Slováci si zrátali, že zariadenia OZE sa im vyplatia, záujem trvá

02.10.2017, Štefan Kuča | Úsporné bývanie, energie

Zhruba polovica peňazí z projektu Zelená domácnostiam určených na poukážky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) sa doteraz minula alebo je rezervovaná na preplatenie.

Na podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE) v domácnostiach je do roku 2018 vyčlenených 45 miliónov eur. Do roku 2020 má inštaláciu OZE podporiť z európskych a zo štátnych zdrojov suma až 115 mil. eur. Zostávajúce peniaze z pilotného projektu v objeme vyše 12 mil. eur budú k dispozícii v budúcom roku a od roku 2019 zvyšných 75 mil. eur.

Kolektor-1-X.jpg


Tento rok ešte dve mimobratislavské kolá

Tento rok plánuje SIEA vyhlásiť ešte dve mimobratislavské kolá prideľovania poukážok. Šestnáste kolo (10. októbra) bude určené na obnoviteľné zdroje vyrábajúce elektrinu, s rezervovanou sumou 950-tisíc eur. Posledné, 17. kolo v tomto roku, má rezervovaných 1,25 mil. eur pre zariadenia vyrábajúce teplo.

Domácnosti doteraz dostali od štátu na kúpu a inštaláciu malého OZE už vyše 18 mil. eur. V projekte Zelená domácnostiam tak bola podporená výstavba vyše 8 200 zariadení. Z celkového množstva preplatených poukážok sa 41 percent týka slnečných kolektorov, 24 perc. tepelných čerpadiel, 24 perc. fotovoltických panelov a 11 perc. kotlov na biomasu.

Výrazne skrátený čas medzi jednotlivými kolami od apríla tohto roku ukázal, že obrovský záujem o poukážky neustáva a jednotlivé kolá trvajú len pár minút. Napríklad 29. júna t.r. v 12. kole to bolo osem minút a SIEA vydala 559 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.

Kolektor-5-X.jpg


Štát prepláca 30-50 perc. nákladov

Doterajší priebeh vydávania poukážok ukazuje, že Slováci si vedia veľmi dobre spočítať, že dotované zariadenia na využívanie OZE sú mimoriadne výhodné, myslí si Alfréd Gottas, riaditeľ firmy Thermo|Solar Žiar, najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov a zároveň aj predajcu fotovoltických zostáv. Štát prepláca 30 až 50 perc. všetkých nákladov vrátane montáže. Poukážky zlacňujú tieto zariadenia tak, že sa stávajú nielen ekologickými, ale aj ekonomicky veľmi zaujímavými. Kúpa dotovaných zariadení je tak podľa A. Gottasa výhodnejšou investíciou než akékoľvek sporenie.

"Dotácie nielenže znižujú návratnosť investícií do OZE až na polovicu, ale po ich zaplatení má zákazník v ďalšom období značne zníženú energetickú náročnosť domácnosti. My ako výrobcovia na základe doterajších skúseností predpokladáme, že záujem potrvá ešte niekoľko rokov. Dôležité je, aby sa podpora v nejakej forme zachovala aj po roku 2020," hovorí šéf Thermo|Solaru.

Kolektor-4-X.jpg


Peňazí je zatiaľ dosť

Podľa A. Gottasa nemecké poznatky s dotačnými programami aj slovenská skúsenosť s prvými dotáciami na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody (apríl 2009 až október 2011, zhruba 6,5 mil. eur) ukázali, že prerušenie dotácii vždy znamená prepad predaja a využívania OZE. Trh sa potom sám nevie naštartovať a čaká na ďalšie dotácie. Bude preto potrebné včas prijať rozhodnutie o tom, ako ďalej po vyčerpaní prostriedkov z projektu Zelená domácnostiam.

Dovtedy je ešte dosť času i peňazí, poznamenáva riaditeľ Thermo|Solaru. Záujemcovia by si mali v spolupráci s realizačnou firmou v prvom rade ujasniť, o aké zariadenia majú záujem, a nechať si vypracovať ponuku na mieru. Veď len pri slnečných kolektoroch je na výber dovedna vyše 300 typov registrovaných slnečných kolektorov.

"Platí, že domácnosti do 30 dní od vydania poukážok na kúpu a inštaláciu zariadení na využívanie OZE ich musia odovzdať spolu s podpísanými zmluvami zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace. Individuálni žiadatelia však môžu byť sklamaní, ak sa im poukážka neujde a už s ňou rátali. Ak chcú preto uspieť, mali by sa pripraviť už v predstihu, mať k dispozícii dobrý počítač a kvalitné pripojenie na sieť, aby sa mohli ihneď registrovať, keď sa kolo začne," dodáva A. Gottas.

Kolektor-3-X.jpg

Foto: Thermo|Solar Žiar

Podobné články