Povoľovanie stavieb rodinných domov sa má zrýchliť o tri mesiace

18.07.2013, SITA | Správy zo stavebníctva

Povoľovanie malých stavieb sa má zrýchliť zhruba o tri mesiace. Namiesto terajších dvoch konaní, územnom a stavebnom, bude len jedno, a to stavebné konanie spolu s rozhodnutím o umiestnení stavby.

Nový stavebný zákon: konanie na úradoch má byť jednoduchšieTýka sa to aj stavieb rodinných domov s plochou do 300 štvorcových metrov. Umožňuje to návrh nového stavebného zákona, ktorý pripravilo a už predstavilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Jedným z hlavných prínosov nového stavebného zákona bude podľa rezortu efektívnejšie rozhodovanie a menej byrokracie.

Konanie na úradoch má byť jednoduchšie nielen pre podnikateľov, ale aj občanov. Zároveň sa má zvýšiť profesionalita rozhodovania stavebných úradov a zlepšiť poriadok v území. "Chceme občanom a podnikateľom, ale aj verejnej správe uľahčiť život, aby bolo menej zbytočnej byrokracie," hovorí štátny tajomník ministerstva František Palko.

"Ak sa niekto rozhodne stavať rodinný dom do 300 m2, nebude už musieť absolvovať tortúru a procedúru v rámci územného konania, ako sa to stáva dnes. Bude iba jedno konanie, a to stavebné konanie," pokračuje. Celý tento proces sa oproti súčasnosti tak skráti o tri mesiace.

Navrhovaný nový zákon vychádza v ústrety aj podnikateľom, resp. investorom. Územné konanie sa má spojiť s posudzovaním vplyvov stavby na životné prostredie, čo bude znamenať skrátenie o sto dní.

 

Územné konania postupne zaniknú

Všetky obce podľa návrhu zákona budú musieť mať do konca roku 2034 územný plán. Odborné činnosti pre stavebníctvo by malo zabezpečovať 230 obcí v sídle stavebného obvodu. V súčasnosti totiž okolo 2 900 obcí plní aj úlohu stavebného úradu.

"Postupne chceme ustúpiť od územných konaní, aby už neboli a bolo iba stavebné konanie. To však predpokladá, že obce budú mať zastavovací plán," vysvetľuje F. Palko. To podľa neho bude možné, ak všetky obce na Slovensku budú mať vypracované a schválené zastupiteľstvami územné plány.

"Dnes je právny stav taký, že územné plány majú len obce s počtom obyvateľov je nad 2-tisíc. Podľa návrhu zákona budú musieť mať do roku 2034 územné plány všetky obce," poznamenáva štátny tajomník. Do konca roku 2020 by mali mať územný plán všetky obce nad tisíc obyvateľov, do konca roku 2027 obce nad 500 a do tisíc obyvateľov a do konca roku 2034 aj obce do päťsto obyvateľov.

 

Úradníci by mali byť profesionálnejší

Návrh stavebného zákona počíta aj s reorganizáciou prvostupňových stavebných úradov v obciach. Konanie o odborných činnostiach navrhuje ministerstvo presunúť do 230 obcí, resp. úradov v sídle stavebného obvodu. Podľa F. Palka by sa tým mala zvýšiť profesionalita ľudí na týchto úradoch, ako aj ich efektívnosť.

"Pred tým, ako pracovník bude môcť vykonávať túto činnosť, bude musieť mať prax v odbore. V prípade vysokoškoláka bude musieť mať najmenej dvojročnú prax a v prípade stredoškoláka najmenej päťročnú," spresňuje F. Palko. Momentálne môže byť stavebným úradníkom ktokoľvek, kto má vzdelanie, ale nemusí mať odbornú prípravu. "Tento stav je neudržateľný, výsledkom je, že na tomto úseku máme veľmi veľa problémov," dodáva.

 

Verejná diskusia potrvá do 15. septembra

Pri technicky náročných stavbách mostov, tunelov a výškových budov sa stavebné konanie sprísni, najmä posudzovanie odolnosti a stability stavby. Povinné budú dva statické posudky. Zvýši sa zároveň dôraz na stavebný dozor. Namiesto štyroch územných konaní o umiestnení stavby, využití územia, chránenom území, resp. ochrannom pásme a stavebnej uzávere budú dve konania, a to o umiestnení stavby a zmene využívania pozemkov.

Verejná diskusia k návrhu stavebného zákona bude trvať do 15. septembra t.r., potom ho ministerstvo predloží na rokovanie vlády. Navrhovaná účinnosť nového zákona je 1. júla 2014 a nahradí už nevyhovujúci stavebný zákon z roku 1976.

Na príprave návrhu stavebného zákona sa podieľala 55-členná pracovná skupina, rozdelená na podskupiny pre územné plánovanie a výstavbu. Boli v nej zástupcovia štátnej správy a územnej samosprávy, profesných združení a organizácií, akademickej obce, expertov z praxe, zamestnávateľských zväzov a združení v oblasti stavebníctva.