Banskoštiavnický Guliver ukazuje nové cesty, ako sa dá stavať

26.08.2023, Tereza Štosová | Budovy

Moderné postupy v stavebníctve nie sú na Slovensku ešte celkom bežné a ak sa objavia, tak najmä v komerčnej sfére. Vývoj však ide dopredu. Cieľom by mala byť snaha rozšíriť nové znalosti na čo najširšie spektrum nehnuteľností, a to aj na tie, čo sú financované z verejných zdrojov.

Odhaduje sa, že len 10-percentné zefektívnenie verejného obstarávania na Slovensku by mohlo v investíciách priniesť úsporu v objeme 370 miliónov eur ročne. Pritom potenciál na zlepšenie je ešte oveľa väčší. Inšpiráciou môže byť projekt Súkromnej základnej školy Guliver v Banskej Štiavnici. Tá vyniká nielen výnimočnou architektúrou, ale aj priebehom výstavby s využitím poprednej európskej platformy na digitalizáciu v stavebníctve PlanRadar.

Guliver-BS-skola-1-X.jpg


Súkromné zariadenie pre 180 žiakov

Realizácia súkromnej školy Guliver s kapacitou pre 180 žiakov beží od roku 2018 a je rozdelená do dvoch fáz: výstavba školskej budovy, ktorá je zasadená do vonkajšieho parku s nádvorím, plus športového areálu (od telocvične cez atletický ovál a lezeckú stenu až po bazén) a parkovisko. V roku 2021 sa dokončila hlavná budova školy, v súčasnosti prebieha dostavba objektu ZSG DO 1. Plánovaný termín schválenia je ešte v auguste.

Unikátny komplex z pera architektonického štúdia Richard Murgaš Architects vzniká na mieste mestského brownfieldu v blízkosti železničnej stanice v Banskej Štiavnici. Architekti stavili na jednoduchý dizajn sivého kvádrového monolitu s čistými líniami doplnenými geometrickými vzormi.

Guliver-BS-skola-2-X.jpg


Škola nemá štandardné usporiadanie

Medzi najdôležitejšie prvky hlavnej budovy patrí sklenená fasáda pokrytá textilnou membránou, čo zaručuje správny pomer svetla a tienenia v triedach s výhľadom von bez výrazného rozptyľovania počas vyučovania. Naopak, večer, keď je budova osvetlená zvnútra, sa okoloidúcim ukazuje farebný interiér školy.

Všetky strechy sú pokryté extenzívnou zeleňou, o vnútorný komfort sa stará inteligentný systém riadenia budovy. V závislosti od množstva slnečného svitu a hladiny CO₂ automaticky spustí vetranie či klimatizovanie priestorov, ich zatemnenie alebo nastavenie správnej intenzity umelého osvetlenia.

Na prvý pohľad je zrejmé, že táto škola nemá štandardné usporiadanie. Jednotlivé triedy sú zoskupené maximálne do trojíc na jednom polposchodí. Spolu s oddychovou zónou, miestnosťami pre prácu v tímoch a potrebnými šatňami vytvárajú prvok tzv. klastrov, ktorých sú v škole štyri. Keďže budova nemá chodby, sú navzájom spojené ramenami obytného schodiska. Vzhľad školy zaujal aj odborníkov a vďaka tomu objekt získal dve nominácie v súťaži CE ZA AR 2021.

Guliver-BS-skola-3-X.jpg


Digitálna aplikácia a prehľad o stavbe

Pri realizácii kampusu Guliver má kompletné riadenie projektu na starosti inžinierska kancelária Cam-am, ktorá zabezpečuje tak projektový manažment, ako aj technický a stavebný dozor s koordináciou všetkých činností, so zadávaním projektov a s ich plnením na stavbe.

"PlanRadar považujem za komplexný nástroj riadenia výstavby a celkovej koordinácie prác. Kedysi sme skúšali aj iné riešenia, ale technicky nám nevyhovovali, keďže bolo treba skombinovať niekoľko rôznych platforiem a tie boli často nekompatibilné. Naopak, implementácia PlanRadaru bola intuitívna a v súlade so softvérom, na ktorý sme už boli zvyknutí," hovorí Miroslav Hriň, riaditeľ a hlavný technický supervízor kancelárie Cam-am.

Guliver-BS-skola-4-X.jpg

Spresňuje, že softvér začali používať, keď sa projekt Guliver rozbiehal, a aj vďaka podpore spoločnosti PlanRadar všetko fungovalo bez problémov. Cam-am ho dnes nasadila na 11 projektoch na Slovensku s hodnotou 50 mil. eur a sústreďuje v ňom zhruba 70 percent svojich procesov.

Zapojenie celého tímu do používania aplikácie bolo postupné. "Na projekte základnej školy Guliver spolupracuje s využitím PlanRadaru približne 12 technicko-hospodárskych pracovníkov a 20 firiem so svojimi internými tímami. Aplikáciu používajú najmä vedúci pracovníci ako stavbyvedúci, majster, stavebný dozor či projektant, ktorí potom odovzdávajú aktuálne informácie zo stavby svojim ľuďom," vysvetľuje M. Hriň.

Guliver-BS-skola-5-X.jpg


Výhody PlanRadaru v praxi

Zavedenie inovatívneho systému pre digitalizáciu procesov v stavebníctve PlanRadar prináša viacero výhod. Podľa skúseností M. Hriňa obmedzuje potrebu schôdzok na prerokovanie ďalších krokov a postupu výstavby o 10 perc., znižuje množstvo e-mailovej komunikácie o 30 perc. a umožňuje efektívnu tvorbu reportov s úsporou času až o 50 perc.

"Výsledkom používania PlanRadaru je zvýšenie počtu dokončených úloh zhruba o tretinu a zlepšenie celkovej produktivity o 60 perc. v jednotlivých procesoch, ako sú návštevy a kontroly na stavbe, tvorba reportov o prebiehajúcej činnosti atď. Napríklad vytvorenie a distribúcia tiketov s presným popisom a lokalizáciou chyby či nedorobku zaberie približne päť minút. Vďaka možnosti vykonávať kontroly a schvaľovať rozličné záležitosti na diaľku sa tiež znižuje počet návštev na stavbe. V našom prípade zhruba o päť mesačne, čo sú všetko vítané a pre nás zásadné úspory času," uvádza M. Hriň.

Výrazne sa zlepšila aj tímová práca. Vďaka PlanRadaru sa počet interakcií zvýšil až o polovicu, pretože je možné kedykoľvek komunikovať na diaľku. "Vďaka jednoduchému zdieľaniu informácií naša angažovanosť v tíme išla hore a celková spolupráca je teraz efektívnejšia," poznamenáva M. Hriň. Pomocou digitalizácie sa podľa neho podarilo znížiť množstvo papierových dokumentov o 60 perc. v prípade papierových plánov a o 30 perc. z hľadiska množstvo papiera na mieste.

Guliver-BS-skola-6-X.jpg

 

PlanRadar a Cam-am na projekte Guliver

  • Digitalizovaných bolo zatiaľ okolo 300 dokumentov, z toho približne 100 reportov.
  • Vytváranie a distribúcia jedného tiketu s presným popisom a lokalizáciou zaberie okolo päť minút.
  • Doteraz na projekte vzniklo 200 tiketov.
  • Používanie PlanRadaru šetrí približne päť návštev na stavbe mesačne.
  • Tímová spolupráca sa s PlanRadarom zlepšila o 50 perc.
  • Celkovo sa eliminovalo zhruba 60 perc. papierových plánov.

Guliver-BS-skola-7-X.jpg

Foto: Tomáš Manina, Cam-am

Podobné články