Thermo|Solar Žiar a SAPI školia odborníkov na obnoviteľné zdroje

18.02.2015, Štefan Kuča | Odborné akcie, veľtrhy, súťaže

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) na Slovensku sú na okraji pozornosti štátu. Podporuje ich a propaguje len minimálne, a tak aj záujem Slovákov o využívanie ich energetického potenciálu vädne.

Využívanie obnoviteľných zdrojov v celospoločenskom rozsahu v poslednom čase devalvujú aj negatívne správy týkajúce sa výrobcov elektriny z OZE. Najväčší slovenský producent slnečných kolektorov Thermo|Solar vynakladá preto značné úsilie a investuje do osvety v oblasti využívania OZE, čím za nemalé náklady vlastne supluje štát, hovorí Alfréd Gottas, technický riaditeľ Thermo|Solaru Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

Firma je nielen výrobcom, ale aj školí všetkých záujemcov vo sfére inštalácie slnečných tepelných i fotovoltických systémov, dokonca aj z radov konkurencie. Venuje sa tiež skúšobníctvu a na svojich webových stránkach poskytuje potenciálnym zákazníkom i poradenstvo. Počet návštevníkov prekročil už 550-tisíc.

Solarny-panel-dom-X.jpg


Školenie predbežne v marci

"Najbližší termín školenia pre inštalatérov slnečných tepelných a fotovoltických systémov zatiaľ nebol pevne stanovený. Predbežne ho plánujeme na 11. až 13. marca 2015. Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov zo segmentu fotovoltiky aj z oblasti termiky. Ďalšie termíny určíme priebežne, predpokladom je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov. Záujemcom preto odporúčame absolvovať akreditované školenie v marcovom termíne," poznamenáva A. Gottas.

Ide o spoločný projekt Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosti Thermo|Solar Žiar, ktorý plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 133/2012. Školenie je spojené so skúškou a s vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009.

Školenie sa začne termickými systémami a výklad postupne prejde k fotovoltike:

  • 11. marca: Modul Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov
  • 12. marca: Modul Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov + Modul Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov
  • 13. marca: Modul Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov


Kvalifikačné požiadavky

Formulár na predbežné prihlásenie je na www.sapi.sk alebo stačí kliknúť TU. Školenie sa bude konať v priestoroch spoločnosti Thermo|Solar v Žiari nad Hronom. Organizátori pripomínajú, že zrejme ako jediný projekt v tejto oblasti sú schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platiteľa DPH.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi ministerstvami hospodárstva a školstva stanovené nasledovne: stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru; pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v odbore, ak záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov (znamená to, že pôvodná požiadavka na § 22, resp. § 21 (elektrotechnici) je neplatná).


Zákony na stiahnutie

Smernica Európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES
o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES

Zákon 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška 133/2012 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah skúšky, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia pre inštalatérov

Foto: Altrendo images

Podobné články