Vlastníci bytov sa stále musia starať o chodníky, ktoré nevlastnia

07.12.2017, SITA | Bývanie, ceny, financovanie

Vlastníci bytov sa aj túto zimu musia starať o chodníky, ktoré nevlastnia. Návrh novelizácie zákona, ktorá by to zmenila, je síce už v parlamente, ale jej platnosť sa bude týkať vlastníkov bytov a nehnuteľností až budúcu zimu.

"Zatiaľ stále platí aktuálna právna úprava. Nedostatky v zjazdnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre peších vrátane priechodov pre chodcov sú povinní odstraňovať správcovia týchto komunikácií. Vyplýva to zo zákona o cestných komunikáciách. Inak je to však s chodníkmi priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou. Cestný zákon ukladá povinnosť starať sa o údržbu takýchto chodníkov paradoxne nie majiteľovi chodníka, ale vlastníkom, správcom alebo užívateľom priľahlej nehnuteľnosti," upozorňuje Anna Krajčiová, riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.

48b-shutterstock_407206075-1-X.jpg

Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľnosti podľa zákona zároveň aj zodpovedajú za škody, ktoré vznikli v dôsledku poľadovice alebo snehu na chodníku, ak bez prieťahov nezabezpečili ich odstránenie. "Podrobnejšie sú povinnosti pri udržiavaní chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam určené vo všeobecných záväzných nariadeniach jednotlivých miest a obcí. Upravujú napríklad čas, dokedy musí byť chodník vyčistený, šírku priechodnosti, druh posypového materiálu a podobne. Za nesplnenie týchto povinností hrozia vlastníkom, správcom a užívateľom priľahlých nehnuteľností okrem náhrady vzniknutej škody aj ďalšie sankcie," hovorí A. Krajčiová.

Verí, že blížiaca sa zima je posledná, keď platí terajšia podoba zákona. "Združenie bytového hospodárstva už dlho navrhuje zmeniť toto ustanovenie zákona, ktoré pochádza ešte z 80. rokov minulého storočia. V Českej republike nastala zmena v roku 2009. Zimná údržba priľahlých chodníkov, ktoré sú spravidla vo vlastníctve miest a obcí, odčerpáva finančné prostriedky z fondu opráv a údržby bytového domu. Tieto peniaze sú pritom prioritne určené na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu spoločných častí a zariadení domu, a nie na nákup posypového materiálu, lopát a odhŕňačov," poznamenáva A. Krajčiová. Navyše podľa nej nie každý vlastník bytu je zo zdravotných, pracovných či rodinných dôvodov schopný bez prieťahov chytiť lopatu a postarať sa o odpratanie snehu.

Každý majiteľ bytu by mal podľa A. Krajčiovej vedieť, ako sa v jeho bytovom dome zabezpečuje zimná údržba a kto za ňu zodpovedá. "Ani pri maximálnom úsilí však nie je možné zabrániť v plnom rozsahu vzniku prípadných škôd alebo úrazov v súvislosti so snehom a s ľadom," dodáva s tým, že počasie sa môže zmeniť veľmi rýchlo a náhly odmäk alebo naopak, zamrznutie roztopeného snehu či mrznúce mrholenie môže spôsobiť aj majiteľom bytov nemalé starosti.

Foto: Shutterstock

Podobné články