Domácnosti, pripravte sa: tretie kolo k OZE vyhlásia 6. septembra

08.08.2016, SITA | Úsporné bývanie, energie

Termín vyhlásenia tretieho kola projektu Zelená domácnostiam sa znova posúva. Tentoraz z konca júla na začiatok septembra. Prijímať sa budú len žiadosti iba domácnosti z mimobratislavských krajov.

Tretie kolo bude vyhlásené 6. septembra o 12. hodine, oznámil vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič. O nové poukážky na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE) s platnosťou tri mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti z mimobratislavských krajov.

Posun avizovaného termínu spôsobilo podľa S. Jurikoviča najmä predkladanie väčšiny poukážok z prvého a druhého kola na preplatenie v posledné dni ich platnosti. "Ak boli predložené dokumenty neúplné, prípadne nesprávne, posudzovanie sa predlžovalo. Žiadosti o preplatenie priniesli rôzne aj neštandardné situácie, s ktorými sa zhotovitelia museli vysporiadať vždy v súlade so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu," hovorí S. Jurikovič.

2b-Depositphotos_4719446_solarny-panel-1-X.jpg


Kontrolujú už vykonané inštalácie

Termín sa presúva aj pre kontroly realizovaných inštalácií. Agentúra totiž musí osobitne posudzovať prípady, pri ktorých je zariadenie nainštalované v domácnosti prepojenej so zhotoviteľom alebo v domácnosti so sídlom či prevádzkou podnikateľských subjektov.

"V týchto prípadoch je nutné overiť, či domácnosti uviedli pravdivé informácie o splnení podmienok oprávnenosti. Kontroly sa týkajú už preplatených poukážok, ako aj poukážok čakajúcich na preplatenie. Projekt Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Uvoľňovanie európskych prostriedkov predpokladá niekoľkostupňovú kontrolu, ktorá má na všetkých úrovniach zabezpečiť, že pomoc je využitá efektívne, hospodárne a len za účelom, na ktorý bola určená," spresňuje S. Jurikovič s tým, že väčšina kontrol na miestach inštalácií prebehla úspešne.


Možnosti si treba vopred zvážiť

Kontrolované nie sú len domácnosti, ale aj samotná SIEA. "Preverované boli napríklad postupy vydávania poukážok, ale aj spôsob, akým naša agentúra kontroluje domácnosti a zhotoviteľov, či podmienky pomoci spĺňajú domácnosti v zmysle ich čestných vyhlásení," dopĺňa S. Jurikovič.

Zhotovitelia a domácnosti by si mali podľa SIEA zvážiť svoje kapacity a možnosti do ďalšieho kola, aby vydané poukážky neprepadli, neostávali nevyužité a neinštalovali sa na poslednú chvíľu. "Len s takýmto prístupom bude môcť systém vydávania poukážok fungovať plynule a ďalšie mimobratislavské kolo by mohlo byť vyhlásené ešte tento rok," poznamenáva S. Jurikovič.

Zo 45 miliónov eur, ktoré sú aktuálne vyčlenené na projekt, je po prvom a druhom kole preplatených alebo rezervovaných 6,7 mil. eur na viac ako 3-tisíc realizovaných inštalácií. Príspevok na inštaláciu slnečných kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel či kotlov na biomasu pokrýva v priemere 30 percent a maximálne 50 perc. z celkových oprávnených výdavkov na systém.

Foto: Depositphotos

Podobné články