Aké poistné riziká hrozia pri zmene vlastníka nehnuteľnosti?

12.05.2023, Juliana Murcínová | Bývanie, ceny, financovanie

Predaj, kúpa a dedenie nehnuteľnosti sú spojené s viacerými povinnosťami. Okrem štandardných zápisov súvisiacich so stavom energií, zápisom v katastri nehnuteľností či ohlasovacími povinnosťami pre platenie koncesionárskych poplatkov či komunálneho odpadu, niekoľko povinností sa týka aj poisťovne. Pravdaže, v prípade, ak je nehnuteľnosť poistená.

Stahovanie-1-X.jpg


Pri predaji oznámte zmenu poisťovni

Ak predávate poistenú nehnuteľnosť, byt alebo dom, poistná zmluva zmenou vlastníka automaticky zaniká. Poisťovňa na jej úplné zrušenie potrebuje listiny potvrdzujúce zmenu vlastníka.

"Aby poisťovňa poistnú zmluvu zrušila, je dôležité, aby dostala podnet od klienta. Ten musí požiadať o zrušenie poistnej zmluvy a predložiť informáciu preukazujúcu zmenu vlastníctva, napríklad list vlastníctva alebo rozhodnutia katastra nehnuteľností SR," hovorí Barbora Lipanová, manažérka správy poistných zmlúv v poisťovni Premium.


Dedenie nehnuteľnosti a poistenie

V prípade zdedenej nehnuteľnosti treba poisťovňu bezodkladne informovať o zmene vlastníka, a teda aj poistníka. Ak sa domnievate, že byt či dom mala predsa poistená už zosnulá osoba, teda pôvodný majiteľ, preto stačí pokračovať s úhradami poistného dohodnutého v jeho zmluve a pri škodovej udalosti vám vyplatia poistné plnenie, rýchlo zistíte, že to tak nie je.

"Ak zomrie poistník, do jeho práv a povinností vstupuje dedič poistených vecí na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Je opäť nevyhnutné, aby nám to nový vlastník oznámil," dodáva B. Lipanová.

Stahovanie-2-X.jpg


Pozor pri predaji zdedenej nehnuteľnosti

Predaj zdedených nehnuteľností je samostatná kapitola, keďže do procesu nevstupuje len jeden vlastník alebo manželský pár, ale často je majiteľov viac. "Čím viac vlastníkov, tým viac názorov, požiadaviek a protichodných očakávaní. Nezvyčajné nie sú ani hádky či úplné zrušenie už dohodnutého predaja," popisuje skúsenosti František Čepček, realitný špecialista zo spoločnosti Reins Invest.

Skrytou nástrahou pri kúpe takejto nehnuteľnosti môže byť chybná dokumentácia a potom meškanie s predajom. Prevod práv zdedeného majetku prechádza dedičským konaním, následným zapísaním nových vlastníkov do katastra nehnuteľností a až potom sa môže uskutočniť predaj novým majiteľom.

"V tomto reťazci úkonov môže ľahko dôjsť k zapísaniu chybných údajov. Stačí drobný preklep v adrese alebo mene dediča. Kataster pozastaví zápis, a tým sa oneskorí aj predaj nehnuteľnosti," dopĺňa F. Čepček.


Nástrahy spojené s rekonštrukciou

Ak v zrekonštruovanej nehnuteľnosti nastane škodová udalosť, náhradu škody si treba pýtať od firmy, ktorá práce vykonala. "Škodu v takomto prípade určite žiadajte od stavebnej spoločnosti. Je dôležité, aby mali uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám, prípadne si uzatvorili zmluvu o dielo alebo si klient inak zabezpečil možné následky konania či nekonania stavebnej firmy," objasňuje Pavol Ondruška, riaditeľ úseku likvidácie v poisťovni Premium.

Ak svoj dom či byt stavebne upravujete, napríklad realizovaním letnej terasy či malej dostavby, je potrebné zmenu výmery nehnuteľnosti zapísať aj v katastri. Vzápätí treba o nových rozmeroch objektu informovať aj poisťovňu, aby poistná zmluva zodpovedala novej realite.

"Každá stavebná úprava ovplyvňujúca hodnotu nehnuteľnosti, čiže prestavba, rekonštrukcia a pod., má vplyv aj na stanovenie poistnej sumy v poistnej zmluve, resp. limity poistného plnenia. Preto je opäť dôležité, aby klient oznámil zmenu svojej poisťovni, prípadne so svojím finančným agentom správne určil novú hodnotu stavby či poisťovanej veci," poznamenáva B. Lipanová.

Stahovanie-3-X.jpg

Situácií, ktoré môžu v procese zmeny vlastníka nehnuteľnosti prekvapiť, je veľmi veľa. Ak plánujete zmenu, o správnom postupe poraďte sa s realitným maklérom. Ak máte predaj či kúpu nehnuteľnosti už za sebou, rozhodne je namieste kontaktovať finančného poradcu pre budúcu ochranu svojho majetku.

Foto: istockphoto.com

Podobné články