Štát podporí nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

25.04.2019, Marcela Danišová, SITA | Úsporné bývanie, energie

Štát bude poskytovať príspevok na novostavby rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Chce tým motivovať ľudí k zintenzívneniu výstavby takýchto rodinných domov.

Po roku 2020 sa táto podmienka bude vyžadovať pri každej novostavbe. Umožní to novelizácia zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú už podpísal prezident republiky Andrej Kiska. Novelu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, účinnosť nadobudne 1. mája 2019.

Rodinny-dom-energie-1-X.jpg


Príspevok maximálne 8-tis. eur

Príspevok na rodinný dom bude možné poskytnúť vo výške maximálne 8-tisíc eur, podobne ako v prípade zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie rodinného domu je možné ešte zvýšiť najviac o 800 eur na náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, ako aj na vypracovanie žiadosti o príspevok a energetického certifikátu.

Žiadatelia príspevok získajú po dokončení domu v prípade, ak je dom určený na bývanie, celková podlahová plocha nie je väčšia ako 200 štvorcových metrov, leží na území Slovenska a bol skolaudovaný po 31. decembri 2014. Zároveň musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie. To znamená, že dom má mať kvalitnú tepelnú izoláciu a využívať energiu z obnoviteľných zdrojov.


Triedy podľa potreby primárnej energie

V súvislosti s dotáciou sa uvádza pojem takmer nulový dom. Slovenská legislatíva používa kategorizáciu budov do energetických tried A až G podľa potreby primárnej energie. Najmenej prísne štandardy úspory energií spĺňajú domy úsporné, nasledujú nízkoenergetické (kategória B), ultranízkoenergetické (kategória A1, požadované pre všetky nové budovy od 1. januára 2016) a domy s takmer nulovou potrebou energie (kategória A0, požadované pre všetky nové budovy od 1. januára 2021).

Často sa v praxi stretávame aj s pojmom pasívne domy. Tie však majú kritériá nastavené inak a hoci sú z hľadiska šetrenia energií vynikajúce, nemusia byť zároveň zatriedené do triedy A0.

Rodinny-dom-energie-2-X.jpg


Podmienky dotácie

Legislatíva zavádzajúca príspevok na výstavbu takmer nulových domov vo výške 8-tis. eur začne platiť o niekoľko dní. O dotáciu môže požiadať každý, kto splní tieto podmienky:

  • stavia rodinný dom na území Slovenska, celková podlahová plocha budovy je najviac 200 m²;
  • rodinný dom sa využíva výlučne na bývanie, žiadateľ je jeho vlastníkom, občanom EÚ a má trvalý pobyt na Slovensku;
  • stavebné konštrukcie domu spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie;
  • na rodinný dom nebol poskytnutý iný príspevok podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov alebo podpora na obstaranie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Žiadosť o príspevok musí obsahovať aj projektovú dokumentáciu rodinného domu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie a fotodokumentáciu objektu.


Povedomie o takmer nulových domoch je nízke

Podľa Združenia výrobcov murovacích materiálov sa záujem Slovákov o šetrenie energie a zdravé bývanie v posledných rokoch zvýšil. Ľudia žiadajú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti stien, ako vyžadujú normy, a v projektoch sa často objavujú moderné spôsoby vykurovania a prípravy teplej vody.

K takmer nulovým domom sa prax na Slovensku značne priblížila, ale cieľ dostať sa do kategórie A0 energetickej certifikácie má málokto. Ekologické kritériá sú pri rozhodovaní o spôsobe výstavby stále až na konci záujmu. Ľudí zaujíma skôr životnosť, akumulácia tepla a spracovanie, čo sú silné stránky murovacích materiálov, ktoré zároveň priaznivo vplývajú na ich ekologickú bilanciu.

"Na Slovensku platia už teraz prísne požiadavky noriem na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Prechod z ultranízkoenergetických domov, ktoré sú povinné teraz, na takmer nulové domy bude vyžadovať najmä zníženie strát tepla vetraním a zavedenie obnoviteľných zdrojov. Zvýšené nároky na kvalitu konštrukcie majú vplyv na pracovníkov a z našich skúseností vieme, že je ťažké zmeniť návyky a ľudia na to zväčša pripravení nie sú," hovorí predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov Martin Mihál.

5b-Depositphotos_11942296_dom-1-X.jpg


Úloha projektantov čoraz dôležitejšia

Pri výstavbe domu s takmer nulovou potrebou energie je v prvom rade potrebné splniť kritérium minimálnych tepelnotechnických požiadaviek na obálku budovy. Pri dosiahnutí takmer nulovej spotreby energie následne pomôžu obnoviteľné zdroje energií. "Ich využitie musí navrhnúť projektant pre každý dom osobitne, keďže sa nedá uplatniť jedno univerzálne riešenie. Niektoré oblasti nemajú napríklad prístup k plynu, iné majú možnosť čerpať energiu tepelným čerpadlom, v iných prípadoch je výhodné použiť tepelné kolektory alebo fotovoltické články," dopĺňa podpredseda združenia Gabriel Szöllösi.

Dosiahnuť požadované parametre sa dá len vhodným aplikovaním správnych materiálov, použitím moderných technológií, premyslenou orientáciou budovy, usporiadaním miestností a podobne. Pri využití moderných murovacích materiálov dnes už nie je potrebné ísť s tepelnou ochranou do veľkých extrémov, dodávajú predstavitelia združenia.

Foto: AMI Communications, Depositphotos

Podobné články