Tretie kolo finančnej podpory pre OZE vyhlásia v druhej polovici júna

07.06.2016, SITA | Úsporné bývanie, energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa už intenzívne pripravuje na tretie kolo poskytovania štátnej podpory pre domácnosti na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE).

Domácnosti, ktoré chcú investovať do kúpy a inštalácie malej elektrárne či teplárne a nevyužili prvé dve kolá projektu Zelená domácnostiam, tak budú môcť urobiť v blížiacom sa treťom kole. "Ďalšie kolo národného projektu spolufinancovaného z európskych prostriedkov určené pre domácnosti v mimobratislavských krajoch by sme chceli vyhlásiť v druhej polovici júna tohto roku," informuje Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA.

Presný termín zatiaľ nie je stanovený. Dôvodom podľa agentúry je fakt, že spôsob financovania národných projektov má svoje špecifiká a veľa žiadostí bolo doručených až v posledných dňoch pred skončením platnosti poukážok. "Kompletizujeme dokumenty k žiadostiam o preplatenie už vydaných poukážok, z ktorých veľké množstvo bolo doručené v posledných dňoch," poznamenáva S. Gavorová. Agentúra o podmienkach tretieho kola a jeho presnom dátume vyhlásenia bude včas informovať.

12b-shutterstock_58741993-1-X.jpg


Dôležitá zmena

Tretie kolo čaká aj jedna závažná zmena. Skráti sa čas na uplatnenie poukážky, ktorú domácnosť po prejavení záujmu dostane od agentúry. Na využitie poukážok mali domácnosti v prvom kole šesť mesiacov, v druhom štyri.

"Na inštalácie je teraz vhodná sezóna a postupné skracovanie lehoty sme plánovali od začiatku projektu. Skúsenosti z prvých dvoch kôl jednoznačne ukazujú, že tri mesiace sú dostatočný čas, ak je domácnosť pripravená, riadi sa našimi odporúčaniami a dohodne si vopred so zhotoviteľom inštaláciu zariadenia v stanovenom termíne," poznamenáva S. Gavorová.

Kratšia platnosť poukážok má podľa nej domácnosti a zhotoviteľov motivovať, aby zreálnili svoje plány aj kapacity a zbytočne neblokovali peniaze pre iné, pripravenejšie domácnosti.


Zatiaľ preplatili poukážky za 2,8 mil. eur

Aktuálne je platných vyše 3 200 poukážok. Z nich doteraz SIEA preplatila poukážky za 2,8 milióna eur. Tie sa týkajú žiadostí, ktoré boli posúdené do konca apríla. "Až v priebehu mája bolo doručených ďalších 1 200 žiadostí o preplatenie poukážok. Viac ako tisíc poukážok si však zhotovitelia nechali na poslednú chvíľu," konštauje S. Gavorová.

Celkovo agentúra v prvom a druhom kole vydala 4 699 poukážok v hodnote vyše 10 mil. eur. Takmer tisíc poukážok však zostalo nevyužitých. Príspevok na inštaláciu slnečných kolektorov, fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel či kotlov na biomasu pokrýva v priemere 30 a maximálne 50 percent z celkových oprávnených výdavkov na systém.

Foto: Shutterstock

Podobné články