Domácnosti by sa mali pripraviť na odpočítanie tepla a teplej vody

03.12.2017, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovenské domácnosti, ktoré nie sú vybavené diaľkovými rádiovými meračmi, by nemali zabudnúť na sprístupnenie svojich bytov na odpísanie údajov z meračov tepla a teplej vody.

Práve na rozhraní rokov sa v bytových domoch realizujú koncoročné odpočty meračov tepla a vody, ktoré sú podkladom na ročné vyúčtovanie. Ak vlastník bytu neumožní vykonanie odpočtu, správca určí spotrebu na základe legislatívy. V takom prípade sa však náklady domácnosti môžu zvýšiť aj o 50 percent.

"V prípade, že spotrebiteľ neumožní odčítanie meračov tepla, určí sa spotrebná zložka ako 1,5-násobok priemeru spotrebnej zložky na meter štvorcový. Náhradná spotrebná zložka teplej úžitkovej vody sa určí ako 1,5-násobok priemeru na byt alebo nebytový priestor. V praxi to znamená, že náklady na teplo sa môžu zvýšiť až o 50 perc.," hovorí Peter Jančula, technicko-obchodný riaditeľ spoločnosti Ista Slovakia, ktorá zabezpečuje koncoročné odpočty tepla a vody.

13b-Depositphotos_4190010_ventil-1-X.jpg

Domácnosti by si mali dať pozor aj na neoprávnenú manipuláciu s meračmi teplej vody. Ak sa preukáže, že spotrebiteľ ovplyvnil meradlo, určí sa mu náhradná spotreba vo výške trojnásobku priemernej hodnoty na byt alebo nebytový priestor. "V prípade manipulácie s meradlom na meranie teplej úžitkovej vody sa môžu náklady domácnosti zvýšiť až o 300 perc.," poznamenáva P. Jančula.

Vlastníci bytov sú povinní v určenom termíne zabezpečiť prístup k meračom. Pokiaľ to nestihnú v danom čase, môžu požiadať o náhradný termín. Podľa slovenskej legislatívy má domácnosť jeden bezplatný termín odpočítania, ktorý musí byť oznámený formou vývesky v spoločných priestoroch bytového domu minimálne dva týždne pred vykonaním odpočtu. Spoločnosti, ktoré poskytujú odpočtový servis a služby rozpočítavania nákladov na teplo a vodu, zvyčajne realizujú odpočty v dvoch bezplatných termínoch.

"V období realizácie odpočtov často čelíme prekážkam, keď nám nie je umožnený prístup k meračom v danom termíne. Po dvoch termínoch ostane približne až 5 perc. bytov neodčítaných. Odpočet komplikujú aj neoznačené byty, schránky či domové zvončeky, ktoré znemožňujú komunikáciu odpočtovej služby s užívateľmi bytov," dodáva P. Jančula. Hraničný termín na odčítanie údajov z meračov teplej úžitkovej vody je 31. januára.

Foto: Depositphotos

Podobné články