Úsporné sklo od Guardianu je určené najmä pre zelené budovy

10.05.2013, Martina Goffová | Materiály, technológie, konštrukcie

Koncept tzv. zelených budov je trendom už niekoľko desaťročí a je stále na vzostupe. Trvalo udržateľné budovy sú ohľaduplné k životnému prostrediu po celý čas svojho životného cyklu.

Tieto stavby zohľadňujú "zelené" kritériá od samotného začiatku projektu, pri výbere pozemku cez proces výstavby a prevádzku budovy až po prípadnú renováciu alebo likvidáciu. Efektívne využívajú energetické a prírodne zdroje.

K dosiahnutiu tohto cieľa do značnej miery prispieva aj správne zvolené sklo. Spoločnosť Guardian a jej výrobok SunGuard Advanced Architectural Glass spĺňajú náročné požiadavky na sklo, vďaka ktorým je možné označovať budovy ako ekologické a "zelené".

Projektovanie budov, ktoré skvalitňujú vnútorné prostredie a súčasne sú ohľaduplné k prírode, je cieľom metodiky hodnotenie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ktorú vytvorila americká Rada pre ekologicky úsporné budovy. Systémov hodnotenia sa používa vo svete viacero.
 

Hodnotenie podľa metodiky LEED

Metodika LEED propaguje trvalo udržateľné budovy udeľovaním bodov za nižšiu spotrebu energie, zlepšenie kvality vnútorného prostredia a podporu celkového, trvalo udržateľného prístupu k objetkom. Vo väčšine prípadov je splnenie požiadaviek metodiky LEED dobrovoľné, avšak čoraz viac zákazníkov z verejného aj zo súkromného sektora na ich splnení trvá. SunGuard Advanced Architectural Glass umožní získať body v piatich zo siedmich kategórii hodnotených touto metodikou.

Len málo materiálov dokáže urobiť budovu ekologicky úspornejšou rýchlejšie ako vysokoúčinné sklo. Produkty SunGuard ponúkajú rozsiahly výber povrchovo upravených, pokovovaných skiel a zárpveň pekný vzhľad, komfort, funkčnosť a energetickú úspornosť.

Aby budova získala certifikát podľa metodiky LEED, musí získať aspoň 40 zo 110 možných bodov. Možné sú rozličné úrovne certifikácií. Hoci metodika LEED neslúži na certifikáciu konkrétneho výrobku, produkty SunGuard Advanced Architectural Glass dokážu pomôcť získať až 34 bodov.
 

City Green Court v Prahe

Sklá od Guardianu sú aj na budove City Green Court v Prahe. Je to prvá komerčná stavbu s hodnotením LEED Platinum v Českej republike. Ide o presklenú obdĺžnikovú budovu s energeticky úsporným plášťom a mechanickými systémami, ktoré znižujú spotrebu energie a zabezpečujú komfortnú vnútornú klímu.

Dominantou budovy je centrálne átrium, ktoré siaha od prízemia až po strešné okná a je v ňom živý strom a stena obrastená zeleňou. Osemposchodová budova sa inšpiruje českým kubizmom a zohľadňuje architektúru susedných stavieb vo štvrti, kde stojí.

Plášť budovy tvorí energeticky úsporná sklenená fasáda, ktorá slúži ako prvá línia obrany pred únikmi energie. Južná a západná fasáda je vybavená zvislými lamelami, ktorých sklon ochraňuje interiér pred nadmerným slnečným žiarením; severná a východná fasáda sú zas otvorené priechodu svetla. Z južnej a zo západnej fasády vystupujú balkóniky, ktoré exteriér rozčleňujú a umožňujú vystúpiť pred plášť budovy.

Autorka pracuje v spoločnosti PRAM Consulting, s.r.o., Bratislava

Podobné články