Antikondenzačné sklo ClimaGuard Dry: stop zahmleným oknám

16.03.2013, Martina Goffová | Materiály, technológie, konštrukcie

Komu by neprekážali zahmlené okná, keď sa na sklách kondenzujú vodné pary? Tento jav vzniká často paradoxne v dôsledku neustále sa zlepšujúcich vlastností moderných tepelnoizolačných skiel.

Riešením môže byť použitie antikondenzačných okenných skiel, napríklad ClimaGuard Dry od spoločnosti Guardian, píše firma vo svojej tlačovej správe.

Kondenzácia je fyzikálny jav spočívajúci v zrážaní vodných pár. Dochádza k nemu, keď je teplota skla nižšia ako teplota okolia. Inak povedané, keď dôjde ku kontaktu teplého a vlhkého vzduchu s chladným povrchom skla, na povrchu vzniknú kvapky vody. Tento jav, aký poznáme aj v podobe rosy, je bežný ráno v oblastiach s vysokou vlhkosťou vzduchu. V prípade skiel sa kondenzácia často vyskytuje na strešných oknách, pretože vodorovné sklo sa ochladzuje rýchlejšie.

Ako účinne predchádzať vzniku kondenzácie na strešných oknách? Zdalo by sa, že stačí použiť okná s vyšším koeficientom priepustnosti tepla U. V takomto prípade uniká z interiéru toľko tepla, že stačilo by ohriať i vonkajšie sklo izolačného dvojskla či trojskla a ku kondenzácii pár nedôjde.

Toto riešenie však vytúžený výsledok neprináša: horšia tepelná izolácia znamená vyššie náklady na kúrenie a negatívne pôsobí aj na životné prostredie. Preto treba použiť technologicky pokročilejšie materiály.

Jedným z nich je sklo Guardian ClimaGuard Dry. Inovatívne tepelné izolačné sklo s vrstvou zamedzujúcou zrážaniu spôsobuje, že teplo zostane v miestnosti a ku kondenzácii nedochádza ani na vonkajšom povrchu skla. Preto je vhodné takisto na strešné okná. ClimaGuard Dry možno použiť v oknách s dvojsklami aj trojsklami s nízkoemisnými a protislnečnými vrstvami. Na dosiahnutie konečného efektu však musí byť sklo ClimaGuard Dry kalené.

Autorka pracuje v spoločnosti PRAM Consulting, s.r.o., Bratislava

Foto: Guardian