo najmenšími prestávkami. Myslí si to Alfréd Gottas, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, firmy Thermo|Solar Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

ThermoSolar-kolektor-5-X.jpg


Záujem ako v Rakúsku či Nemecku

Záujem o slnečné kolektory sa podľa neho konečne aj na Slovensku dostal na úroveň environmentálne vyspelých krajín, ako sú Rakúsko či Nemecko. SR však má čo dobiehať, lebo celkový počet inštalovaných solárnych systémov oproti nim je naďalej symbolický.

Skúsenosti týchto štátov ukazujú, že boom inštalácii je vždy naviazaný na štátnu podporu. Dôležitá je aj jej výška, ale predovšetkým jej dlhodobé poskytovanie. Aj v pokračovaní projektu na Slovensku platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 percent oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia sa môže vykonať až po vydaní poukážky.

"Maximálne môže rodinný dom získať 1 750 eur na slnečné kolektory, 3 400 eur na tepelné čerpadlo, 1 500 eur na kotly na biomasu a 1 500 eur pri fotovoltických systémoch. Vyčlenenie samostatných rozpočtov pre jednotlivé druhy zariadení v rámci programu Zelená domácnostiam II je príprava na využívanie zásobníka, ktorý plánuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) otvoriť po úprave informačného systému na vydávanie poukážok v priebehu tohto roku," hovorí A. Gottas.

ThermoSolar-kolektor-4-X.jpg


Harmonogram plánovaných kôl

Do septembra 2019 plánuje SIEA vyhlásiť dovedna 20 kôl. Pre každé zo štyroch zariadení je vyhradených iba päť samostatných termínov, harmonogram plánovaných kôl do septembra t.r. je na tomto odkaze. Druhá tohtoročná šanca získať poukážky na slnečné kolektory je v piatom kole 16. apríla. Vyčlenených je 800-tisíc eur, počet poukážok sa odhaduje na 457.

"V deviatom kole plánovanom na 21. mája klesne alokovaná suma na 500-tis. eur, odhadovaný počet poukážok na inštalácie slnečných kolektorov by mal dosiahnuť 286. Rovnaké sumy sú určené aj na posledné dve kolá týkajúce sa kolektorov – trináste bude 18. júna a sedemnáste 6. augusta 2019," vysvetľuje A. Gottas.

ThermoSolar-kolektor-3-X.jpg


Ako uspieť

Na úspešné získanie poukážok sú dôležité dve veci –záujemcovia musia byť pripravení a vyhnúť sa chybám. "Niet čo váhať. Poukážky sa v tomto projekte budú prideľovať iba pol roka a v jednotlivých kolách uspeje len obmedzený počet uchádzačov. Vážny záujemca by mal preto v najbližších dňoch osloviť Thermo|Solar alebo jeho partnerské inštalačné firmy, kde mu poradia pri výbere konkrétnych zariadení. Poukážky sú pre občanov rezervované iba jeden mesiac od vyhlásenia kola, kolektory sa musia namontovať a poukážky uplatniť do troch mesiacov po príslušnom kole," upozorňuje A. Gottas.

Ak chce záujemca v tom-ktorom kole uspieť, mal by sa včas pripraviť, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na internet, aby sa mohol registrovať okamžite, keď sa kolo o 15.00 h začne.

Thermo|Solar každému poradí, aké zariadenie je pre jeho domácnosť najvhodnejšie. Len na strednom Slovensku jeho 27-členný tím pracovníkov a najbližších inštalačných partnerov realizuje v sezóne každý deň sedem inštalácií. Popritom každodenne vybaví v priemere 36 dopytov.

Záujemcom o kolektory poskytuje kontakty na overené firmy z ich regiónu. Šetrí im tým náklady na dopravu a servis a môžu si tiež pozrieť referenčné inštalácie partnerov blízko svojho bydliska alebo sa informovať, ako sú doterajší zákazníci spokojní s montážou a so samotným systémom.

ThermoSolar-kolektor-2-X.jpg


Na čo nezabudnúť pred podávaním žiadosti

  • Prečítajte si pozorne a včas manuál pre domácnosti. Sú v ňom zobrazené aj všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti. Ak máte akékoľvek otázky či pochybnosti, ako čokoľvek v žiadosti vyplniť, kontaktujte vopred ešte pred vyhlásením kola pracovníkov SIEA.
  • Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť, ak si údaje vopred nachystáte a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť.
  • Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov. Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, pre ktoré nemožno poukážku využiť.
  • Rovnako dôležité je uviesť správnu e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací e-mail. Ak neviete rýchlo a jednoznačne odpovedať na otázku v úlohe s obrázkami, vyžiadajte si ďalšiu úlohu.
  • Ak sa rozpísaná elektronická žiadosť nedá dokončiť, problém môže byť vo vašom pripojení alebo sa kolo už uzavrelo a informačný systém prijaté žiadosti vyhodnocuje.

ThermoSolar-kolektor-1-X.jpg


Na čo nezabudnúť po získaní poukážky

  • Ak získate poukážku, overte si, či ste správne uviedli číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov.
  • Ak niektorý z týchto údajov nie je správny, poukážku nie je možné využiť. Vydané poukážky majú platnosť 30 dní. Ak sa chcete o poukážku na ten istý druh zariadenia uchádzať už v nasledujúcom kole, ktoré sa bude konať do 30 dní od vydania vašej poukážky, treba platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť.

Kolektor-slnecny-1-X.jpg

Foto: Thermo|Solar Žiar

Podobné články