Opäť sa bude dať uchádzať o dotáciu na zateplenie rodinného domu

14.05.2021, Silvia Biňovská | Úsporné bývanie, energie

Ak ste vlastníkom rodinného domu už vyše desať rokov a počas tohto obdobia ste ho zatepľovali alebo menili okná, prípadne sa na komplexnú rekonštrukciu práve chystáte, požiadajte o dotáciu. Dlho neotáľajte, pretože na to máte čas iba od 18. mája do 30. júna 2021.

Príspevok na zateplenie domu vo výške až 8 800 eur dostane prvých 200 žiadateľov, ktorí splnia všetky podmienky. Investícia do zateplenia sa tak dá znížiť o nemalú čiastku. "Významnou obnovou rodinného domu vrátane zateplenia možno znížiť energetickú náročnosť objektu, ušetriť až 40 percent nákladov na vykurovanie, v letných mesiacoch zas ušetriť za klimatizáciu a tiež zvýšiť kvalitu a komfort bývania," hovorí Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR.

Cieľom v poradí už ôsmej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie je zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov na Slovensku a podpora ekologickejšieho a zdravšieho bývania.

10b-Depositphotos_101774864_dom-1-X.jpg


Prečo je zateplenie domu také užitočné

Zateplenie patrí pri obnove domu k najdôležitejším krokom. Skúsený projektant vypracuje tepelno-technický výpočet a na základe toho odporučí najvhodnejší tepelnoizolačný materiál i jeho správnu hrúbku.

"Pri obnove rodinných domov sa vyžaduje minimálne dodatočné zaťaženie obvodovej konštrukcie alebo strechy. Vhodným materiálom na zateplenie je preto expandovaný polystyrén (EPS), ktorý má dobré tepelnoizolačné a mechanické vlastnosti a navyše aj nízku hmotnosť, takže fasádu či strechu nezaťaží," vysvetľuje M. Strapková.

Polystyrén na rozdiel od iných tepelnoizolačných materiálov je tiež veľmi odolný proti vlhkosti. Zateplenie s použitím EPS bráni únikom tepla, predlžuje životnosť stavby a podporuje aj príjemnú mikroklímu v interiéri.

Okrem toho, má pozitívny vplyv i na statiku domu, možno vďaka nemu dosiahnuť lepšie akustické vlastnosti a navyše znižuje emisie skleníkových plynov. Na realizáciu zateplenia je v každom prípade dôležité zvoliť overenú firmu, ktorá zateplenie správne vykoná.


Dotácia pre domy staršie ako desať rokov

Dotácia je určená nielen na zateplenie obvodových stien, ale aj strechy, vnútorných priečok medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, podlahy, na výmenu okien a dverí, výmenu zdroja tepla a pod. Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť najviac v sume 8 800 eur a získa ho prvých 200 záujemcov. Žiadosť treba podať elektronicky a do desiatich dní ju zároveň podpísanú doručiť osobne alebo poštou na ministerstvo dopravy a výstavby.

Dotácia nie je určená pre novostavby, ale pre domy staršie ako desať rokov. Podlahová plocha pri jednopodlažných domoch nesmie prekročiť 150 m², v prípade viacpodlažných nemôže byť väčšia ako 300 m². Príspevok dostane iba rodinný dom na Slovensku, ktorý sa využíva výlučne na bývanie. Nesmie to byť chata, záhradný domček a na adrese nemôže mať sídlo žiadna firma.

Požiadať o dotáciu možno aj pred spustením prác, musíte však priložiť odhad nákladov spracovaný projektantom. Dotáciu vám priznajú až po realizácii zateplenia a po predložení kompletnej dokumentácie.


Podmienky v skratke

  • Výška dotácie je maximálne 8 800 eur.
  • Dom musí ležať na území SR.
  • Dom sa využíva výlučne na bývanie, na adrese nie je žiadne sídlo firmy.
  • Dom bol skolaudovaný aspoň desať rokov pred začiatkom realizácie zatepľovania.
  • Celková podlahová plocha je nanajvýš 150 m² pri jednopodlažnom dome a maximálne 300 m² pri viacpodlažnom objekte.
  • Na dom nebol poskytnutý iný príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
  • Požiadať o dotáciu možno pred zateplením rodinného domu aj po ňom.
  • Žiadosť treba podať elektronicky (vzor tlačív aj manuál na vyplnenie nájdete na www.byvajteusporne.sk alebo na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR).
  • Po odoslaní žiadosti je potrebné žiadosť vytlačiť a podpísanú ju spolu s prílohami doručiť do podateľne ministerstva do desiatich pracovných dní.

Foto: Depositohotos

Podobné články