Zelená domácnostiam: výrobcovia sa musia znovu zaregistrovať

12.11.2018, SITA | Úsporné bývanie, energie

Výrobcovia malých obnoviteľných zdrojov energií sa musia znovu registrovať do projektu Zelená domácnostiam. V úvodnej časti projektu, ktorá sa onedlho skončí, bolo zaregistrovaných 3 601 zariadení.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už zverejnila podmienky na registráciu zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v druhej fáze projektu Zelená domácnostiam. Registrácia je otvorená od 12. novembra tohto roku. Poukážku, na základe ktorej si slovenská domácnosť môže uplatniť dotáciu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií, je možné vydať iba pre registrované zariadenia.

Kolektory-wohnenregional-de-1-X.jpg

"Naplnenie nového zoznamu si vyžaduje v najbližších týždňoch spoluprácu výrobcov, predajcov a zhotoviteľov. Osobitnú pozornosť by mali venovať najmä kotlom na biomasu a tepelným čerpadlám, pri ktorých boli upravené technické podmienky tak, aby zohľadňovali zmeny legislatívy a zmeny na trhu. Aby mohli byť čerpadlá a kotly do zoznamu zaregistrované, je potrebné doručiť žiadosť vrátane príloh preukazujúcich splnenie technických podmienok," uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

V úvodnej časti národného projektu Zelená domácnostiam, ktorá sa k záveru tohto roku končí, bolo zaregistrovaných 3 601 zariadení, z toho 1 430 druhov tepelných čerpadiel, 771 kotlov na biomasu, 1 048 fotovoltických panelov, 351 slnečných kolektorov a jedna veterná turbína. Mnohé zo zariadení nie sú už dostupné z dôvodu ukončenia výroby, sú aj prípady, keď výrobca zanikol. Aj zoznamy ďalších druhov zariadení je podľa S. Jurikoviča preto potrebné aktualizovať.

"Pri slnečných kolektoroch, fotovoltických paneloch a veterných turbínach zostávajú technické podmienky rovnaké. Slnečné kolektory a fotovoltické panely, ku ktorým bola podaná žiadosť o poukážku alebo boli registrované v roku 2018, budú automaticky prenesené do nového zoznamu. Ostatné sú navrhnuté na vymazanie," zdôraznil S. Jurikovič.

Pred začatím pokračovania projektu Zelená domácnostiam je podľa SIEA vhodné aktualizovať aj technické parametre zariadení využívajúcich slnečnú energiu. Napríklad pri podporovaných solárnych kolektoroch, ktoré musia každých desať rokov absolvovať recertifikáciu parametrov. To môže byť dôvodom na podanie žiadosti o vymazanie zariadenia a následne na podanie žiadosti o novú registráciu.

Ilustračné foto: wohnenregional.de

Podobné články