Odpovede na najčastejšie otázky o dotáciách na obnoviteľné zdroje

13.01.2018, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

V doterajších kolách projektu Zelená domácnostiam, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila počas dvoch rokov, si zákazníci mohli vyberať zo stoviek registrovaných zhotoviteľov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

Vybrať si z obrovskej ponuky to najvhodnejšie zariadenie a zhotoviteľa nie je pre laika jednoduché. Prinášame desať najčastejších otázok k poukážkam na obnoviteľné zdroje energií (OZE), odpovedá na ne riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov Thermo|Solar Žiar, s.r.o., Alfréd Gottas.

Kolektor-dom-1-X.jpg


Bude dosť peňazí pre všetkých záujemcov o OZE?

- V roku 2018 vydá Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu Zelená domácnostiam poukážky v hodnote minimálne 13 miliónov eur. O podporu na fotovoltické inštalácie sa budú môcť domácnosti v mimobratislavských regiónoch uchádzať v dvoch kolách. Národný projekt Zelená domácnostiam sa v roku 2018 končí, preto SIEA plánuje čo najviac kôl vyhlásiť už v prvom polroku. Vyčlenená čiastka 13 mil. eur na rok 2018 je minimálna, môže sa neskôr zvýšiť o hodnotu už vydaných poukážok, ktoré zostanú nevyužité. Kolá zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny budú aj naďalej vyhlasované samostatne. Podobne ako v roku 2017 bude na fotovoltické inštalácie určená štvrtina z uvedenej alokácie.


Koľko naozaj ušetrím pri využívaní zariadení na OZE?

- Zariadenie z akciovej ponuky Thermo|Solaru s tromi kolektormi TS 300 a 300-litrovým zásobníkom na teplú vodu si možno zaobstarať na kľúč už zhruba za 4-tisíc eur. Štát pritom preplatí 1 750 eur. Bežná domácnosť so štyrmi osobami môže na ohreve vody ušetriť až 250 eur ročne. Štát prepláca 30 až 50 percent nákladov vrátane montáže. Dotácie nielenže znižujú návratnosť investícií do OZE až na polovicu, ale po ich zaplatení má zákazník v ďalšom období značne zníženú energetickú náročnosť domácnosti.


Ako zaručene uspieť pri prideľovaní poukážok na OZE?

- Odporúčame mať v prvý deň od prvej minúty spustenia ďalšieho kola dotácií všetko pripravené. Ak nechcete zmeškať vyhlásenie termínu ďalšieho kola dotácií, zapíšte sa do newslettra Thermo|Solaru alebo vyplňte cenový dopyt. V oboch prípadoch vás firma upozorní na nové kolo e-mailom. Skôr, ako začnete uvažovať o dotácii, oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam, pozrite si harmonogram jednotlivých kôl v roku 2018.


Aký je správny postup?

- Na začiatok Thermo|Solar odporúča záujemcom ubezpečiť sa, že spĺňajú podmienky na udelenie dotácie. Potom by mali nasledovať tri kroky na získanie dotácie: konzultácia s odborníkom, požiadanie SIEA o vydanie poukážky, registrácia poukážky u zhotoviteľa. Pri konzultácii riešení na danú oblasť s odborníkom z Thermo|Solaru vyplňte online formulár a zistite, aké riešenie je vhodné pre vašu situáciu či peňaženku a aká je výška dotácie pre konkrétne riešenie. Získate tým odporúčania na vybavovanie dotácií, oznam o spustení ďalšieho kola a ďalšie tipy na efektívne využitie OZE.

V tomto kroku získate aj možného zhotoviteľa, ktorý vám dodá a odborne namontuje vybrané riešenie. Neodporúčame si tovar kupovať samostatne. Dotáciu si na rozdiel od minulosti môžete uplatniť len z faktúry zhotoviteľa. Ak už máte vybraného zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou, požiadajte o poukážku u SIEA. O poukážku možno po spustení ďalšieho kola požiadať iba cez internet na tejto stránke (až po spustení kola). Pripravte si všetky údaje o nehnuteľnosti, na ktorú chcete umiestniť zariadenie na OZE, vrátane údajov z katastra nehnuteľností a údajov z občianskeho preukazu. V žiadosti musíte uviesť katastrálne územie, súpisné číslo nehnuteľnosti a číslo listu vlastníctva.


Čo po vyplnení žiadosti?

- Po vyplnení formulára sa odošle na vašu e-mailovú adresu správa, ktorú treba čo najskôr potvrdiť. Až kliknutím na linku v potvrdzovacom e-maile je dokončený celý proces vyplnenia žiadosti. Na úspešnosť žiadosti o vydanie poukážky je rozhodujúce uplatnenie uprednostňujúcich kritérií a čas, keď domácnosť potvrdí záujem o poukážku v e-maile.

Ak potrebujete opraviť údaje v žiadosti, odkaz Potvrdiť v e-mailovej správe ignorujte a vyplňte si novú žiadosť. Ak v e-mailovej správe kliknete na Potvrdiť, podať novú žiadosť o vydanie poukážky je možné najskôr po uplynutí 30 dní, resp. po oznámení SIEA, že žiadate o jej zrušenie.

O poukážku žiadajte až v čase, keď máte zariadenie vybrané a budete ho môcť v dohodnutom termíne inštalovať. Zaregistrujte poukážku u zhotoviteľa a vyberte si termín inštalácie. Platnosť poukážky je len 30 dní od jej vydania. Do tejto lehoty ju musíte odovzdať zhotoviteľovi a ten ju musí zaregistrovať v SIEA a požiadať o jej preplatenie do troch mesiacov od jej vydania.


Prečo je najväčší záujem o slnečné kolektory?

- Najväčší záujem domácností je o slnečné kolektory. Pri tomto spôsobe využitia OZE ide o rýchlejšiu návratnosť dotovanej investície než pri ostatných podporovaných zariadeniach. Zároveň aj celková potrebná investícia je priemerne nižšia ako pri iných zdrojoch.
Priemerná výška dotácie pri slnečných kolektoroch je okolo 1 500 až 1 600 eur. Keďže dotácia tvorí 30 až 50 perc. z celkovej ceny kompletu s montážou, bežný zákazník už potrebuje investovať iba rovnakú alebo o niečo vyššiu sumu. Navyše aj inštalácia slnečných kolektorov a súvisiacich zariadení a trás je jednoduchšia, odpadajú starosti so servisom a s prevádzkovými nákladmi.


Ako fungujú slnečné kolektory?

- Podrobné informácie o vhodnosti a fungovaní slnečných kolektorov sú na stránkach www.thermosolar.sk alebo www.siea.sk. Základom je slnečné žiarenie dopadajúce na absorbér kolektora, ktoré sa mení na teplo, to sa akumuluje a odovzdáva teplonosnej kvapaline prúdiacej vo vnútornom potrubí kolektora.

Naakumulovaná energia sa prostredníctvom teplonosného média odovzdáva zohrievanej vode vo výmenníku. Expanzná nádrž udržiava rovnomerný tlak a vyrovnáva zmeny objemu kvapaliny. Automatickú prevádzku zabezpečuje elektronické ovládanie, ktoré vypína a zapína obehové čerpadlo. Počas zamračených dní dohrieva vodu elektrické vyhrievacie teleso, kotol alebo iný zdroj tepla.

Podľa konštrukcie sa slnečné kolektory delia na ploché a trubicové. Na ohrev vody v domácnostiach sa na Slovensku najčastejšie používajú ploché kolektory. Absorbér v tvare plochej dosky so zalisovanou rúrkou pre teplonosné médium je uložený pod ochranným sklom. Ako tepelná izolácia sa používa minerálna vata alebo vákuum.

Kolektor-1-X.jpg

 

Na čo všetko možno využiť solárne systémy?

Príprava teplej vody

Dôležitou zásadou pri dimenzovaní solárneho zariadenia pre prípravu teplej vody je dosiahnutie čo najväčšieho pokrytia spotreby mimo obdobia vykurovania. Preto je potrebné stanoviť spotrebu teplej vody za deň, príp. aj priebeh spotreby. Reálne je možné pokryť 40-60 perc. ročnej potreby ohrevu teplej vody.

 

Podpora vykurovania budov

Solárnym zariadením sa nedá zabezpečiť 100-perc. pokrytie energetických potrieb rodinného domu na jeho vykurovanie. Potrebná plocha kolektorov je však aj tak podstatne väčšia ako iba pri príprave teplej vody. Takto získané teplo môže pokryť približne 15 až 30 perc. ročnej potreby dobre izolovaného objektu vybaveného nízkoteplotným vykurovacím systémom.

 

Ohrev vody v bazénoch

Priamy ohrev bazénovej vody – jednoduchý systém, pri ktorom sú slnečné kolektory priamo napojené na okruh filtračného zariadenia. V zimnom období sa voda z kolektorového okruhu zvyčajne vypúšťa, preto sú kolektory pre tento typ ohrevu bez zadnej tepelnej izolácie. Nepriamy ohrev bazénovej vody – dvojokruhový systém. Kolektorový okruh je uzavretý a teplo získané zo slnečných kolektorov sa odovzdáva bazénovej vode cez výmenník tepla.

Foto: Thermo|Solar Žiar

Podobné články